S. 5-2865 Dossierfiche K. 53-3479

Wetsontwerp houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance
Regering E. Di Rupo I  

schepping van werkgelegenheid
heractivering van de economie
opheffing van de zaak
concurrentievermogen
baggeren
horecabedrijf
nachtwerk
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
vernieuwing
industriŽle herstructurering
sociale zekerheid
zwartwerk
laag loon
euro
permanente educatie
valuta
vervoerder
ploegendienst
eerste betrekking
fiscale stimulans
incidenteel werk
elektrische energie
minder begunstigd gebied
sociale uitkering
belasting op inkomsten uit kapitaal
collectief ontslag
klein bedrijf
maatschappelijke positie
varend en vliegend personeel
belastingaftrek
koopvaardijvloot
sociale begroting
Nationale Arbeidsraad
arbeidscontract
Internationale Arbeidsorganisatie
onderlinge beroepsovereenkomst
BTW
administratieve formaliteit
elektriciteitsvoorziening
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
collectieve arbeidsovereenkomst
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
werkgelegenheidsbeleid
koopkracht
programmawet
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
praktijkopleiding
gedelegeerde wetgeving
investeringshulp
beroepsopleiding
betaling
leerjongen
nationale uitvoeringsmaatregel
onderneming in moeilijkheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3479/1 Wetsontwerp 21/3/2014
K. 53-3479/2 Amendement 26/3/2014
K. 53-3479/3 Amendementen 28/3/2014
K. 53-3479/4 Verslag namens de commissie 1/4/2014
K. 53-3479/5 Amendementen ingediend in de commissie 1/4/2014
K. 53-3479/6 Verslag namens de commissie 9/4/2014
K. 53-3479/7 Verslag namens de commissie 15/4/2014
K. 53-3479/8 Tekst aangenomen door de commissies 15/4/2014
5-2865/1 5-2865/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/4/2014
K. 53-3479/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2865/2 5-2865/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2865/3 5-2865/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2865/4 5-2865/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3479/1
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/4/2014   Aanneming in de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-3479/8
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 39-43
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o30)
Integraal verslag nr. 196, p. 66
Doc. K. 53-3479/9
22/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
27/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Etienne Schouppe
2/4/2014   Bespreking
22/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2865/1 5-2865/1 (PDF)
22/4/2014   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o18) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2865/4 5-2865/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur
22/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Etienne Schouppe
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2014   Bekendmaking (40603-40618)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2014 20 12/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 22/5/2014 , blz 40603-40618

Kruispuntbank van de wetgeving