S. 2-865 Dossierfiche K. 50-176

Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken
Yves Leterme  

rechtsmiddel
klacht inzake bestuurlijke geschillen
fiscaal recht
advocaat
belastingadministratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-176/1 Wetsvoorstel 15/10/1999
K. 50-176/2 Amendementen 3/7/2001
K. 50-176/3 Verslag namens de commissie 13/7/2001
K. 50-176/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2001
2-865/1 2-865/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/7/2001
K. 50-176/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 17/7/2001
K. 50-176/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2001
2-865/2 2-865/2 (PDF) Amendementen 14/11/2001
2-865/3 2-865/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/11/2001
2-865/4 2-865/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/11/2001
2-865/5 2-865/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/11/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/10/1999   Indiening Doc. K. 50-176/1
28/10/1999   Inoverwegingneming
13/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-176/3
17/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 23-33
17/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-19/o12)
Integraal verslag nr. 154, p. 50-51
Doc. K. 50-176/6
17/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-865/1 2-865/1 (PDF)
17/10/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 69.
17/10/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/11/2001   Inschrijving op agenda
28/11/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het veslag Doc. 2-865/4 2-865/4 (PDF)
29/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-160 Hand. 2-160 (PDF)
29/11/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-160 Hand. 2-160 (PDF)
29/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-8/o12) Hand. 2-161 Hand. 2-161 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/10/2001   Verzending naar commissie
14/11/2001   Inschrijving op agenda
14/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
14/11/2001   Bespreking
14/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
14/11/2001   Aanneming zonder amendering
14/11/2001   Vertrouwen rapporteur
29/11/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/12/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/12/2001   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2001   Bekendmaking (44653-44654)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/11/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/11/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/7/2001 15 22/10/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 69.
Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2001 60 10/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/2001 22/12/2001, blz 44653-44654