S. 1-1294 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten
Paul Hatry   

onderhoud
werkloosheidsbestrijding
BTW-tarief
tweewielig voertuig
wasserij
motie van het Parlement
ondergrondse economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1294/1 1-1294/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/3/1999
1-1294/2 1-1294/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1294/3 1-1294/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
1/3/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1294/1 1-1294/1 (PDF)
18/3/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/3/1999   Verzending naar commissie
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Niet behandeld
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
31/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
31/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
19/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/4/1999   Niet behandeld
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1294/3 1-1294/3 (PDF)
20/4/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Luc Coene is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-1294/2 1-1294/2 (PDF)
22/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
27/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-265 Hand. 1-265 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
30/4/1999   Aanneming zonder amendering
30/4/1999   Mededeling aan bestemmeling(en)
Minister van FinanciŽn
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 27/4/1999, 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 31/3/1999, 20/4/1999