S. 5-2215 Dossierfiche K. 53-2873

Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (II)
Regering E. Di Rupo I  

kapitaalbelegging
speculatiekapitaal
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
afgeleid financieel instrument
bankcontrole
bank
bescherming van de consument
kredietinstelling
gedragscode
consumentenvoorlichting
rechtsingang
verzekeringsmaatschappij
financieel beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2873/1 Wetsontwerp 7/6/2013
K. 53-2873/2 Verslag namens de commissie 5/7/2013
K. 53-2873/3 Tekst verbeterd door de commissie 5/7/2013
K. 53-2873/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2215/1 5-2215/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/7/2013
5-2215/2 5-2215/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2215/3 5-2215/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/7/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2873/1
3/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/7/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2872/4
16/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 12-26
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-13/o22)
Integraal verslag nr. 157, p. 119
Doc. K. 53-2873/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Rik Daems
3/7/2013   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
3/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending
18/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-4/o14) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
Doc. 5-2215/3 5-2215/3 (PDF)
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Louis Siquet
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
31/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
30/8/2013   Bekendmaking (60110-60113)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/7/2013, 17/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/7/2013 30/8/2013 , blz 60110-60113

Kruispuntbank van de wetgeving