S. 5-2776 Dossierfiche K. 53-3273

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
Kattrin Jadin   André Frédéric   Raf Terwingen   Karin Temmerman   Muriel Gerkens   Stefaan Van Hecke   Patrick Dewael   Catherine Fonck  

Duitstalige Gemeenschap
pensioenregeling
institutionele hervorming
regionale financiën
vergrijzing van de bevolking
provinciebegroting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3273/1 Wetsvoorstel 8/1/2014
K. 53-3273/2 Gemotiveerd advies van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap 11/2/2014
K. 53-3273/3 Advies van de Raad van State 21/2/2014
K. 53-3273/4 Amendementen 12/3/2014
K. 53-3273/5 Verslag namens de commissie 18/3/2014
K. 53-3273/6 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/2014
K. 53-3273/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2776/1 5-2776/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/3/2014
5-2776/2 5-2776/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2014
5-2776/3 5-2776/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
8/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3273/1
9/1/2014   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 180 Bijlage 16/01/2014, p. 7
11/2/2014   Ontvangst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Doc. K. 53-3273/2
20/2/2014   Inoverwegingneming
21/2/2014   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-3273/3
18/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3273/5
20/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 36-38
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-38/o0)
Integraal verslag nr. 191, p. 48-49
Doc. K. 53-3273/7
20/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending Doc. 5-2776/1 5-2776/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-11/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2776/3 5-2776/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/3/2014   Verzending naar commissie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
27/3/2014   Bespreking
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
27/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/3/2014   Vertrouwen rapporteur
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
2/5/2014   Bekendmaking (35770-35778)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2014 2/5/2014 , blz 35770-35778

Kruispuntbank van de wetgeving