S. 5-2417 Dossierfiche K. 53-3227

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales
Regering E. Di Rupo I  

uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
elektrische energie
energiebeleid
kernenergie
buitengewone belasting
nucleaire industrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3227/1 Wetsontwerp 5/12/2013
K. 53-3227/2 Amendementen 11/12/2013
K. 53-3227/3 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3227/4 Tekst verbeterd door de commissie 13/12/2013
5-2417/1 5-2417/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2013
5-2417/2 5-2417/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2013
K. 53-3227/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2013
5-2417/3 5-2417/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3227/1
13/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3227/3
17/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 175, p. 18
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-15/o37)
Integraal verslag nr. 176, p. 17
Doc. K. 53-3227/5
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
12/12/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2417/1 5-2417/1 (PDF)
18/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-7/o16) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2417/3 5-2417/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Sabine Vermeulen
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Einde behandeling
18/12/2013   Verzending naar commissie
18/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Sabine Vermeulen
18/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o2)
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (104033-104034)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2013, 18/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2013 5 8/1/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2013 15 20/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/12/2013 31/12/2013 , blz 104033-104034

Kruispuntbank van de wetgeving