Auteurs- en sprekersregister betreffende "Coene Luc" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De aanpassing van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel (1-841)      
  Mondelinge vraag van de heer Coene aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-178
p. 5242-5243 1-178 p. 5242-5243 (PDF)
De achteruitgang van de sector verkoop en onderhoud in de auto-industrie      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-39 COM
p. 270-276 1-39 COM p. 270-276 (PDF)
De bevoegdheidsoverschrijding in de volmachtenbesluiten (Sociaal statuut der zelfstandigen)      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-79 COM
p. 618-621 1-79 COM p. 618-621 (PDF)
De geplande pensioenhervormingen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-53 COM
p. 432-441 1-53 COM p. 432-441 (PDF)
De gevolgen van een tussenkomst bij de administratie der Douane en Accijnzen (Eurovignet)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-70 COM
p. 548-552 1-70 COM p. 548-552 (PDF)
   Persoonlijk feit van de heer Coene
1-70 COM
p. 551 1-70 COM p. 551 (PDF)
De juistheid van de door de BBI gepubliceerde cijfers (Directe belastingen en BTW - Inkoop door vennootschap van eigen middelen : roerende voorheffing) (1-529)      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-197
p. 5693-5695 1-197 p. 5693-5695 (PDF)
De rechtsgrond voor de verplichting die aan particulieren wordt opgelegd om hun facturen gedurende vijf jaar bij te houden (1-537)      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-202
p. 5800-5802 1-202 p. 5800-5802 (PDF)
De staking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
De stijging van de uitgaven in de sector van de geneeskundige verzorging (Besparingsmaatregelen)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-84 COM
p. 656-663 1-84 COM p. 656-663 (PDF)
De tarifiŽring van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-29
p. 668-673 1-29 p. 668-673 (PDF)
De technieken die gehanteerd worden bij het schuldbeheer (Swap)      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-70
p. 1829-1837 1-70 p. 1829-1837 (PDF)
   Stemverklaring van de heer Coene en stemming over de gewone motie
1-71
p. 1863-1864 1-71 p. 1863-1864 (PDF)
De uitgifte van de zogenaamde lening "Philippe XVII"      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse handel
1-11
p. 253-257 1-11 p. 253-257 (PDF)
De vaststelling van de modaliteiten van de jongste staatslening      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse handel
1-11
p. 253-257 1-11 p. 253-257 (PDF)
De vertragingsmanoeuvres bij het parket van Kortrijk bij het afhandelen van een dossier (Vestiging van een firma in het Kortrijkse : overtreding van de vestigingswetten)      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-90 COM
p. 710-712 1-90 COM p. 710-712 (PDF)
De werking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Coene, gecoŲpteerd senator
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Evaluatie van de werking van de nieuwe federale structuren (1-1333)      
  Verslag van de heren Caluwť, Coene, Desmedt en Hotyat
1-1333/1
p. 1-1031 1-1333/1 p. 1-1031 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Provinciale en gemeentelijke volksraadpleging) (1-1068)      
  Algemene beraadslaging
1-248
p. 7186-7189 1-248 p. 7186-7189 (PDF)
Het Belgacom-management      
  Mondelinge vraag van de heer Coene aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-10
p. 216-217 1-10 p. 216-217 (PDF)
Het energiebeleid      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-29
p. 668-673 1-29 p. 668-673 (PDF)
Het protokolakkoord tussen de federale regering en de gewesten en gemeenschappen over het gezondheidsbeleid en meer bepaald over de rationalisatie van het aantal ziekenhuisbedden      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-119
p. 3205-3208 1-119 p. 3205-3208 (PDF)
Het sociaal statuut van de meewerkende echtgeno(o)te      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-66 COM
p. 528-530 1-66 COM p. 528-530 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Mahoux, Coene, Jonckheer, Boutmans en Anciaux
1-33
p. 787-794 1-33 p. 787-794 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Anciaux, Foret, Coene, Vereycken en Nothomb
1-33
p. 794-796 1-33 p. 794-796 (PDF)
Lange tijdspanne tussen indiening en behandeling van een vraag om uitleg      
  1-119
p. 3205 1-119 p. 3205 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3218-3235 1-121 p. 3218-3235 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-121
p. 3239-3243 1-121 p. 3239-3243 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet (1-499)      
  Amendementen nrs 45 tot 78 van de heer Coene
1-499/5
p. 3-32 1-499/5 p. 3-32 (PDF)
  Amendement nr 107 van de heer Coene
1-499/7
p. 2 1-499/7 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 115 tot 130 van de heer Coene
1-499/7
p. 5-22 1-499/7 p. 5-22 (PDF)
  Amendementen nrs 163 en 164 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-499/13
p. 3-4 1-499/13 p. 3-4 (PDF)
Ontwerp van protestwet (1-555)      
  Verslag van de heer Coene
1-555/2
p. 1-34 1-555/2 p. 1-34 (PDF)
  Algemene beraadslaging en stemming over de artikelen
1-109
p. 2959-2964 1-109 p. 2959-2964 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST) (1-464)      
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
Problematiek van de prudentiŽle controle inzake financiŽle instrumenten (1-346)      
  Verslag van de heer Coene
1-346/1
p. 1-92 1-346/1 p. 1-92 (PDF)
Problemen van Sabena, de Regie der Luchtwegen (RLW) en de Brussels Airport Terminal Company (BATC) (Zie doc. Senaat 1-780/3 en 1-780/4)      
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4086-4091 1-154 p. 4086-4091 (PDF)
Staking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1997-1998)      
  Toepassing artikel 27 (Ronddeling van een commissieverslag minder dan 24 uur voor de algemene beraadslaging van een ontwerp)
1-145
p. 3852-3856 1-145 p. 3852-3856 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval (1-528)      
  Beraadslaging
1-94
p. 2496-2500 1-94 p. 2496-2500 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Dardenne en Van der Wildt, de hh. Loones, Coene, Hatry en Verreycken en eindstemming
1-95
p. 2534-2535 1-95 p. 2534-2535 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam (Intergouvernementele Conferentie) (1-974)      
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Coene en Anciaux en eindstemming
1-192
p. 5554-5555 1-192 p. 5554-5555 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracťs te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven (1-696)      
  Verslag van de heer Coene
1-696/2
p. 1-7 1-696/2 p. 1-7 (PDF)
  Beraadslaging
1-131
p. 3509-3512 1-131 p. 3509-3512 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten (Tarief van 6% : reparatiediensten [fietsen], schoonmaakbedrijven en wasserijen) (Zie ook doc. Senaat 1-912) (1-1294)      
  Verslag van de heer Coene
1-1294/2
p. 1-16 1-1294/2 p. 1-16 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
  Replieken
1-112
p. 3037-3041 1-112 p. 3037-3041 (PDF)
  Antwoord van de regering en replieken
1-113
p. 3044-3048 1-113 p. 3044-3048 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Instituut van de accountants en de belastingconsulenten) (1-1302)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7549-7553 1-259 p. 7549-7553 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Amendementen nrs 3 tot 7 van de heer Coene
1-966/4
p. 1-4 1-966/4 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heren Coene en Santkin
1-966/11
p. 1-248 1-966/11 p. 1-248 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6952-6956 1-238 p. 6952-6956 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging en aanvullend verslag
1-238
p. 6957-6964 1-238 p. 6957-6964 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (Overmatige schuldenlast van particulieren : Gerechtelijk Wetboek - Burgerlijk Wetboek, Wetboek der Registratierechten, hypotheekwet - Centrale voor kredieten Nationale Bank) (1-929)      
  Amendementen nrs 29 tot 34 van de heer Coene
1-929/4
p. 1-3 1-929/4 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 en 7 van de heren Hatry en Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-929/8
p. 1 1-929/8 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 29 tot 34 van de heer Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-929/8
p. 1 1-929/8 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-194
p. 5578-5586 1-194 p. 5578-5586 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-194
p. 5586-5596 1-194 p. 5586-5596 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Hatry, Coene en Loones en eindstemming
1-196
p. 5662-5666 1-196 p. 5662-5666 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Amendement nr 59 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-362/9
p. 3 1-362/9 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heer Coene, opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie
1-362/16
p. 1 1-362/16 p. 1 (PDF)
  Bespreking van de artikelen en de amendementen, stemverklaring van de heer Goris en eindstemming
1-57
p. 1390-1396 1-57 p. 1390-1396 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de euro (Wettelijk kader om de invoering van de euro in BelgiŽ conform de Europese reglementering en het nationaal overgangsplan mogelijk te maken : aanpassingen in de privť- en de overheidssector - Beslissingen en verordeningen van de Europese Raad) (1-1022)      
  Algemene beraadslaging
1-215
p. 6276-6285 1-215 p. 6276-6285 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de financiering van het HST-project (1-530)      
  Amendementen nrs 13 en 14 van de heer Coene
1-530/2
p. 5-10 1-530/2 p. 5-10 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Coene
1-530/3
p. 1 1-530/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 22 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-530/6
p. 1-6 1-530/6 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-96
p. 2545-2556 1-96 p. 2545-2556 (PDF)
  Bespreking en stemming over artikelen en amendementen
1-96
p. 2556-2562 1-96 p. 2556-2562 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene, Boutmans en Loones en eindstemming
1-97
p. 2581-2582 1-97 p. 2581-2582 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (1-1205)      
  Amendement nr 1 van de heer Coene c.s.
1-1205/2
p. 1 1-1205/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Coene
1-1205/7
p. 1 1-1205/7 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging van de tekst geamendeerd door de Senaat
1-238
p. 6969 1-238 p. 6969 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting EG-richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt - Openstelling voor de mededinging van de elektriciteitsmarkt - Elektriciteitsproductie - Bescherming van de huishoudelijke verbruikers - Tarifering - Beheer van het transmissienet - Openbare dienstverplichtingen - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit - Bescherming leefmilieu) (1-1308)      
  Amendementen nrs 1 tot 16 van de heer Coene
1-1308/2
p. 1-6 1-1308/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten (Financiering en exploitatie van het ASTRID-project) (1-975)      
  Stemverklaringen van de heren Daras, Buelens, Coene, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Hatry en eindstemming
1-189
p. 5475-5476 1-189 p. 5475-5476 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (Beslechting van fiscale geschillen - Gerechtelijk Wetboek) (1-967)      
  Amendementen nrs 4 tot 8 van de heer Coene
1-967/4
p. 1-4 1-967/4 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heren Coene en Santkin
1-967/10
p. 1 1-967/10 p. 1 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Coene en Santkin
1-967/13
p. 1-4 1-967/13 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heren Coene en Santkin
1-967/17
p. 1-3 1-967/17 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-238
p. 6952-6956 1-238 p. 6952-6956 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging en aanvullend verslag van het geamendeerde ontwerp
1-238
p. 6957-6964 1-238 p. 6957-6964 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (1-1282)      
  Amendement nr 1 van de heer Coene
   Stock-options
1-1282/2
p. 1 1-1282/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Coene
   Fiscale vrijstelling van intresten en dividenden toegekend door een vennootschap met sociaal oogmerk
1-1282/2
p. 2 1-1282/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Coene (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Uitgifte van aandelen met prijsreductie en stock-options [Aandelenopties] - Vrijstelling in de PB van intresten en dividenden uitgekeerd door een onderneming met sociaal oogmerk - Vrijstelling in de vennootschapsbelasting van de winsten van een inschakelingsbedrijf
1-1282/4
p. 1-17 1-1282/4 p. 1-17 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-257
p. 7428-7430 1-257 p. 7428-7430 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Coene en eindstemming
1-258
p. 7465 1-258 p. 7465 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (EG-verordening) (1-930)      
  Verslag van de heer Coene
1-930/2
p. 1-6 1-930/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3219-3235 1-121 p. 3219-3235 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord (1-498)      
  Amendement nr 63 van de heer Coene
1-498/6
p. 1 1-498/6 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het vervoer van zaken over de weg (Liberalisering - Toegang tot het beroep van wegvervoerder - Medeverantwoordelijkheid - Bevoegde controle-ambtenaren - Strafbepalingen) (1-1242)      
  Amendement nr 1 van de heer Coene
1-1242/2
p. 1-3 1-1242/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Coene
1-1242/3
p. 1 1-1242/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Coene
1-1242/4
p. 1-16 1-1242/4 p. 1-16 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7545-7546 1-259 p. 7545-7546 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Coene en eindstemming
1-260
p. 7579 1-260 p. 7579 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen) (1-318)      
  Amendementen nrs 1 tot 30 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-318/2
p. 1-16 1-318/2 p. 1-16 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 30 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-318/6
p. 1-3 1-318/6 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging, onderzoek van artikelen en amendementen
1-50
p. 1153-1175 1-50 p. 1153-1175 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Coene, Loones, Verreycken en eindstemming
1-54
p. 1291-1292 1-54 p. 1291-1292 (PDF)
Wetsontwerp houdende afwijking van artikel 20bis van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van BelgiŽ en tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (Meerwaarde uit goudverkoop - Delging staatsschuld in deviezen - Stelsel van Europese Centrale Banken) (1-1162)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Coene
1-1162/2
p. 1-2 1-1162/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1162/5
p. 1 1-1162/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-234
p. 6855-6860 1-234 p. 6855-6860 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1067)      
  Amendement nr 1 van de heer Coene
   Rationalisering beheer luchthaven Brussel-Nationaal
1-1067/2
p. 1 1-1067/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Coene
   Bestemming gebouwen Regie der Gebouwen
1-1067/2
p. 4-5 1-1067/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Coene
   Bestemming gebouwen Regie der Gebouwen
1-1067/5
p. 1 1-1067/5 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Coene (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   BedrijfsbeŽindigingspremie
1-1067/6
p. 18-22 1-1067/6 p. 18-22 (PDF)
   Bestemming van de gebouwen van de Regie der Gebouwen
1-1067/6
p. 22-35 1-1067/6 p. 22-35 (PDF)
   Buitengewone aanslag ten laste van de elektriciteitsproducenten
1-1067/6
p. 2-7 1-1067/6 p. 2-7 (PDF)
   Elektriciteitsprijs voor huishoudelijk gebruik
1-1067/6
p. 3 1-1067/6 p. 3 (PDF)
  1-1067/6
p. 6-7 1-1067/6 p. 6-7 (PDF)
   Liberalisering van de binnenvaartsector - Afschaffing toerbeurt
1-1067/6
p. 19 1-1067/6 p. 19 (PDF)
  1-1067/6
p. 22 1-1067/6 p. 22 (PDF)
   Liberalisering van de markt voor gas
1-1067/6
p. 3-4 1-1067/6 p. 3-4 (PDF)
   Omzetting Europese richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt van de elektriciteit - Liberalisering van de markt
1-1067/6
p. 2-3 1-1067/6 p. 2-3 (PDF)
  1-1067/6
p. 4 1-1067/6 p. 4 (PDF)
  1-1067/6
p. 6 1-1067/6 p. 6 (PDF)
   Rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal - BIAC, BATC, Belgocontrol, RLW
1-1067/6
p. 8-18 1-1067/6 p. 8-18 (PDF)
  1-1067/6
p. 36-38 1-1067/6 p. 36-38 (PDF)
   Slooppremie
1-1067/6
p. 19 1-1067/6 p. 19 (PDF)
   Toepassing van "cash pooling" op socialezekerheidsinstellingen naar privaatrecht - Raadpleging Nationale Arbeidsraad
1-1067/6
p. 7-8 1-1067/6 p. 7-8 (PDF)
   Toestand van de binnenvaartsector
1-1067/6
p. 18-22 1-1067/6 p. 18-22 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heren Hatry en Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bestemming van de gebouwen van de Regie der Gebouwen
1-1067/10
p. 1-2 1-1067/10 p. 1-2 (PDF)
  Overzicht van het commissieverslag
1-224
p. 6497 1-224 p. 6497 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1315)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Coene
   Commissie voor de distributie in het Brusselse gewest
1-1315/2
p. 1-2 1-1315/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten (Opheffing wet van 10 juli 1877 op de protesten - Registratie - Zegelrechten - Diverse bepalingen) (1-556)      
  Verslag van de heer Coene
1-556/2
p. 1 1-556/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-109
p. 2959-2962 1-109 p. 2959-2962 (PDF)
  1-109
p. 2964 1-109 p. 2964 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Amendement nr 34 van de heer Coene
   Compenserende accijnsheffing op dieselvoertuigen
1-187/2
p. 12-13 1-187/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 27 tot 30 van de heer Coene
   Aan- en verkopen van aandelen : aftrek van intresten
1-187/2
p. 11 1-187/2 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 33 van de heer Coene
   Forfaitaire belasting op de electriciteitsproducenten
1-187/2
p. 12 1-187/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 40 en 41 van de heer Coene
   Privatiseringen
1-187/3
p. 3-4 1-187/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 42 tot 44 van de heer Coene
   FinanciŽle maatregelen m.b.t. begroting en boekhouding van de NMBS
1-187/3
p. 4 1-187/3 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 45 tot 58 van de heer Coene
   Strategische consolidatie van Belgacom
1-187/3
p. 5-8 1-187/3 p. 5-8 (PDF)
  Verslag van de heer Coene (FinanciŽn en Buitenlandse Aangelegenheden)
1-187/4
p. 1-62 1-187/4 p. 1-62 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Privatisering CBHK
1-187/8
p. 1 1-187/8 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 60 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Verkoop van overtollig legermaterieel
1-187/8
p. 1-2 1-187/8 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 61 en 62 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Strategische consolidatie van Belgacom
1-187/8
p. 2 1-187/8 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Accijnscompenserende heffing op dieselvoertuigen
1-187/9
p. 1-2 1-187/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Uitoefening evocatierecht - Strategische consolidatie van Belgacom en privatisering - Privatisering van de openbare kredietsector - CBHK - Aanmoediging toename eigen vermogen ondernemingen - Forfaitaire belasting elektriciteitsproducenten - Compenserende accijnsheffing op dieselvoertuigen - Zelfstandigen : belastingrecht omzetting van schulden in kapitaal - Verkoop overtollig legermaterieel - Delegatie van ruime bevoegdheden aan de Koning - Bijzondere machten - Economische groei
1-15
p. 325-327 1-15 p. 325-327 (PDF)
  1-15
p. 339 1-15 p. 339 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-15
p. 325-339 1-15 p. 325-339 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Strategische consolidatie van Belgacom - Delegatie van ruime bevoegdheden aan de Koning - Bijzondere machten
1-16
p. 350 1-16 p. 350 (PDF)
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-16
p. 348-372 1-16 p. 348-372 (PDF)
  Beraadslaging over artikelen
1-16
p. 357 1-16 p. 357 (PDF)
  1-16
p. 369 1-16 p. 369 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resolutie betreffende het vierde amendement op de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (Bijzondere trekkingsrechten) (1-1185)      
  Verslag van de heer Coene
1-1185/2
p. 1-14 1-1185/2 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de resolutie aangaande de elfde algemene herziening van de quota van de leden van het Internationaal Monetair Fonds (Speciale trekkingsrechten) (1-1206)      
  Algemene beraadslaging
1-249
p. 7207-7208 1-249 p. 7207-7208 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 22 december 1994 (1-642)      
  Stemverklaringen van de heren Coene en Verreycken en eindstemming
1-131
p. 3523 1-131 p. 3523 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid      
  Algemene beraadslaging
   Tewerkstellingsbeleid - Fiscale druk - Loonkostenvermindering - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - ReÔntegratie van werklozen in het arbeidscircuit - Oprichting van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Sociale balans op te stellen door de bedrijven
1-18
p. 401-402 1-18 p. 401-402 (PDF)
  1-18
p. 409 1-18 p. 409 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid (1-189)      
  Amendement nr 5 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Loopbaanonderbreking
1-189/2
p. 3 1-189/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Oprichting van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
1-189/2
p. 3 1-189/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Arbeidskostvermindering : werkgeversbijdragen
1-189/2
p. 1-2 1-189/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 10 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Sociale balans op te stellen door de ondernemingen
1-189/2
p. 3-4 1-189/2 p. 3-4 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene, Anciaux, Jonckheer, Verreycken en Destexhe en eindstemming
1-19
p. 436-438 1-19 p. 436-438 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Geaccrediteerde huisartsen
1-188/2
p. 1 1-188/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 12 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Rijkstoelage
1-188/2
p. 5-6 1-188/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale zekerheid der zelfstandigen
1-188/2
p. 6 1-188/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Rijkstoelage
1-188/2
p. 4 1-188/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Oorspronkelijke en niet-oorspronkelijke geneesmiddelen en specialiteiten
1-188/2
p. 2-3 1-188/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 7 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Overeenkomstencommissie
1-188/2
p. 3-4 1-188/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 11 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage
1-188/2
p. 5 1-188/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Amendement nr 15 van de heer Coene
   Beperking van het medisch aanbod - Numerus clausus
1-297/2
p. 12 1-297/2 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Coene
   Maximumleeftijd voor artsen en tandartsen
1-297/2
p. 12 1-297/2 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Coene
   Beperking van het medisch aanbod
1-297/2
p. 12-13 1-297/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Coene
   Farmacotherapeutische informatie
1-297/2
p. 13 1-297/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Coene
   Zwakke weggebruikers
1-297/2
p. 13 1-297/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Coene
   Administratieve boetes
1-297/2
p. 13 1-297/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heer Coene
   Medische verkiezingen
1-297/2
p. 14 1-297/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 22 van de heer Coene
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-297/2
p. 15 1-297/2 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 22 van de heer Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-297/4
p. 1-2 1-297/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 31 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-297/5
p. 3 1-297/5 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Bijzondere machten voorzien in de sociale bepalingen - Sociale balans op te stellen door de ondernemingen - Artsenverkiezingen - Beperking van het medisch aanbod - Evaluatie van de medische praktijk - Veeartsen bij het Instituut voor veterinaire keuring
1-37
p. 849-850 1-37 p. 849-850 (PDF)
  1-37
p. 850 1-37 p. 850 (PDF)
  1-37
p. 858 1-37 p. 858 (PDF)
  1-37
p. 859-860 1-37 p. 859-860 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van artikelen en amendementen
1-37
p. 848-870 1-37 p. 848-870 (PDF)
  1-37
p. 848-870 1-37 p. 848-870 (PDF)
  Toepassing van artikel 63 van het Reglement van de Senaat (Verzoek om advies van de Raad van State door de Voorzitter)
1-37
p. 839 1-37 p. 839 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-PÍtre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
  Bespreking van het aanvullend verslag
1-41
p. 939-941 1-41 p. 939-941 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-814)      
  Amendement nr 15 van de heer Coene
   Financiering van het educatief verlof
1-814/2
p. 7 1-814/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Coene
   Diensten thuisverpleging : overeenkomstencommissie
1-814/2
p. 7 1-814/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Coene
   Ingrijpen door de wetgever in rechtsgedingen hangende voor de Raad van State
1-814/2
p. 8 1-814/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heer Coene
   Responsabilisering van de ziekenfondsen
1-814/2
p. 9-10 1-814/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 20 van de heer Coene
   Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven
1-814/2
p. 8-9 1-814/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 14 van de heer Coene
   Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-814/2
p. 5-7 1-814/2 p. 5-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 8 en 15 tot 22 van de heren Coene en Hatry, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-814/5
p. 1-3 1-814/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 14 van de heer Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-814/5
p. 1-3 1-814/5 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heren Coene en Hatry, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Prijs voor verblijf in eenpersoonskamer
1-814/6
p. 1 1-814/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Algemene opmerkingen van de Raad van State : spoedbehandeling, slordige legistiek en terugwerkende kracht van sommige maatregelen - Plafonnering van de ereloonsupplementen in ziekenhuizen - Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven - Stijgende administratieve kosten van de ziekenfondsen
1-165
p. 4397-4398 1-165 p. 4397-4398 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendement nr 14 van de heren Hatry en Coene
1-520/5
p. 1-2 1-520/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 28 tot 31 van de heer Coene
1-520/8
p. 1-2 1-520/8 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 34 van de heer Coene
1-520/9
p. 1-2 1-520/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-138
p. 3692-3717 1-138 p. 3692-3717 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Amendement nr 36 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale en parafiscale druk
1-389/2
p. 17 1-389/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heren Goovaerts en Coene
   Vrijwaring van de zwakste inkomens
1-389/2
p. 17-18 1-389/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale en parafiscale druk
1-389/2
p. 18 1-389/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale inkomsten van gemeenschappen en gewesten
1-389/2
p. 18 1-389/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 40 van de heren Goovaerts en Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-389/2
p. 19 1-389/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 41 van de heren Goovaerts en Coene
   Parafiscale druk
1-389/2
p. 19-20 1-389/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendement nr 42 van de heren Goovaerts en Coene
   Subsidies ten laste van de Staat
1-389/2
p. 20 1-389/2 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 43 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale en parafiscale druk
1-389/2
p. 20-22 1-389/2 p. 20-22 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heren Goovaerts en Coene
   Indexering van de belastingschalen
1-389/2
p. 22-24 1-389/2 p. 22-24 (PDF)
  Amendement nr 45 van de heren Coene en Goovaerts
   Belastingvermindering voor lange-termijnsparen
1-389/2
p. 24 1-389/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 46 van de heren Goovaerts en Coene
   Investeringsaftrek
1-389/2
p. 24-25 1-389/2 p. 24-25 (PDF)
  Amendement nr 47 van de heren Coene en Goovaerts
   Bankgeheim
1-389/2
p. 25-26 1-389/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heren Coene en Goovaerts
   Belastingen op het autogebruik
1-389/2
p. 26-27 1-389/2 p. 26-27 (PDF)
  Amendement nr 49 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale en parafiscale druk
1-389/2
p. 27-30 1-389/2 p. 27-30 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heren Goovaerts en Coene
   Aftrek van overgedragen verliezen
1-389/2
p. 30-31 1-389/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heren Coene en Goovaerts
   Aftrekbare beroepskosten
1-389/2
p. 31-32 1-389/2 p. 31-32 (PDF)
  Amendement nr 52 van de heren Coene en Goovaerts
   Heffing op de inkomsten van zelfstandigen
1-389/2
p. 32 1-389/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 53 van de heren Coene en Goovaerts
   Belasting op meerwaarden
1-389/2
p. 32-34 1-389/2 p. 32-34 (PDF)
  Amendement nr 54 van de heren Goovaerts en Coene
   Definitief belaste inkomsten
1-389/2
p. 34-35 1-389/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heren Goovaerts en Coene
   Onroerende fiscaliteit
1-389/2
p. 48-50 1-389/2 p. 48-50 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heren Goovaerts en Coene
   Hoge rechten bij aankoop van een woning
1-389/2
p. 51 1-389/2 p. 51 (PDF)
  Amendement nr 60 van de heren Goovaerts en Coene
   Fiscale druk
1-389/2
p. 51 1-389/2 p. 51 (PDF)
  Amendement nr 61 van de heren Coene en Goovaerts
   Successierechten : fiscale druk
1-389/2
p. 52-53 1-389/2 p. 52-53 (PDF)
  Amendement nr 62 van de heren Goovaerts en Coene
   Fiscale druk
1-389/2
p. 53-54 1-389/2 p. 53-54 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale druk in Vlaanderen
1-389/2
p. 54-55 1-389/2 p. 54-55 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heren Coene en Goovaerts
   Vermogensbelasting
1-389/2
p. 55-59 1-389/2 p. 55-59 (PDF)
  Amendement nr 65 van de heren Goovaerts en Coene
   Sanering van de overheidsfinanciŽn
1-389/2
p. 59 1-389/2 p. 59 (PDF)
  Amendement nr 77 van de heren Goovaerts en Coene
   Financieel evenwicht van de sociale zekerheid
1-389/2
p. 63 1-389/2 p. 63 (PDF)
  Amendement nr 78 van de heren Goovaerts en Coene
   Beperking in de tijd van de aan de Koning verleende machtiging
1-389/2
p. 63-64 1-389/2 p. 63-64 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heren Goovaerts en Coene
   Parlementaire controle op KB's genomen krachtens een kaderwet
1-389/2
p. 64 1-389/2 p. 64 (PDF)
  Amendement nr 80 van de heren Coene en Goovaerts
   Inwerkingtreding van de kaderwet
1-389/2
p. 64-65 1-389/2 p. 64-65 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 35 van de heren Goovaerts en Coene
   Sanering van de overheidsfinanciŽn
1-389/2
p. 10-17 1-389/2 p. 10-17 (PDF)
  Amendementen nrs 55 tot 57 van de heren Coene en Goovaerts
   Vermogensbelasting
1-389/2
p. 35-48 1-389/2 p. 35-48 (PDF)
  Amendementen nrs 66 tot 70 van de heren Coene en Goovaerts
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-389/2
p. 59-61 1-389/2 p. 59-61 (PDF)
  Amendementen nrs 71 tot 76 van de heren Coene en Goovaerts
   Realisatie van overheidsactiva
1-389/2
p. 61-63 1-389/2 p. 61-63 (PDF)
  Amendementen nrs 34 tot 36, 38 tot 47, 49 tot 52, 55 tot 58, 62 tot 66, 70, 72, 74 en 77 tot 80 van de heren Goovaerts en Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-389/5
p. 1-2 1-389/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 90 van de heren Coene en Goovaerts
   Sanering van de overheidsfinanciŽn
1-389/7
p. 1 1-389/7 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 90 tot 92 van de heren Coene en Goovaerts, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-389/7
p. 1-2 1-389/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 91 en 92 van de heren Coene en Goovaerts
   Realisatie van overheidsactiva
1-389/7
p. 2 1-389/7 p. 2 (PDF)
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Maastrichtnormen - Economisch beleid - Behoud van het concurrentievermogen - Loonkostverlaging - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Tewerkstellingsbeleid - Modernisering van de sociale zekerheid - Pensioenhervorming - Stijging van de fiscale druk - Communautaire kwestie
1-61
p. 1492-1495 1-61 p. 1492-1495 (PDF)
  1-61
p. 1497 1-61 p. 1497 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Maastrichtnormen - Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn - Begrotingsbeleid - Fiscale autonomie van de Gewesten - Procťdť van machtigingswetten - Bevordering van de investeringen
1-66
p. 1650 1-66 p. 1650 (PDF)
  1-66
p. 1650-1652 1-66 p. 1650-1652 (PDF)
  1-66
p. 1660 1-66 p. 1660 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4053-4071 1-154 p. 4053-4071 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
1-154
p. 4067 1-154 p. 4067 (PDF)
  1-154
p. 4067 1-154 p. 4067 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiŽle bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen) (1-612)      
  Amendement nr 1 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Pensioenhervorming - Gelijkheid man-vrouw
1-612/2
p. 1-2 1-612/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Leeftijdstoeslag kinderbijslag
1-612/2
p. 6 1-612/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 11 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Pensioenhervorming
1-612/2
p. 7 1-612/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Afhouding op pensioenen
1-612/2
p. 8-9 1-612/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Solidariteitsbijdrage op het loon van studenten
1-612/2
p. 9 1-612/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Solidariteitsbijdrage op het gebruik van een door de werkgever kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
1-612/2
p. 9 1-612/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Sociale bijdragen zelfstandigen
1-612/2
p. 9-10 1-612/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Sociale bijdragen zelfstandigen in bijberoep
1-612/2
p. 10 1-612/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen, bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
1-612/2
p. 10-11 1-612/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Werkgeversbijdrage van 0,20 % ten voordele van tijdelijke en oudere werklozen
1-612/2
p. 11 1-612/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Halftijds brugpensioen
1-612/2
p. 2 1-612/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heren Coene en Hatry
   Vergoeding verschuldigd door ZaÔre wegens nationalisering
1-612/2
p. 11-12 1-612/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heren Coene en Hatry
   VerhogingscoŽfficiŽnt van in de PB belastbare KI's
1-612/2
p. 12-13 1-612/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendement nr 22 van de heren Coene en Hatry
   Herkwalificatie tot dividenden van intresten van voorschotten van bestuurders en vennoten
1-612/2
p. 13-14 1-612/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Uitgavenbeheersing in de ziekteverzekering
1-612/2
p. 2-3 1-612/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heren Coene en Hatry
   Meerwaarden op immateriŽle activa - CliŽnteel
1-612/2
p. 19-20 1-612/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Ziekenhuisopname : aandeel van de patiŽnt
1-612/2
p. 3-4 1-612/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Overdracht van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers naar het Riziv
1-612/2
p. 4 1-612/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heren Coene en Hatry
   Indexering van de belastingschalen
1-612/2
p. 23-24 1-612/2 p. 23-24 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heren Coene en Hatry
   Fiscale fraude : opheffing bankgeheim
1-612/2
p. 27 1-612/2 p. 27 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Terugbetaling van magistrale bereidingen
1-612/2
p. 5 1-612/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heren Coene en Hatry
   Taks op collectieve beleggingsinstellingen
1-612/2
p. 29 1-612/2 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heren Coene en Hatry
   Maatregelen tegen fiscale fraude
1-612/2
p. 29-30 1-612/2 p. 29-30 (PDF)
  Amendement nr 65 van de heren Coene en Hatry
   Vergunningsrecht
1-612/2
p. 30 1-612/2 p. 30 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Arbeidsongeschiktheidsuitkering
1-612/2
p. 6 1-612/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Pensioen van de magistraten
1-612/2
p. 7-8 1-612/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 23 tot 36 van de heren Coene en Hatry
   Fiscaal statuut van de vennootschapsmandatarissen
1-612/2
p. 14-19 1-612/2 p. 14-19 (PDF)
  Amendementen nrs 38 tot 50 van de heren Coene en Hatry
   Meerwaarden op gebouwen
1-612/2
p. 20-23 1-612/2 p. 20-23 (PDF)
  Amendementen nrs 52 en 53 van de heren Coene en Hatry
   Aftrek van vorige verliezen
1-612/2
p. 25 1-612/2 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 54 tot 57 van de heren Coene en Hatry
   Rechtspersonenbelasting
1-612/2
p. 25-27 1-612/2 p. 25-27 (PDF)
  Amendementen nrs 59 en 60 van de heren Coene en Hatry
   Aangifte van buitenlandse bankrekeningen
1-612/2
p. 27-28 1-612/2 p. 27-28 (PDF)
  Amendementen nrs 61 en 62 van de heren Coene en Hatry
   Belasting op de materiŽle aflevering van effecten aan toonder
1-612/2
p. 28-29 1-612/2 p. 28-29 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Remgeld
1-612/2
p. 5-6 1-612/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 77 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Pensioenreglementering
1-612/4
p. 1 1-612/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heren Hatry en Coene, opnieuw ingediend door de heer Coene na de goedkeuring van de verslagen
1-612/10
p. 1-3 1-612/10 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 19 en 77 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
1-612/10
p. 1-3 1-612/10 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 65 van de heren Coene en Hatry, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
1-612/10
p. 1-3 1-612/10 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Techniek van bijzondere machten
1-116
p. 3101-3103 1-116 p. 3101-3103 (PDF)
  Algemene bespreking van het verslag uitgebracht namens de commissie Buitenlandse Aangelegenheden
   Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer
1-116
p. 3106 1-116 p. 3106 (PDF)
  Algemene bespreking van het verslag uitgebracht namens de commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Fiscale druk op het onroerend goed - VerhogingscoŽfficiŽnt van de in de PB belastbare KI's - Activiteiten van de bouwsector - Evolutie van bouwvergunningen - Afremmen van de bouwsector - Indexering van belastingschalen - Belastingstelsel voor bestuurders en zaakvoerders - Economisch belang van de KMO's : tewerkstelling
1-116
p. 3107-3109 1-116 p. 3107-3109 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Coene en Loones en eindstemming
1-117
p. 3148-3149 1-117 p. 3148-3149 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (1-775)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven
1-775/2
p. 2-3 1-775/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten : besparingsmaatregelen
1-775/2
p. 3 1-775/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Globaal financieel beheer in de sociale zekerheid
1-775/2
p. 3 1-775/2 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Niet-respecteren van de Senaat door meerderheid en regering - Globaal financieel beheer in de sociale zekerheid
1-145
p. 3868-3869 1-145 p. 3868-3869 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (1-779)      
  Amendement nr 1 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Infodienst Pensioenen en Ombudsdienst Pensioenen
1-779/2
p. 1-2 1-779/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Coene en mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Inwerkingtreding van KB's
1-779/2
p. 2-3 1-779/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (Hervorming van de luchthaven - Beursintroductie BIAC - Europese regelgeving) (1-979)      
  Amendement nr 4 van de heer Coene
1-979/3
p. 1-2 1-979/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-197
p. 5696-5701 1-197 p. 5696-5701 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikel 2 en over de amendementen
1-24
p. 522-528 1-24 p. 522-528 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (1-243)      
  Verslag van de heer Coene
1-243/3
p. 1-5 1-243/3 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heer Coene, op de tekst aangenomen door de commissie
1-243/5
p. 1-4 1-243/5 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge ontbinding - Tewerkstellingsmaatregelen - Brugpensioen - Halftijds brugpensioen - Stage - Loopbaanonderbreking - Verlaging werkgeversbijdragen - Tewerkstelling KMO's - Participatiefonds : leningen aan werklozen die zich vestigen als zelfstandige - Oudere werklozen - Pensioenen : deeltijdse arbeid; kapitalisatiestelsel - Kas geneeskundige verzorging NMBS - Heffing omzetcijfer farmaceutische producten - Ziekteverzekering : geneesmiddelen toegediend in ziekenhuis; honoraria dialyse - Sociale zekerheid : sociale identiteitskaart; terugvordering ten onrechte betaalde bedragen) (1-660)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Coene
1-660/2
p. 1-4 1-660/2 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heren Coene en Hotyat
1-660/4
p. 1-16 1-660/4 p. 1-16 (PDF)
   Afsluiting van de activiteiten van de Regie voor Maritiem Transport
1-660/4
p. 1-16 1-660/4 p. 1-16 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 6 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de h. Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-660/6
p. 1-3 1-660/6 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-660/7
p. 1-2 1-660/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge de ontbinding - Toetreding tot de EMU - Techniek van bijzondere machten
1-122
p. 3251-3252 1-122 p. 3251-3252 (PDF)
  1-122
p. 3252-3253 1-122 p. 3252-3253 (PDF)
  Bespreking van het verslag van de commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge de ontbinding
1-122
p. 3256 1-122 p. 3256 (PDF)
  Bespreking van het verslag van de commissie Sociale Aangelegenheden
   Budget voor rusthuizen - Maatregelen ten laste van de farmaceutische nijverheid - Halftijds pensioen - Zelfstandigenpensioen - Pensioenen : rente in de stelsels van wettelijke kapitalisatie - Strijd tegen werkloosheid - Verlaging werkgeversbijdragen
1-122
p. 3254-3256 1-122 p. 3254-3256 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de winstdeelnemingen niet meegerekend worden voor de berekening van de loonkostontwikkeling (Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen) (1-878)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Coene c.s.
   Winstdeelneming
1-878/2
p. 1-3 1-878/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-186
p. 5418-5420 1-186 p. 5418-5420 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendemenen nrs 104 tot 106 van de heren Coene en Goovaerts
   Vrijwaring van het concurrentievermogen - Loonmatiging - Werkgelegenheidsbeleid - Collectieve loononderhandelingen - Aanwending van bijzondere machten
1-386/2
p. 55 1-386/2 p. 55 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendement nr 1 van de heren Coene en Goovaerts
   Aanwending van bijzondere machten
1-386/2
p. 1 1-386/2 p. 1 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendement nr 63 van de heren Coene en Goovaerts
   Matiging van andere dan looninkomsten
1-386/2
p. 39 1-386/2 p. 39 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendement nr 70 van de heren Coene en Goovaerts
   Verlaging van de werkgeversbijdragen
1-386/2
p. 42 1-386/2 p. 42 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendementen nrs 1 tot 74 van de heren Coene en Goovaerts
   Vrijwaring van het concurrentievermogen - Loonmatiging - Werkgelegenheidsbeleid - Collectieve loononderhandelingen
1-386/2
p. 43 1-386/2 p. 43 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendementen nrs 105 en 106 van de heren Coene en Goovaerts
   Verslagen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het concurrentievermogen
1-386/2
p. 55 1-386/2 p. 55 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendementen nrs 50 en 51 van de heren Coene en Goovaerts
   Winstdeelnemingen
1-386/2
p. 31-34 1-386/2 p. 31-34 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 27 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Seizoen- of gelegenheidsarbeid in de groenten- en fruitsector
1-386/3
p. 15-17 1-386/3 p. 15-17 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 30 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Tewerkstellingsakkoorden - Vermindering van de werkgeversbijdragen
1-386/3
p. 19-20 1-386/3 p. 19-20 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 1 tot 11 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Brugpensioen
1-386/3
p. 1-8 1-386/3 p. 1-8 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 12 tot 15 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Halftijds brugpensioen
1-386/3
p. 8-10 1-386/3 p. 8-10 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 16 tot 22 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Tewerkstellingsakkoorden - Vermindering werkgeversbijdragen
1-386/3
p. 10-13 1-386/3 p. 10-13 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 23 en 24 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Deeltijdse arbeid - Arbeidsherverdeling - Vermindering werkgeversbijdragen
1-386/3
p. 13-14 1-386/3 p. 13-14 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 25 en 26 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Uitzendarbeid of tijdelijke arbeid in het bouwbedrijf
1-386/3
p. 14-15 1-386/3 p. 14-15 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 28 en 29 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Arbeidsduurvermindering
1-386/3
p. 17-19 1-386/3 p. 17-19 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51
   Amendementen nrs 1 tot 6, 8 tot 15, 17 tot 20 en 22 tot 30 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/7
p. 3-4 1-386/7 p. 3-4 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22
   Amendementen nrs 2, 4, 8, 9, 11, 13 tot 16, 18, 20, 23, 26, 28 tot 31, 33, 35, 37, 39, 40, 43 tot 46, 49 tot 52, 54, 55, 58, 60 tot 62, 64 tot 66, 69 tot 74 en 104 tot 106 van de heren Coene en Goovaerts, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/7
p. 1-2 1-386/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 114 van de heren Coene en Goovaerts, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Beperking van de loonkost : collectieve loononderhandelingen
1-386/9
p. 2 1-386/9 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 112 en 113 van de heren Coene en Goovaerts, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Taak van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
1-386/9
p. 1-2 1-386/9 p. 1-2 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22
   Amendementen nrs 112 tot 114 van de heren Coene en Goovaerts, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/9
p. 1-2 1-386/9 p. 1-2 (PDF)
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Maastrichtnormen - Economisch beleid - Behoud van het concurrentievermogen - Loonkostverlaging - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Tewerkstellingsbeleid - Modernisering van de sociale zekerheid - Pensioenhervorming - Stijging van de fiscale druk - Communautaire kwestie
1-61
p. 1492-1495 1-61 p. 1492-1495 (PDF)
  1-61
p. 1497 1-61 p. 1497 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Titel III)
   Sociaal overleg
1-64
p. 1589 1-64 p. 1589 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Titels I en II)
   Behoud van het concurrentievermogen : verlaging van de loonkost en loonmatiging - Loonindexering - Sociaal overleg - Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn - Nationale conjunctuur - Betalingsbalans
1-64
p. 1595-1599 1-64 p. 1595-1599 (PDF)
  1-64
p. 1608-1609 1-64 p. 1608-1609 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de Federale wetenschappelijke instellingen (1-690)      
  Algemene beraadslaging
1-131
p. 3506-3509 1-131 p. 3506-3509 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Loones, Coene en eindstemming
1-131
p. 3527-3528 1-131 p. 3527-3528 (PDF)
Wetsontwerp tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn (Pensioenleeftijd) (1-319)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-319/2
p. 1 1-319/2 p. 1 (PDF)
  Beraadslaging
1-47
p. 1102-1113 1-47 p. 1102-1113 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Coene, de dames Dardenne en Bribosia-Picard, de heren Verreycken, Destexhe en Anciaux en eindstemming
1-49
p. 1139-1140 1-49 p. 1139-1140 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Amendement nr 41 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale identiteitskaart
1-384/2
p. 20-21 1-384/2 p. 20-21 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 1-3 1-384/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 12 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Indexering van de sociale uitkeringen en lonen
1-384/2
p. 8 1-384/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 8-9 1-384/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Parafiscale druk
1-384/2
p. 9 1-384/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Communautarisering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 3-4 1-384/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 22 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Verlaging van de werkgeversbijdragen
1-384/2
p. 14 1-384/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 14 1-384/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 24 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Verlaging van de werkgeversbijdragen
1-384/2
p. 15 1-384/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 25 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 15 1-384/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 28 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 16 1-384/2 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 4 1-384/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 31 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Uitgavenbeheersing in de sociale zekerheid
1-384/2
p. 17 1-384/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 32 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Riziv : privacy
1-384/2
p. 17 1-384/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 33 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Privacy (Ziekteverzekering)
1-384/2
p. 18 1-384/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 36 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Remgeld
1-384/2
p. 19 1-384/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 37 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Organisatie van de geneeskundige verzorging
1-384/2
p. 19 1-384/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 38 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Medisch dossier per patiŽnt
1-384/2
p. 19 1-384/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 5 1-384/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 42 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de ziekenhuiswet
1-384/2
p. 21 1-384/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 43 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Responsabilisering van de zorgaanbieders
1-384/2
p. 21 1-384/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 44 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Daghospitalisatie
1-384/2
p. 21-22 1-384/2 p. 21-22 (PDF)
  Amendement nr 45 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Responsabilisering van de ziekenhuisarts
1-384/2
p. 22 1-384/2 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 46 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Ziekenhuisfinanciering
1-384/2
p. 22 1-384/2 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 5 1-384/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 52 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Pensioenkrediet per kind voor moeders
1-384/2
p. 24 1-384/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 53 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Pensioenhervorming
1-384/2
p. 25-26 1-384/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 54 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Gewaarborgd inkomen voor bejaarden
1-384/2
p. 26 1-384/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 55 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Kapitalisatiestelsel (Pensioenen)
1-384/2
p. 27 1-384/2 p. 27 (PDF)
  Amendement nr 58 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Pensioenhervorming
1-384/2
p. 28 1-384/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 59 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Modernisering van de kinderbijslag
1-384/2
p. 28 1-384/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale fraude
1-384/2
p. 5-6 1-384/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 60 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Differentiatie van de kinderbijslag naar het inkomen
1-384/2
p. 28-29 1-384/2 p. 28-29 (PDF)
  Amendement nr 61 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Modernisering van de kinderbijslag
1-384/2
p. 29 1-384/2 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 62 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige
1-384/2
p. 29-30 1-384/2 p. 29-30 (PDF)
  Amendement nr 63 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Modernisering van de kinderbijslag
1-384/2
p. 30 1-384/2 p. 30 (PDF)
  Amendement nr 66 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 30-31 1-384/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 6 1-384/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 70 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Zelfstandigen : pensioenbijslag
1-384/2
p. 32 1-384/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 73 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale verzekering voor gefailleerde zelfstandigen
1-384/2
p. 34 1-384/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 74 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale verzekering voor zelfstandigen die hun bedrijf verplicht moeten stopzetten
1-384/2
p. 34 1-384/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 75 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale verzekering voor gefailleerde zelfstandigen
1-384/2
p. 34-35 1-384/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 78 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Bevordering van de inschakeling in het beroepsleven
1-384/2
p. 35 1-384/2 p. 35 (PDF)
  Amendement nr 79 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
1-384/2
p. 35-36 1-384/2 p. 35-36 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Gelijke toepassing van de sociale zekerheid in heel het land
1-384/2
p. 6-7 1-384/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 82 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Betaald verlof
1-384/2
p. 36-37 1-384/2 p. 36-37 (PDF)
  Amendement nr 83 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Modernisering en vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen (Sociale zekerheid)
1-384/2
p. 37 1-384/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 84 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Harmonisering van de sociale wetgeving
1-384/2
p. 37 1-384/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 85 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Modernisering en vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen (Sociale zekerheid)
1-384/2
p. 38 1-384/2 p. 38 (PDF)
  Amendement nr 86 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale identiteitskaart
1-384/2
p. 38 1-384/2 p. 38 (PDF)
  Amendement nr 87 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociale- en arbeidsinspectiediensten
1-384/2
p. 39 1-384/2 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 88 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociaal handhavingsrecht - Sociale fraude
1-384/2
p. 39 1-384/2 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 89 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Territorialiteitsbeginsel in de sociale zekerheid - RSZ-bevoegdheid inzake dading
1-384/2
p. 39 1-384/2 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Parafiscale druk
1-384/2
p. 7-8 1-384/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 99 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   CoŲrdinatie sociale wetgeving
1-384/2
p. 43 1-384/2 p. 43 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 11 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 8 1-384/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 19 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 10-12 1-384/2 p. 10-12 (PDF)
  Amendementen nrs 20 en 21 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 12-14 1-384/2 p. 12-14 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 27 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Globaal beheer van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 15-16 1-384/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendementen nrs 29 en 30 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Globaal beheer van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 16-17 1-384/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 35 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Verbetering van de toegang tot de gezondheidszorg
1-384/2
p. 18 1-384/2 p. 18 (PDF)
  Amendementen nrs 39 en 40 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Echelonnering van de zorgverlening
1-384/2
p. 20 1-384/2 p. 20 (PDF)
  Amendementen nrs 47 en 48 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Overdracht Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers naar het Riziv
1-384/2
p. 22-23 1-384/2 p. 22-23 (PDF)
  Amendementen nrs 49 tot 51 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Pensioenhervorming
1-384/2
p. 23-24 1-384/2 p. 23-24 (PDF)
  Amendementen nrs 56 en 57 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Aanvullend pensioen
1-384/2
p. 27-28 1-384/2 p. 27-28 (PDF)
  Amendementen nrs 64 tot 69 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociaal statuut der zelfstandigen
1-384/2
p. 30-32 1-384/2 p. 30-32 (PDF)
  Amendementen nrs 71 en 72 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Aanvullend pensioen voor zelfstandigen
1-384/2
p. 32-33 1-384/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendementen nrs 76 en 77 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Sociaal statuut der zelfstandigen : reorganisatie van de administratieve structuren
1-384/2
p. 35 1-384/2 p. 35 (PDF)
  Amendementen nrs 80 en 81 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Bestaansminimum
1-384/2
p. 36 1-384/2 p. 36 (PDF)
  Amendementen nrs 90 tot 94 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Responsabilisering van de sociale parastatalen
1-384/2
p. 39-41 1-384/2 p. 39-41 (PDF)
  Amendementen nrs 95 en 96 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Verstrijken van de aan de Koning verleende machtiging
1-384/2
p. 41-42 1-384/2 p. 41-42 (PDF)
  Amendementen nrs 97 en 98 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
   Bekrachtiging van koninklijke besluiten
1-384/2
p. 42-43 1-384/2 p. 42-43 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 99 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-384/8
p. 1-6 1-384/8 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 209 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-384/10
p. 1-2 1-384/10 p. 1-2 (PDF)
   Hervorming van de ziekenhuiswet
1-384/10
p. 1-2 1-384/10 p. 1-2 (PDF)
  Hervatting van de globale algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Maastrichtnormen - Economisch beleid - Behoud van het concurrentievermogen - Loonkostverlaging - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Tewerkstellingsbeleid - Modernisering van de sociale zekerheid - Pensioenhervorming - Stijging van de fiscale druk - Communautaire kwestie
1-61
p. 1492-1495 1-61 p. 1492-1495 (PDF)
  1-61
p. 1497 1-61 p. 1497 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Hervorming van de sociale zekerheid - Financieel evenwicht van de sociale zekerheid - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Financiering van de pensioenen
1-63
p. 1532-1535 1-63 p. 1532-1535 (PDF)
  1-63
p. 1551-1552 1-63 p. 1551-1552 (PDF)
  1-63
p. 1552 1-63 p. 1552 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames de Bethune, Bribosia-Picard en Maximus, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Anciaux, Van Hauthem, Foret en de dames Cornet d'Elzius en Lizin en eindstemming
1-67
p. 1726-1729 1-67 p. 1726-1729 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (RLW - BATC) (1-780)      
  Amendementen nrs 10 tot 18 van de heer Coene
1-780/2
p. 8-10 1-780/2 p. 8-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4086-4091 1-154 p. 4086-4091 (PDF)
  Algemene beraadslaging :de heer Coene protesteert tegen de regeling van werkzaamheden
1-154
p. 4091 1-154 p. 4091 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Coene en eindstemming
1-155
p. 4118-4119 1-155 p. 4118-4119 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (1-707)      
  Amendementen nrs 4 tot 11 van de heer Coene
1-707/2
p. 2-4 1-707/2 p. 2-4 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 8 en 10, opnieuw ingediend door de heren Coene en Hatry, na de goedkeuring van het verslag
1-707/5
p. 1 1-707/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-707/6
p. 1 1-707/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-161
p. 4303-4306 1-161 p. 4303-4306 (PDF)
  Algemene beraadslaging : verzoek om advies van de Raad van State
1-161
p. 4306-4307 1-161 p. 4306-4307 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Hatry en Coene en eindstemming
1-164
p. 4375-4377 1-164 p. 4375-4377 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-164
p. 4371-4373 1-164 p. 4371-4373 (PDF)
Wetsontwerp tot verlenging van de tijdelijke bepaling van artikel 1ter en artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagde tarieven in de bouwsector) (1-801)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Coene
1-801/2
p. 1-3 1-801/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heer Coene
1-801/3
p. 1-9 1-801/3 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de h. Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-801/5
p. 1 1-801/5 p. 1 (PDF)
  1-801/5
p. 2 1-801/5 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-157
p. 4178-4184 1-157 p. 4178-4184 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (Sociaalrechtelijke bescherming van agenten van kredietinstellingen, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst) (1-1204)      
  Amendement nr 10 van de heer Coene
1-1204/3
p. 2 1-1204/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 19 tot 23 van de heren Coene en Hatry
1-1204/4
p. 5-7 1-1204/4 p. 5-7 (PDF)
  Amendement nr 24 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1204/7
p. 1 1-1204/7 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7537-7539 1-259 p. 7537-7539 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-259
p. 7539 1-259 p. 7539 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer Coene
1-260
p. 7574-7575 1-260 p. 7574-7575 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Coene en eindstemming
1-260
p. 7580 1-260 p. 7580 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld (Cel voor financiŽle informatieverwerking - Procureur des Konings - Nationale magistraten) (1-896)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-202
p. 5793-5799 1-202 p. 5793-5799 (PDF)
  1-202
p. 5799-5800 1-202 p. 5799-5800 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Coene en eindstemming
1-203
p. 5819 1-203 p. 5819 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek (Certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen - Opsplitsing van de rechten verbonden aan aandelen - Bevoegdheid rechtbank van koophandel) (1-1033)      
  Verslag van de heer Coene
1-1033/2
p. 1-2 1-1033/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1481, 1482 en 1488 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het beslag inzake namaak (Aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen : EG-verordening) (1-931)      
  Verslag van de heer Coene
1-931/2
p. 1 1-931/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overmatige schuldenlast van gezinnen) (1-915)      
  Algemene beraadslaging
1-194
p. 5578-5586 1-194 p. 5578-5586 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Milieuheffing op papier en op wegwerpscheerapparaten) (1-618)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Coene
1-618/2
p. 1-2 1-618/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Coene
1-618/5
p. 1-33 1-618/5 p. 1-33 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de heer Coene
1-618/5 A
p. 36-45 1-618/5 A p. 36-45 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-127
p. 3339-3343 1-127 p. 3339-3343 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Bewakingsondernemingen - Notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants, vastgoedmakelaars - Casino's - Identificatie van de cliŽnten - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Fraude ten nadele van de EU : UCLAF; Europese samenwerking - Omzetting van Europees recht) (1-895)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-202
p. 5793-5799 1-202 p. 5793-5799 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Coene en eindstemming
1-203
p. 5819 1-203 p. 5819 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Betreden van bewoonde lokalen in het kader van de controle van de gezinssituatie van de sociaal verzekerde - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en voorzitter arbeidsrechtbank) (Zie ook doc. Senaat 1-1282) (1-1283)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-257
p. 7423-7427 1-257 p. 7423-7427 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (1-342)      
  Amendement nr 11 van de heer Coene
1-342/5
p. 2 1-342/5 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie (Hervorming van het reglementaire kader van de telecommunicatiesector - Ombudsdienst voor telecommunicatie [Belgacom ,BIPT] - Kwaadwillige telefoonoproepen - Opdrachten van openbare dienst van Belgacom - Liberalisering van de telecommunicatiemarkt - Openbare veiligheid - Bevoegdheden van het BIPT - Raadgevend Comitť - Openbare telecommunicatiedienst - Spraaktelefoondienst - Huurlijnen - Mobiele diensten [GSM] - Bescherming van de gebruikers - Open Network Provision - Eerlijke mededinging - Telefoongidsen - Privacy - Post) (1-808)      
  Amendementen nrs 12 tot 29 van de heer Coene
1-808/2
p. 6-13 1-808/2 p. 6-13 (PDF)
  Verslag van de heer Coene
1-808/3
p. 1-76 1-808/3 p. 1-76 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene en Loones en eindstemming
1-155
p. 4117-4118 1-155 p. 4117-4118 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Nachtwinkels, videotheken, wasserettes, tankstations langs autosnelweg - Controle- en strafbepalingen - Bevel tot staking voorzitter rechtbank van koophandel : art. 97, wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken) (1-983)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van de heren Coene en Hatry
1-983/2
p. 1-6 1-983/2 p. 1-6 (PDF)
  Verslag van de heer Coene
1-983/3
p. 1-90 1-983/3 p. 1-90 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 10 van de heren Coene en Hatry, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-983/5
p. 1 1-983/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-228
p. 6658-6661 1-228 p. 6658-6661 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-228
p. 6661-6663 1-228 p. 6661-6663 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van de verzekeringen (Onafhankelijkheid van verzekeringsmakelaars - Conformiteit van de producten aangeboden door verzekeringsondernemingen in vrije dienstverlening) (1-1076)      
  Verslag van de heer Coene
1-1076/6
p. 1-19 1-1076/6 p. 1-19 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-242
p. 7071-7072 1-242 p. 7071-7072 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving (Liberalisering van de markt van ontvangtoestellen - "Scanner" - Toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan BIPT-personeelsleden) (1-807)      
  Amendement nr 1 van de heer Coene
1-807/2
p. 1 1-807/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Coene
   Verbod op "scanners"
1-807/3
p. 1-2 1-807/3 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Coene
1-807/4
p. 1-20 1-807/4 p. 1-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet en tot wijziging van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (Rentevoeten en ristorno's) (1-693)      
  Amendementen nrs 25 tot 27 van de heer Coene
1-693/6
p. 1-2 1-693/6 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene en Hatry en eindstemming
1-155
p. 4116-4117 1-155 p. 4116-4117 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Amendementen nrs 20 tot 37 van de heer Coene, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-944/9
p. 1-8 1-944/9 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5890-5896 1-205 p. 5890-5896 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
1-205
p. 5900-5902 1-205 p. 5900-5902 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Daras en Coene, aangehouden stemmingen en eindstemming
1-206
p. 5925-5932 1-206 p. 5925-5932 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiŽle instrumenten en effectenclearingstelsels (Systeem voor de overdracht en bewaring van de verhandelde instrumenten - CIK en Nationale Bank) (1-968)      
  Verslag van de heer Coene
1-968/2
p. 1-13 1-968/2 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders (Compenserende vergoeding voor Belgische grensarbeiders) (1-616)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-193
p. 5562-5565 1-193 p. 5562-5565 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene en Verreycken en eindstemming
1-196
p. 5660 1-196 p. 5660 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1-312)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2849-2858 1-104 p. 2849-2858 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Amendement nr 58 van de heren Vergote en Coene
   Nationale Loterij : wet op het spel
1-419/9
p. 5 1-419/9 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 57 tot 75 van de heren Vergote en Coene
1-419/9
p. 5-11 1-419/9 p. 5-11 (PDF)
  Amendement nr 80 van de heren Vergote en Coene
   Wedstrijden met dieren
1-419/11
p. 1 1-419/11 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 84 van de heren Vergote en Coene
   Nationale Loterij
1-419/11
p. 3 1-419/11 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 81 tot 83 van de heren Vergote en Coene
1-419/11
p. 1-3 1-419/11 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 85 tot 93 van de heren Vergote en Coene
1-419/11
p. 3-6 1-419/11 p. 3-6 (PDF)
  Amendementen nrs 136 tot 140 van de heren Vergote en Coene
1-419/14
p. 1-3 1-419/14 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 146 van de heer Coene
1-419/15
p. 1-2 1-419/15 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 181 tot 184 van de heer Coene c.s.
1-419/23
p. 4-5 1-419/23 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 181 tot 184 van de heer Coene c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-419/26
p. 1 1-419/26 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de exploitanten en de klanten van zonnecentra een groter verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen (1-782)      
  Algemene beraadslaging
1-193
p. 5565-5570 1-193 p. 5565-5570 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, ß2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-811)      
  Terugzending naar de commissie
1-226
p. 6597-6598 1-226 p. 6597-6598 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Amendementen nrs 9 tot 11 van de heer Coene
1-417/5
p. 1-2 1-417/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7246-7252 1-251 p. 7246-7252 (PDF)
  1-251
p. 7267-7270 1-251 p. 7267-7270 (PDF)
  Late ronddeling van het verslag
1-251
p. 7245-7246 1-251 p. 7245-7246 (PDF)
  1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra (1-679)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-679/2
p. 1-5 1-679/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 22 en 24 tot 29 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-679/4
p. 3 1-679/4 p. 3 (PDF)
  1-679/4
p. 4-6 1-679/4 p. 4-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-193
p. 5565-5572 1-193 p. 5565-5572 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 8į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed (Onderhouds- of restauratiekosten) (1-288)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-94
p. 2500-2504 1-94 p. 2500-2504 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1409, ß1, en artikel 1410, ß2, van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag (Verhoging van het vrijgestelde gedeelte van het loon voor kinderbijslagtrekkende gezinnen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1409 (...) van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag) (1-1008)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7553-7554 1-259 p. 7553-7554 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen (Lening afgesloten bij een instelling gevestigd binnen de EU) (1-728)      
  Verslag van de heer Coene
1-728/2
p. 1-3 1-728/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-176
p. 5183 1-176 p. 5183 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte (Herziening van de vergoeding) (1-1157)      
  Voorstel van de heer Coene
1-1157/1
p. 1-7 1-1157/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45 van de wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen (Aandelenopties) (Stock option) (1-42)      
  Algemene beraadslaging
1-257
p. 7423-7425 1-257 p. 7423-7425 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-812)      
  Amendement nr 1 van de heer Coene
1-812/3
p. 1-2 1-812/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6598-6600 1-226 p. 6598-6600 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat de wetenschappelijke raad bij de dienst voor geneeskundige verzorging betreft (RIZIV) (1-1201)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer Coene
1-1201/3
p. 2-3 1-1201/3 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Raad voor de Mededinging en Dienst voor de Mededinging) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-614)      
  Amendementen nrs 25 tot 39 van de heer Coene.
1-614/3
p. 12-18 1-614/3 p. 12-18 (PDF)
  Amendementen nrs 70 en 71 van de heer Coene
1-614/4
p. 9 1-614/4 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 106 van de heer Coene
1-614/5
p. 22-23 1-614/5 p. 22-23 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7246-7266 1-251 p. 7246-7266 (PDF)
  Late ronddeling van het verslag
1-251
p. 7245-7246 1-251 p. 7245-7246 (PDF)
  1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Tarief van 6 % : reparatiediensten [fietsen], schoonmaakbedrijven en wasserijen) (Zie ook doc. Senaat 1-1294) (1-912)      
  Verslag van de heer Coene
1-912/2
p. 1 1-912/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1989 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal (Strijd tegen geluidsoverlast) (1-104)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Coene
1-104/2
p. 1-3 1-104/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Coene
1-104/3
p. 1 1-104/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Coene
1-104/4
p. 1-21 1-104/4 p. 1-21 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7546-7548 1-259 p. 7546-7548 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Coene en verwerping
1-260
p. 7579-7580 1-260 p. 7579-7580 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999