S. 5-1153 Dossierfiche K. 53-1591

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006
Regering Y. Leterme II  

overheidscontract
openbare aanbesteding
dienstverleningscontract
overheidsopdracht voor werken
rechtsmiddel
overheidsopdracht voor leveringen
delegatie van bevoegdheid
terminologie
rechtsingang
overheidsopdrachten
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1591/1 Wetsontwerp 15/6/2011
K. 53-1591/2 Verslag namens de commissie 28/6/2011
K. 53-1591/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2011
5-1153/1 5-1153/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/7/2011
5-1153/2 5-1153/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2011
5-1153/3 5-1153/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/7/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1591/1
16/6/2011   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 40, p. 94
28/6/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1590/4
7/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 37-41
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o8)
Integraal verslag nr. 43, p. 74
Doc. K. 53-1591/3
7/7/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2011   Overzending Doc. 5-1153/1 5-1153/1 (PDF)
8/7/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2011   Inschrijving op agenda
20/7/2011   Algemene bespreking
20/7/2011   Artikelsgewijze bespreking
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o6) Doc. 5-1153/3 5-1153/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/7/2011   Verzending naar commissie
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
12/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
13/7/2011   Aanneming zonder amendering
13/7/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1153/2 5-1153/2 (PDF)
20/7/2011   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
5/8/2011   Bekrachtiging en afkondiging
29/8/2011   Bekendmaking (55229-55230)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/7/2011, 13/7/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2011 29/8/2011 , blz 55229-55230

Kruispuntbank van de wetgeving