S. 5-2823 Dossierfiche K. 53-3482

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoŲrdinerend en -faciliterend comitť voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013
Regering E. Di Rupo I  

energienet
economische infrastructuur
energiesamenwerking
trans-Europees netwerk
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
nationale uitvoeringsmaatregel
project van gemeenschappelijk belang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3482/1 Wetsontwerp 21/3/2014
K. 53-3482/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2823/1 5-2823/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/3/2014
5-2823/2 5-2823/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2014
5-2823/3 5-2823/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3482/1
27/3/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 193, p. 106-107
27/3/2014   Aanneming in commissie (zonder verslag)
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 101-102
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-1/o9)
Integraal verslag nr. 193, p. 122
Doc. K. 53-3482/2
27/3/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending Doc. 5-2823/1 5-2823/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o2) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2823/3 5-2823/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/3/2014   Verzending naar commissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Louis Siquet
2/4/2014   Inleidende uiteenzetting
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
2/4/2014   Aanneming zonder amendering
2/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
19/5/2014   Bekendmaking (39868-39877)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2014 19/5/2014 , blz 39868-39877

Kruispuntbank van de wetgeving