S. 5-37 Dossierfiche K. 53-393

Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1. Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008;
2. Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's-Gravenhage op 17 juni 2008
Regering Y. Leterme II  

Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
diplomatieke onschendbaarheid
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
herziening van een overeenkomst
Benelux Gerechtshof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-37/1 5-37/1 (PDF) Wetsontwerp 2/9/2010
5-37/2 5-37/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/9/2010
K. 53-393/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/10/2010
K. 53-393/2 Verslag namens de commissie 25/10/2010
K. 53-393/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/10/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/9/2010   Indiening Doc. 5-37/1 5-37/1 (PDF)
2/9/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/10/2010   Inschrijving op agenda
12/10/2010   Algemene bespreking Hand. 5-4 Hand. 5-4 (PDF)
12/10/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-4 Hand. 5-4 (PDF)
12/10/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 5-4 Hand. 5-4 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/9/2010   Verzending naar commissie
28/9/2010   Inschrijving op agenda
28/9/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
28/9/2010   Bespreking
28/9/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
28/9/2010   Aanneming zonder amendering
28/9/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-37/2 5-37/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/10/2010   Overzending Doc. K. 53-393/1
25/10/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-393/2
28/10/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 5, p. 5-6
28/10/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o12)
Integraal verslag nr. 5, p. 29-30
Doc. K. 53-393/3
28/10/2010   Aanneming zonder amendering
28/10/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/12/2010   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2011   Bekendmaking (80193-80205)
20/1/2012   Erratum (4389)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/10/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/9/2010
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/10/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/2010 22/12/2011 , blz 80193-80205
Errata
Op 20/1/2012 , blz 4389

Kruispuntbank van de wetgeving