S. 5-1098 Dossierfiche K. 53-1481

Ontwerp van programmawet (I)
Regering Y. Leterme II  

ontslag
werkgeversorganisatie
vereniging
arbeidsbetrekking
sociale voorzieningen
dienst voor arbeidsbemiddeling
invaliditeitsverzekering
chronische ziekte
non-profitsector
sociale bijdrage
onderhoud
bijkomend voordeel
fiets en bromfiets
kinderbescherming
terugwerkende kracht van de wet
organisatie zonder winstoogmerk
zwartwerk
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
ziekteverzekering
tweewielig voertuig
zelfstandig beroep
rechten van de zieke
maatschappelijke positie
BTW-tarief
kostschool
jeugdwerkloosheid
jeugdige werknemer
herintreding
belastingaftrek
psychiatrische inrichting
dakloze
arbeidscontract
leder
verbetering van woningen
opleidingsstage
vakbond
beroepsstatus
kledingstuk
verlet
jongerenarbeid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
faillissement
fraude
opneming in het beroepsleven
sectoriŽle overeenkomst
programmawet
elektronische overheid
studentenhuis
werkgelegenheidsbevordering
schoenindustrie
ziekte
arbeidsgeneeskunde
beroepsopleiding
arbeidsongeschiktheid
werkloosheidsbestrijding
onderneming in moeilijkheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1481/1 Wetsontwerp 19/5/2011
K. 53-1481/2 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2011
K. 53-1481/3 Verslag namens de commissie 31/5/2011
K. 53-1481/4 Verslag namens de commissie 31/5/2011
K. 53-1481/5 Amendementen ingediend in de commissie 31/5/2011
K. 53-1481/6 Verslag namens de commissie 6/6/2011
K. 53-1481/7 Tekst aangenomen door de commissies 6/6/2011
K. 53-1481/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 14/6/2011
K. 53-1481/9 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 16/6/2011
K. 53-1481/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/6/2011
5-1098/1 5-1098/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 17/6/2011
5-1098/2 5-1098/2 (PDF) Amendementen 21/6/2011
5-1098/4 5-1098/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2011
5-1098/3 5-1098/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2011
5-1098/5 5-1098/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 30/6/2011
5-1098/6 5-1098/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/6/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/5/2011   Indiening Doc. K. 53-1481/1
6/6/2011   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-1481/7
9/6/2011   Verdaging
Integraal verslag nr. 38, p. 31-32
16/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 38-61 + p. 105-108
16/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-12/o41)
Integraal verslag nr. 40, p. 108
Doc. K. 53-1481/10
16/6/2011   Aanneming na amendering door commissie
9/6/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/12 5-82/12 (PDF)
9/6/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/12 5-82/12 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
17/6/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/6/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1098/1 5-1098/1 (PDF)
17/6/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/6/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 5-1098/5 5-1098/5 (PDF)
30/6/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-4/o22) Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
Doc. 5-1098/6 5-1098/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/6/2011   Verzending naar commissie
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha SaÔdi
21/6/2011   Bespreking
21/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o6)
21/6/2011   Aanneming zonder amendering
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 5-1098/3 5-1098/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/6/2011   Verzending naar commissie
22/6/2011   Inschrijving op agenda
22/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
22/6/2011   Bespreking
22/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o2)
22/6/2011   Aanneming zonder amendering
22/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1098/4 5-1098/4 (PDF)
30/6/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/6/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
19/7/2011   Bekendmaking (42680-42687)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/6/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/6/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/6/2011, 28/6/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/6/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/6/2011 5 22/6/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/6/2011 20 7/7/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/7/2011 19/7/2011, blz 42680-42687