S. 2-786 Dossierfiche K. 50-2403

Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort
Philippe Mahoux    Francis Poty   

sociale rechten
schuldvordering
sociale zekerheid
sociale uitkering
sociaal achtergestelde groep
schuldenlast
armoede
schuld
bankdeposito
beslag op bezittingen
sociale uitsluiting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-786/1 2-786/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/6/2001
2-786/2 2-786/2 (PDF) Amendementen 6/11/2002
2-786/3 2-786/3 (PDF) Amendementen 4/2/2003
2-786/4 2-786/4 (PDF) Amendementen 18/2/2003
2-786/5 2-786/5 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/2003
2-786/6 2-786/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/3/2003
2-786/7 2-786/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 20/3/2003
K. 50-2403/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/3/2003
K. 50-2403/2 Amendementen 1/4/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2001   Indiening Doc. 2-786/1 2-786/1 (PDF)
18/10/2001   Inoverwegingneming
18/10/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-276 Hand. 2-276 (PDF)
20/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-276 Hand. 2-276 (PDF)
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o7) Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
Doc. 2-786/7 2-786/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/10/2001   Verzending naar commissie
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
16/1/2002   Bespreking
6/11/2002   Inschrijving op agenda
6/11/2002   Hoorzitting met mevrouw Domont-Naert (Test Aankoop)
6/11/2002   Hoorzitting met de heer S. de Brouwer (Belgische Vereniging van Banken)
6/11/2002   Gedachtewisseling
21/1/2003   Inschrijving op agenda
21/1/2003   Niet behandeld
5/2/2003   Inschrijving op agenda
5/2/2003   Bespreking
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Uitgesteld
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Uitgesteld
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Bespreking
26/2/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o3)
26/2/2003   Aanneming na amendering
12/3/2003   Inschrijving op agenda
12/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2403/1
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
Zie 51-639
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/3/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 16/1/2002, 6/11/2002, 5/2/2003, 26/2/2003, 12/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 25/3/2003 60 23/5/2003

Kruispuntbank van de wetgeving