S. 1-779 Dossierfiche K. 49-1156

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie
Regering J.-L. Dehaene II  

kaderwet
pensioenregeling
sociale zekerheid
derde fase van de EMU
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1156/1 Wetsontwerp 18/7/1997
K. 49-1156/2 Amendement 15/10/1997
K. 49-1156/3 Amendementen 21/10/1997
K. 49-1156/4 Advies van de Raad van State 24/10/1997
K. 49-1156/5 Verslag namens de commissie 30/10/1997
K. 49-1156/6 Tekst aangenomen door de commissie 30/10/1997
K. 49-1156/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 5/11/1997
K. 49-1156/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 6/11/1997
K. 49-1156/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/11/1997
1-779/1 1-779/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/11/1997
K. 49-1156/9 Advies van de Raad van State 14/11/1997
1-779/2 1-779/2 (PDF) Amendementen 27/11/1997
1-779/3 1-779/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/1997
1-779/4 1-779/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/11/1997
1-779/5 1-779/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/7/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1156/1
6/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6843-6845
13/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6925-6939, 6950-6958
13/11/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+81/-60/o1)
Handelingen, p. 6971
Doc. K. 49-1156/10
13/11/1997   Aanneming na amendering
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
14/11/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-779/1 1-779/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
19/11/1997   Uitoefening evocatierecht
19/11/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
4/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
Doc. 1-779/5 1-779/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie
27/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
27/11/1997   Bespreking
27/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-2/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-779/3 1-779/3 (PDF)
27/11/1997   Vertrouwen rapporteur
27/11/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-779/4 1-779/4 (PDF)
4/12/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/1997   Bekendmaking (34126-34129)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 6/11/1997, 13/11/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 4/12/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 27/11/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 15/11/1997 5 19/11/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 127
Onderzoekstermijn (S1) 20/11/1997 21 10/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/12/1997 18/12/1997, blz 34126-34129