S. 5-2732 Dossierfiche K. 53-3508

Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1į de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, gedaan te Manama op 4 november 2007, en
2į het Protocol, gedaan te Manama op 23 november 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen,
en houdende aanpassing van de Belgische belastingswetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten
Regering E. Di Rupo I  

belastingvlucht
internationaal fiscaal recht
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
Bahrein
bilaterale overeenkomst
rechtsmisbruik

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2732/1 5-2732/1 (PDF) Wetsontwerp 13/3/2014
5-2732/2 5-2732/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2014
K. 53-3508/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/3/2014
K. 53-3508/2 Verslag namens de commissie 14/4/2014
K. 53-3508/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2014   Indiening Doc. 5-2732/1 5-2732/1 (PDF)
13/3/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o3) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2014   Verzending naar commissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
25/3/2014   Inleidende uiteenzetting
25/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/3/2014   Aanneming zonder amendering
25/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
27/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3508/1
14/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3508/2
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 11-12
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o10)
Integraal verslag nr. 198, p. 64
Doc. K. 53-3508/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/2015   Bekendmaking (77147-77166)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/3/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2014 23/12/2015 , blz 77147-77166

Kruispuntbank van de wetgeving