S. 5-2485 Dossierfiche K. 53-3291

Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XVIII, "Maatregelen voor crisisbeheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

opeisingsrecht
voorziening
crisisbeheersing
energiedistributie
economische recessie
handelsrecht
anticrisisplan
Handelswetboek
handelsregelingen
uitzonderingstoestand
wetboek
economisch beleid
zekerheid van voorziening
oorlogseconomie
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3291/1 Wetsontwerp 15/1/2014
K. 53-3291/2 Verslag namens de commissie 3/2/2014
K. 53-3291/3 Tekst verbeterd door de commissie 4/2/2014
K. 53-3291/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2014
5-2485/1 5-2485/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/2/2014
5-2485/2 5-2485/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2014
5-2485/3 5-2485/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/3/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3291/1
3/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3291/2
12/2/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 185, p. 33-35
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-23/o28)
Integraal verslag nr. 186, p. 61
Doc. K. 53-3291/4
13/2/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/2/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2485/1 5-2485/1 (PDF)
18/2/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/3/2014   Inschrijving op agenda
13/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-10/o8) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
Doc. 5-2485/3 5-2485/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/2/2014   Verzending naar commissie
26/2/2014   Inschrijving op agenda
26/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes, Louis Siquet
26/2/2014   Bespreking
26/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
26/2/2014   Aanneming zonder amendering
26/2/2014   Vertrouwen rapporteur
13/3/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
29/4/2014   Bekendmaking (35198-35200)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/2/2014, 13/2/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/2/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/2/2014 15 10/3/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/2/2014 60 28/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/3/2014 29/4/2014 , blz 35198-35200

Kruispuntbank van de wetgeving