S. 5-2768 Dossierfiche K. 53-3384

Wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen
Regering E. Di Rupo I  

lokale financiŽn
agglomeratie
gemeente
grondbelasting
fiscaal recht
belasting van natuurlijke personen
lokale belasting
provincie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3384/1 Wetsontwerp 18/2/2014
K. 53-3384/2 Amendementen 25/2/2014
K. 53-3384/3 Verslag namens de commissie 4/3/2014
K. 53-3384/4 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2014
K. 53-3384/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2768/1 5-2768/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/3/2014
5-2768/2 5-2768/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2014
5-2768/3 5-2768/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
18/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3384/1
25/2/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3384/3
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 14
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-1/o36)
Integraal verslag nr. 191, p. 45
Doc. K. 53-3384/5
20/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending Doc. 5-2768/1 5-2768/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o11) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2768/3 5-2768/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2014   Verzending naar commissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Etienne Schouppe
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
26/3/2014   Aanneming zonder amendering
26/3/2014   Vertrouwen rapporteur
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2014   Bekendmaking (39620-39621)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2014 16/5/2014 , blz 39620-39621

Kruispuntbank van de wetgeving