Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1827

van Louis Siquet (PS) d.d. 22 maart 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Internetsite van de Société scientifique de médecine générale www.mongeneraliste.be - Vertaling naar het Duits

internetsite
algemene geneeskunde
Duitstalige Gemeenschap
taalgebruik
medisch informatiesysteem
popularisering

Chronologie

22/3/2011 Verzending vraag
31/3/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1827 d.d. 22 maart 2011 :

De Société scientifique de médecine générale beschikt sinds kort over een internetsite, ontwikkeld door huisartsen en, volgens de tekst op de onthaalpagina, bestemd voor eenieder die de klachten met betrekking tot zijn gezondheid of die van zijn omgeving beter wil begrijpen.

Elke burger vindt er volledige dossiers over veel voorkomende ziekten, ziektefiches voor volwassenen en kinderen, enzovoort. Ik heb echter jammer genoeg vastgesteld dat de site niet naar het Duits is vertaald.

Een dienst zoals de site www.mongeneraliste.be is een lofwaardig initiatief, maar ik vestig er de aandacht op dat Duitstaligen er geen gebruik van kunnen maken, wat absoluut onaanvaardbaar is gelet op het belang van een dergelijke dienst voor de bescherming en informatie van de burger.

Kunt u mij, aangezien u bevoegd bent voor volksgezondheid, zeggen wanneer deze informatie in het Duits beschikbaar zal zijn voor de burgers van de Duitstalige Gemeenschap?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2011 :

De website www.mongeneraliste.be is een privé-initiatief van de Société scientifique de Médecine générale (SSMG).

Deze vereniging ontvangt via de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid van de federale staat een jaarlijkse subsidie van 200 000 euro. Het programma van deze subsidie voorziet echter niet in de ontwikkeling van een dergelijke website. De SSMG heeft dat dus met andere inkomsten gerealiseerd. Hoe dan ook lijkt het mij een interessant initiatief omdat het het brede publiek medische informatie geeft die onder het toezicht staat van een wetenschappelijke vereniging die bekend staat om zijn evidence based visie op de geneeskunde.

Ik deel natuurlijk uw bezorgdheid over de drietaligheid in het kader van elk openbaar of privé-initiatief dat de medische informatie aan de bevolking kan verbeteren. Maar ik ben niet bij machte om deze taaleis aan privé-initiatieven op te leggen.

Ik stel wel voor dat het volgende werkplan van de SSMG, en ook van de Nederlandstalige vereniging Domus Medica, een opdracht bevat om een advies te verlenen over de behoefte van de Duitstalige bevolking aan medische informatie en de beste strategie om haar dat te bezorgen.