S. 5-2214 Dossierfiche K. 53-2872

Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (I)
Regering E. Di Rupo I  

kapitaalbelegging
speculatiekapitaal
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
afgeleid financieel instrument
bankcontrole
bank
marktmisbruik
bescherming van de consument
kredietinstelling
gedragscode
consumentenvoorlichting
verzekeringsmaatschappij
financieel beroep
administratieve sanctie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2872/1 Wetsontwerp 7/6/2013
K. 53-2872/2 Bijlagen 7/6/2013
K. 53-2872/3 Amendementen 2/7/2013
K. 53-2872/4 Verslag namens de commissie 5/7/2013
K. 53-2872/5 Tekst aangenomen door de commissie 5/7/2013
K. 53-2872/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2214/1 5-2214/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2013
5-2214/2 5-2214/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2214/3 5-2214/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2872/1
3/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/7/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2872/4
16/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 12-26
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 116-118
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-13/o22)
Integraal verslag nr. 157, p. 118-119
Doc. K. 53-2872/6
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Rik Daems
3/7/2013   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
3/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-3/o14) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Louis Siquet
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
30/8/2013   Bekendmaking (60090-60109)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/7/2013, 17/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2013 15 14/10/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2013 60 9/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/7/2013 30/8/2013, blz 60090-60109