S. 2-1061 Dossierfiche K. 50-223

Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
Magda De Meyer   Henk Verlinde  

schuldvordering
bescherming van de consument
commerciŽle rechtspraak
strafrecht
consumptief krediet
schuldenlast
eerbiediging van het privť-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-223/1 Wetsvoorstel 4/11/1999
K. 50-223/2 Amendement 26/6/2000
K. 50-223/3 Amendement 10/10/2001
K. 50-223/4 Amendementen 22/1/2002
K. 50-223/5 Verslag namens de commissie 14/2/2002
K. 50-223/6 Tekst aangenomen door de commissie 14/2/2002
K. 50-223/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/2/2002
K. 50-223/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/2/2002
2-1061/1 2-1061/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/3/2002
2-1061/2 2-1061/2 (PDF) Amendementen 23/4/2002
2-1061/3 2-1061/3 (PDF) Amendementen 7/5/2002
2-1061/4 2-1061/4 (PDF) Amendementen 12/6/2002
2-1061/5 2-1061/5 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2002
2-1061/6 2-1061/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 26/6/2002
2-1061/7 2-1061/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/7/2002
2-1061/8 2-1061/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 4/7/2002
K. 50-223/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 8/7/2002
K. 50-223/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/11/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/11/1999   Indiening Doc. K. 50-223/1
10/11/1999   Inoverwegingneming
14/2/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-223/5
21/2/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 208, p. 46-51
21/2/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 209, p. 55
Doc. K. 50-223/8
21/2/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/2/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/3/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 123
Doc. 2-1061/1 2-1061/1 (PDF)
6/3/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/6/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1061/7 2-1061/7 (PDF)
4/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-215 Hand. 2-215 (PDF)
4/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-215 Hand. 2-215 (PDF)
4/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
Doc. 2-1061/8 2-1061/8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/3/2002   Verzending naar commissie
7/5/2002   Inschrijving op agenda
7/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
7/5/2002   Bespreking
29/5/2002   Inschrijving op agenda
29/5/2002   Niet behandeld
12/6/2002   Inschrijving op agenda
12/6/2002   Bespreking
12/6/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
12/6/2002   Aanneming na amendering Doc. 2-1061/6 2-1061/6 (PDF)
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1061/5 2-1061/5 (PDF)
8/5/2002   Opschorting termijn
convocatie
8/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/38 2-82/38 (PDF)
9/5/2002   Hervatting termijn
7/6/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
11/6/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 23
Doc. 2-82/40 2-82/40 (PDF)
12/6/2002   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
4/7/2002   Overzending Doc. K. 50-223/9
16/10/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 660
6/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 18
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 281, p. 67
Doc. K. 50-223/10
7/11/2002   Aanneming zonder amendering
7/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
29/1/2003   Bekendmaking (3644-3649)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/2/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/7/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 7/5/2002, 12/6/2002, 26/6/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/11/2002, 7/11/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/2/2002 15 11/3/2002
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 14
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 123
Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 60 21/5/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 14 23/5/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 23
Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 38 19/7/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 44 21/6/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 15
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 7/3/2002 15 26/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2002 29/1/2003, blz 3644-3649