S. 5-2096 Dossierfiche K. 53-2757

Wetsontwerp houdende betere inning van penale boeten
Regering E. Di Rupo I  

douanecontrole
beroep in het douanewezen
verkeerscontrole
voertuig
geldboete
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2757/1 Wetsontwerp 17/4/2013
K. 53-2757/2 Erratum 30/4/2013
K. 53-2757/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2013
5-2096/1 5-2096/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/5/2013
K. 53-2757/3 Verslag namens de commissie 17/5/2013
5-2096/2 5-2096/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/5/2013
5-2096/3 5-2096/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/6/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
17/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2757/1
2/5/2013   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 140, p. 128
15/5/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2756/5
16/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 49-67
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o13)
Integraal verslag nr. 142, p. 124
Doc. K. 53-2757/4
16/5/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/4/2013   Overzending Doc. 5-2096/1 5-2096/1 (PDF)
17/5/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/5/2013   Inschrijving op agenda
6/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-106 Hand. 5-106 (PDF)
6/6/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-106 Hand. 5-106 (PDF)
6/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o3) Hand. 5-106 Hand. 5-106 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/5/2013   Verzending naar commissie
21/5/2013   Inschrijving op agenda
21/5/2013   Uitgesteld
29/5/2013   Inschrijving op agenda
29/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
29/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Koen Geens,
minister van FinanciŽn
29/5/2013   Bespreking
29/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
29/5/2013   Aanneming zonder amendering
29/5/2013   Vertrouwen rapporteur
6/6/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-2096/3 5-2096/3 (PDF)
17/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
28/6/2013   Bekendmaking (41013-41014)
25/3/2014   Erratum (23506)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/6/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/2013 28/6/2013 , blz 41013-41014
Errata
Op 25/3/2014 , blz 23506

Kruispuntbank van de wetgeving