S. 2-1402 Dossierfiche K. 50-1915

Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid
Regering G. Verhofstadt I  

begrotingsfonds
alcoholisme
betaling
politiecontrole
parkeerterrein
geldboete
overtreding van het verkeersreglement
lokale financiŽn
sociale situatie
euro
politie
sociaal probleem
wegverkeer
rijbewijs
verkeersveiligheid
gemeente
ongeval bij het vervoer
vervangende straf
administratief toezicht
automobieluitrusting
ontzetting uit de rechten
rechten van de verdediging
drugverslaving
verkeersopleiding
strafrechtspraak
strafsanctie
verkeerscontrole
overtreding
autoverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1915/1 Wetsontwerp 9/7/2002
K. 50-1915/2 Bijlage 9/7/2002
K. 50-1915/3 Amendementen 5/11/2002
K. 50-1915/4 Amendement 27/11/2002
K. 50-1915/5 Amendementen 3/12/2002
K. 50-1915/6 Verslag namens de commissie 11/12/2002
K. 50-1915/7 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/2002
K. 50-1915/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 16/12/2002
K. 50-1915/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2002
2-1402/1 2-1402/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/12/2002
2-1402/2 2-1402/2 (PDF) Amendementen 8/1/2003
2-1402/3 2-1402/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/1/2003
2-1402/4 2-1402/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/1/2003
2-1402/5 2-1402/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
9/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1915/1
11/12/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1915/6
11/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 301, p. 40-76 + nr. 302, p. 1-66
18/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 306, p. 15-21
18/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-0/o55)
Integraal verslag ne. 306, p. 21-30
Doc. K. 50-1915/9
18/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2002   Inschrijving op agenda
11/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
11/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1402/1 2-1402/1 (PDF)
19/12/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/1/2003   Inschrijving op agenda
23/1/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1402/4 2-1402/4 (PDF)
23/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-263 Hand. 2-263 (PDF)
23/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-263 Hand. 2-263 (PDF)
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-5/o10) Hand. 2-264 Hand. 2-264 (PDF)
Doc. 2-1402/5 2-1402/5 (PDF)
19/12/2002   Verzending naar commissie
19/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt, Mimi Kestelijn-Sierens
19/12/2002   Bespreking
20/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Bespreking
Einde van de algemene bespreking
8/1/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2003   Artikelsgewijze bespreking
14/1/2003   Inschrijving op agenda
14/1/2003   Bespreking
14/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o2)
14/1/2003   Aanneming zonder amendering
21/1/2003   Inschrijving op agenda
21/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 2-1402/3 2-1402/3 (PDF)
23/1/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
25/2/2003   Bekendmaking (8989-8998)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/12/2002, 18/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/1/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2002, 20/12/2002, 8/1/2003, 14/1/2003, 21/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2002 10 14/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/12/2002 40 13/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/2/2003 25/2/2003, blz 8989-8998