Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7498

van Louis Siquet (PS) d.d. 8 april 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) - Intercitylijn (IC) Oostende-Brussel-Eupen - Aansluiting op het Duits ICE-netwerk - Duits mobiliteitsproject “Mobile Region 2020” - Weigering van België - Redenen - Station van Eupen - Sluiting

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegstation
grensoverschrijdend vervoer
Duitsland

Chronologie

8/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7498 d.d. 8 april 2010 :

Zoals u weet, staat de sluiting van het station van Eupen regelmatig ter discussie. Tot op vandaag werd een eventuele sluiting echter nooit bevestigd.

Tegelijkertijd geeft de Duitse overheid te kennen dat ze het internationale spoorwegnetwerk wenst te verbeteren. Zo is de Duitse overheid van mening dat de aansluiting van de Thalys/Intercity (IC)-lijn op de Duitse InterCity Express (ICE)-lijn het Duitse mobiliteitsproject “Mobile Region 2020” ten goede zou komen.

Het dossier stond op de agenda van de Commissie voor grensoverschrijdende samenwerking, economische expansie en verkeer van de Städteregionsrat der StädteRegion Aachen, de stadsgewestraad van het Stadsgewest Aken, van 25 maart 2010. In de ontwerpnota ter inleiding van de discussie hierover wordt uitgelegd dat men van Belgische zijde zou weigeren dat de IC-lijn op het Duitse net wordt aangesloten uit vrees voor de concurrentie voor het internationale personenvervoer. Voorts vreest men overigens ook dat de huidige IC-lijn Oostende-Brussel-Eupen zou verdwijnen.

Welk standpunt zal België in dat dossier innemen? Hoe reëel is het risico dat die IC-lijn verdwijnt en dat het station van Eupen zelfs wordt gesloten?