S. 1-612 Dossierfiche K. 49-925

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
Regering J.-L. Dehaene II  

kaderwet
pensioenregeling
sociale zekerheid
derde fase van de EMU
gedelegeerde wetgeving
besluit
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-925/1 Wetsontwerp 12/2/1997
K. 49-925/2 Amendement 19/2/1997
K. 49-925/3 Amendementen 26/2/1997
K. 49-925/4 Amendementen 26/2/1997
K. 49-925/5 Amendementen 5/3/1997
K. 49-925/6 Verslag namens de commissie 17/3/1997
K. 49-925/7 Verslag namens de commissie 17/3/1997
K. 49-925/8 Verslag namens de commissie 20/3/1997
K. 49-925/9 Artikel gewijzigd door de commissie 20/3/1997
K. 49-925/10 Verslag namens de commissie 20/3/1997
K. 49-925/11 Verslag namens de commissie 20/3/1997
K. 49-925/12 Verslag namens de commissie 20/3/1997
K. 49-925/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/4/1997
K. 49-925/14 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 22/4/1997
K. 49-925/15 Aanvullend verslag 24/4/1997
K. 49-925/16 Aanvullend verslag 24/4/1997
K. 49-925/17 Artikel gewijzigd door de commissie 24/4/1997
K. 49-925/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/4/1997
1-612/1 1-612/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/4/1997
1-612/2 1-612/2 (PDF) Amendementen 20/5/1997
1-612/3 1-612/3 (PDF) Amendementen 20/5/1997
1-612/8 1-612/8 (PDF) Verslag namens de commissie 20/5/1997
1-612/6 1-612/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/1997
1-612/4 1-612/4 (PDF) Amendement 28/5/1997
1-612/5 1-612/5 (PDF) Verslag namens de commissie 28/5/1997
1-612/7 A 1-612/7 A (PDF) Bijlage 10/6/1997
1-612/7 1-612/7 (PDF) Verslag namens de commissie 10/6/1997
1-612/9 1-612/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/6/1997
1-612/10 1-612/10 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/6/1997
1-612/11 1-612/11 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/6/1997
1-612/12 1-612/12 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
12/2/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-925/1
14/4/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5356-5358
22/4/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5471-5510
23/4/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5517-5527, 5531-5545, 5545-5548
24/4/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5569-5570, 5573-5583
24/4/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+80/-58/o0)
Handelingen, p. 5584
Doc. K. 49-925/18
24/4/1997   Aanneming zonder amendering
25/4/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-612/1 1-612/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
5/5/1997   Uitoefening evocatierecht
5/5/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
5/5/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/5/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
5/5/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/6/1997   Inschrijving op agenda plenaire
12/6/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 3101-3105, 3105-3125, 3135-3147
Hand. 1-116 Hand. 1-116 (PDF)
12/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-18/o1)
Handelingen, p. 3149
Hand. 1-117 Hand. 1-117 (PDF)
Doc. 1-612/12 1-612/12 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
5/5/1997   Verzending naar commissie
14/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Jacqueline Mayence-Goossens
14/5/1997   Bespreking
20/5/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
22/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/5/1997   Bespreking
22/5/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur
22/5/1997   Vertrouwen rapporteur
22/5/1997   Vertrouwen aan de rapporteur Doc. 1-612/6 1-612/6 (PDF)
22/5/1997   Tekst aangenomen door de commissies Doc. 1-612/9 1-612/9 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/5/1997   Verzending naar commissie
20/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
20/5/1997   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
20/5/1997   Bespreking
20/5/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 25 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 26 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 27 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 28 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 29 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 30 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 31 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 32 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 33 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 34 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 35 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 36 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 37 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 38 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 39 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 40 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 41 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 42 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 43 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 44 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 45 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 46 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 47 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 48 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 49 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 50 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 51 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 52 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 53 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 54 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 55 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 56 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 57 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 58 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 59 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 60 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 61 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 62 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 63 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 64 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 65 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
28/5/1997   Amendement: Am. 77 Doc. 1-612/4 1-612/4 (PDF)
2/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
2/6/1997   Bespreking
4/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
Uitgesteld tot vrijdag 6/6/1997 om 9.30 uur
4/6/1997   Bespreking uitgesteld tot 06.06.1997
6/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
6/6/1997   Bespreking
6/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
6/6/1997   Beslissing schriftelijk verslag
10/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
10/6/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-612/7 1-612/7 (PDF)
10/6/1997   Tekst aangenomen door de commissies Doc. 1-612/9 1-612/9 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
5/5/1997   Verzending naar commissie
20/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
20/5/1997   Bespreking
20/5/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-1/o2), Vertrouwen Rapporteur
20/5/1997   Vertrouwen rapporteur
20/5/1997   Vertrouwen aan de rapporteur Doc. 1-612/8 1-612/8 (PDF)
20/5/1997   Tekst aangenomen door de commissies Doc. 1-612/9 1-612/9 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/5/1997   Verzending naar commissie
13/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/5/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
13/5/1997   Bespreking
20/5/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-612/2 1-612/2 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 66 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 67 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 68 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 69 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 70 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 71 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 72 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 73 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 74 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 75 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
20/5/1997   Amendement: Am. 76 Doc. 1-612/3 1-612/3 (PDF)
22/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/5/1997   Bespreking
28/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
28/5/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-3/o0), Vertrouwen Rapporteur
28/5/1997   Vertrouwen rapporteur
28/5/1997   Vertrouwen aan de rapporteur Doc. 1-612/5 1-612/5 (PDF)
28/5/1997   Tekst aangenomen door de commissies Doc. 1-612/9 1-612/9 (PDF)
12/6/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/6/1997   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/1997   Bekendmaking (16399)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/4/1997, 22/4/1997, 23/4/1997, 24/4/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 12/6/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 14/5/1997, 22/5/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/5/1997, 2/6/1997, 6/6/1997, 10/6/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/5/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 13/5/1997, 22/5/1997, 28/5/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 26/4/1997 15 12/5/1997
Uitoefening evocatierecht Onderzoekstermijn (S1) 6/5/1997 60 4/7/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/6/1997 19/6/1997, blz 16399