S. 2-926 Dossierfiche K. 50-1129

Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector
Regering G. Verhofstadt I  

buitengewone belasting
aardolie-industrie
strategische reserve
energievoorziening
opslag van koolwaterstoffen
aardolieproduct
minimumvoorraad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1129/1 Wetsontwerp 2/3/2001
K. 50-1129/2 Amendement 29/5/2001
K. 50-1129/3 Amendement 12/6/2001
K. 50-1129/4 Amendementen 26/6/2001
K. 50-1129/5 Verslag namens de commissie 18/7/2001
K. 50-1129/6 Tekst aangenomen door de commissie 18/7/2001
K. 50-1129/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/10/2001
K. 50-1129/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/10/2001
2-926/1 2-926/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/11/2001
2-926/2 2-926/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/1/2002
2-926/3 2-926/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 31/1/2002
2-926/4 2-926/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/2/2002
2-926/5 2-926/5 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 6/2/2002
2-926/6 2-926/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 6/2/2002
2-926/7 2-926/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 21/2/2002
K. 50-1129/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 25/2/2002
K. 50-1129/10 Amendementen 12/3/2002
K. 50-1129/11 Verslag namens de commissie 18/3/2002
K. 50-1129/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1129/1
18/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw franstalig opschrift) Doc. K. 50-1129/5
17/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 13-26
18/10/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 168, p. 39-41
18/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o55)
Integraal verslag nr. 168, p. 41-43
Doc. K. 50-1129/8
18/10/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/10/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/11/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 80
Doc. 2-926/1 2-926/1 (PDF)
12/11/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/1/2002   Inschrijving op agenda
24/1/2002   Algemene bespreking Hand. 2-175 Hand. 2-175 (PDF)
31/1/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-926/3 2-926/3 (PDF)
31/1/2002   Terugzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/2/2002   Inschrijving op agenda
21/2/2002   Algemene bespreking Hand. 2-181 Hand. 2-181 (PDF)
21/2/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-181 Hand. 2-181 (PDF)
21/2/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+38/-6/o13) Hand. 2-182 Hand. 2-182 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/11/2001   Verzending naar commissie
9/1/2002   Inschrijving op agenda
9/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
9/1/2002   Bespreking
9/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+5/-2/o3)
9/1/2002   Aanneming zonder amendering
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-926/2 2-926/2 (PDF)
24/1/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
30/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 15
Doc. 2-82/33 2-82/33 (PDF)
31/1/2002   Terugzending naar commissie
6/2/2002   Inschrijving op agenda
6/2/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o3)
6/2/2002   Aanneming na amendering
6/2/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-926/5 2-926/5 (PDF)
6/2/2002   Tekst aangenomen Doc. 2-926/6 2-926/6 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
21/2/2002   Overzending Doc. K. 50-1129/9
18/3/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1129/11
27/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 216, p. 28-31
28/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 217, p. 39-41
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o52)
Integraal verslag nr. 217, p. 41-42
Doc. K. 50-1129/12
28/3/2002   Aanneming zonder amendering
28/3/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
17/7/2002   Bekendmaking (32285-32287)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/10/2001, 18/10/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/1/2002, 21/2/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/1/2002, 16/1/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 6/2/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/10/2001 15 12/11/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 4
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 15
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 19 27/2/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 80
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 60 28/1/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2001 4 4/2/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2002 17/7/2002, blz 32285-32287