S. 1-1333 Dossierfiche                  

Evaluatie van de werking van de nieuwe federale structuren

gewestvorming
institutionele hervorming
gewesten en gemeenschappen van België
bevoegdheidsoverdracht
regionaal recht
verdeling van de bevoegdheden
relatie tussen de regio's en de Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1333/1 1-1333/1 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
20/6/1996   Aanleggen dossier
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/6/1996   Verzending naar commissie
20/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/6/1996   Regeling der werkzaamheden
vraag tot het opstellen van een nota
3/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
3/10/1996   Bespreking van de nota's van de heren Coenraets en Pas
3/10/1996   Regeling der werkzaamheden
5/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1996   Bespreking
Einde van de bespreking van het voorstel van werkplan
9/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
9/1/1997   Bespreking
Bespreking van de bevoegdheidsverdeling inzake de ruimtelijke ordening (Bijzondere wet van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, I)
9/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwé, Claude Desmedt, Leo Goovaerts, Robert Hotyat
30/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
30/1/1997   Bespreking
Bespreking van de bevoegdheidsverdeling inzake leefmilieu (Bijzondere wet van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, II)
6/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
6/2/1997   Bespreking
Bespreking van de bevoegdheidsverdeling inzake landinrichting en natuurbehoud en huisvesting (Bijzondere wet van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, III en IV)
20/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/2/1997   Bespreking
Bespreking van de bevoegdheidsverdeling inzake landbouwbeleid (Bijzondere wet van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, V)
27/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
27/2/1997   Bespreking
Bespreking van de bevoegdheidsverdeling inzake economie (Bijzondere wet van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, VI)
6/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
6/3/1997   Bespreking
Bespreking van de bevoegdheidsverdeling inzake het energiebeleid en de ondergeschikte besturen (Bijzondere wet van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, VII en VIII)
13/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/3/1997   Bespreking
Bespreking van de residuaire bevoegdheid, de impliciete en voorbehouden bevoegdheden, de fiscaliteit en de grondrechten (nota van de heer Pas, Deel III, nrs. 1, 2, 4 et 5)
20/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/3/1997   Bespreking
Bespreking van de bevoegdheidsverdeling inzake tewerkstellingsbeleid, openbare werken en vervoer (Bijzondere wet van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, IX en X)
15/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/1/1998   Bespreking
Aanvang van de bespreking van de bevoegdheden van de Gemeenschappen
22/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/1/1998   Bespreking
Bespreking van de bevoegdheidsverdeling inzake wetenschappelijk onderzoek en van de bevoegdheden van de Gemeenschappen
5/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1998   Bespreking
Gedachtewisseling over de discussiepunten inzake de bevoegdheden van de gewesten
5/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking van de nota van de heer Coenraets van 12 november 1997)
13/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/3/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking van de nota van de heer Coenraets van 12 november 1998
18/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1998   Regeling der werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden naar aanleiding van de brieven van de heer Charles-Ferdinand Nothomb en mevrouw Joëlle Milquet met betrekking tot de organisatie van hoorzittingen
25/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/6/1998   Hoorzitting met de heer C. Cheruy, directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor de Statistiek
25/6/1998   Hoorzitting met de heren F. Possemiers, directeur-generaal van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, en R. Paepe, Hoofdgeoloog-directeur bij de Belgische Geologische Dienst
6/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/7/1998   Hoorzitting met de heer Eric Kirsch, gedelegeerd bestuurder van de Regie der Luchtwegen
over de discussiepunten inzake het luchtverkeer (Discussiepunten inzake de gewestbevoegdheden, Afdeling 10, punten 8 en 9)
6/7/1998   Hoorzitting met de heer Jan Cosyn, directeur-ingenieur bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Beleid Havens, Waterwegen en Zeewezen
over de reglementerende bevoegdheid inzake het vervoer langs waterwegen (Discussiepunten inzake de gewestbevoegdheden, Afdeling 10, punt 2)
9/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1998   Hoorzitting met de heer Claude Truffin, voormalig kabinetschef van de minister van Wetenschapsbeleid en huidig coördinator van de departementen Onderwijs en Onderzoek van de ULB
over de discussiepunten inzake het wetenschapsbeleid
10/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/7/1998   Hoorzitting met professor dr. Koen Lenaerts, buitengewoon hoogleraar aan de KULeuven
over de vraag of en in welke mate de rechtsbegrippen die gehanteerd worden in het Europese gemeenschapsrecht, ertoe kunnen bijdragen de bevoegdheidsverdeling tussen de Belgische Staat, de gewesten en de gemeenschappen te verduidelijken en te verfijnen
10/7/1998   Hoorzitting met de heer Marc Servotte, directeur-generaal van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
over het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1994 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de gewestelijke economische en handelsattachés en de modaliteiten inzake de handelspromotie
10/7/1998   Hoorzitting met de heer Michel Jadot, secretaris-generaal van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
over de discussiepunten inzake het tewerkstellingsbeleid
10/7/1998   Hoorzitting met de heer Karel Baeck, administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
over de discussiepunten inzake het tewerkstellingsbeleid
10/7/1998   Hoorzitting met de heer Guy Cox, kabinetschef van de minister van Tewerkstelling en Arbeid
over de discussiepunten inzake het tewerkstellingsbeleid
13/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/7/1998   Hoorzitting met mevrouw Mieke Stappaerts, directeur-generaal van de administratie Werkgelegenheid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
over de discussiepunten inzake het tewerkstellingsbeleid
13/7/1998   Hoorzitting met mevrouw Maryse Van Hal, adjunct van de directeur, administratie Werkgelegenheid van het minsiterie van de Vlaamse Gemeenschap
over de discussiepunten inzake het tewerkstellingsbeleid
13/7/1998   Hoorzitting met de heer Martin Van Houtte, directeur-generaal van Export Vlaanderen
over het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1994 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de gewestelijke economische en handelsattachés en de modaliteiten inzake de handelspromotie
16/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1998   Hoorzitting met de heer Freddy Colson, eerste opdrachthouder bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wetenschap en Innovatie
over de discussiepunten inzake het wetenschapsbeleid
23/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/10/1998   Hoorzitting met de heer Paul Catrysse, adfelingshoofd van de afdeling Personenvervoer en Luchthaven, departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
over de discussiepunten inzake het luchtverkeer
23/10/1998   Hoorzitting met de heer Jacques Diez, directeur-generaal van het Algemeen Bestuur voor Vervoer van het Waalse ministerie van Uitrusting en Vervoer
over de discussiepunten inzake het luchtverkeer
30/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/10/1998   Hoorzitting met de heer Robert Collignon, Minister-President van de Waalse Regering
over de discussiepunten inzake de buitenlandse handel
30/10/1998   Hoorzitting met mevrouw Lilian De Clercq, adviseur van de minister voor Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
over de discussiepunten inzake de buitenlandse handel
30/10/1998   Hoorzitting met de heer Jean-Marie Crenier, eerste ingenieur-directeur Bruggen en Wegen van het Waalse ministerie voor Uitrusting en Vervoer
over de reglementerende bevoegdheid inzake het vervoer langs waterwegen
30/10/1998   Hoorzitting met de heer Patrick Lamot, adjunct-kabinetschef van de Staatssecretaris van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest belast met de Haven van Brussel
over de reglementerende bevoegdheid inzake het vervoer langs waterwegen
30/10/1998   Hoorzitting met de heer Paul Leleu, bestuursdirecteur bij de Haven van Brussel
over de reglementerende bevoegdheid inzake het vervoer langs waterwegen
30/10/1998   Hoorzitting met ir. Xavier De Cuyper, adjunct-kabinetschef van de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
over Agenda 2000 en de discussiepunten inzake het landbouwbeleid
30/10/1998   Hoorzitting met de heer Clément Crohain, secretaris-generaal bij het ministerie van Middenstand en Landbouw
over Agenda 2000 en de discussiepunten inzake het landbouwbeleid
30/10/1998   Hoorzitting met ir. J. Demaiter, adviseur-generaal bij het Bestuur voor het Landbouwbeleid van het ministerie voor Middenstand en Landbouw
over Agenda 2000 en de discussiepunten inzake het landbouwbeleid
30/10/1998   Hoorzitting met de heer Jean-Claude Van Cauwenberghe, Waals minister van Tewerkstelling
over de discussiepunten inzake de tewerkstelling
30/10/1998   Hoorzitting met de heer Dennis Stokkink, adjunct-kabinetschef van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Werkgelegenheid
over de discussiepunten inzake de tewerkstelling
13/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1998   Hoorzitting met de heer Walter Kaesen, afdelingshoofd, voormalig teamverantwoordelijke van het "Team Ouderenvoorzieningen" binnen de afdeling Welzijnszorg, administratie Gezin en Maatschappelijk Welzi
over de discussiepunten inzake het bejaardenbeleid
13/11/1998   Hoorzitting met de heer Eddy Mettepenningen, adjunct van de directeur, sector verantwoordelijke van het "Team Ouderenvoorzieningen"
over de discussiepunten inzake het bejaardenbeleid
13/11/1998   Hoorzitting met de heer Pierre Forton, directeur-generaal van het Bestuur van het Vervoer te Land, ministerie van Verkeer en Infrastructuur
over de reglementerende bevoegdheid inzake het vervoer langs waterwegen
13/11/1998   Hoorzitting met de heer Philippe Fiévez, directeur van het Instituut voor de Ondergrondse Vergassing van Steenkool
27/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1998   Hoorzitting met de heer Johan De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV
over de discussiepunten inzake het gezondheidsbeleid
27/11/1998   Hoorzitting met de heer Georges Grinberg, adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV
over de discussiepunten inzake het gezondheidsbeleid
27/11/1998   Hoorzitting met de heer François Praet, directeur-generaal van het RIZIV
over de discussiepunten inzake het gezondheidsbeleid
27/11/1998   Hoorzitting met mevrouw Johanna Schröder, bestuursdirecteur en hoofd van de Afdeling Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
over de discussiepunten inzake het bejaardenbeleid, het gezondheidsbeleid en de jeugdbescherming
27/11/1998   Hoorzitting met mevrouw Karin Piraprez, coördinatrice van de Dienst voor Kind en Gezin en inspectrice van de sector "Rusthuizen en Ziekenhuizen" (Duitstalige Gemeenschap)
over de discussiepunten inzake het bejaardenbeleid, het gezondheidsbeleid en de jeugdbescherming
27/11/1998   Hoorzitting met de heer Michael Fryns, bestuurssecretaris en juridisch adviseur in de Afdeling Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
over de discussiepunten inzake het bejaardenbeleid, het gezondheidsbeleid en de jeugdbescherming
27/11/1998   Hoorzitting met mevrouw Annemie Doms, directeur van de Administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
over de discussiepunten inzake het gezondheidsbeleid
27/11/1998   Hoorzitting met de heer Christian Bayi, administrateur-generaal van de Franse Gemeenschapscommissie
over de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie
4/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/12/1998   Hoorzitting met mevrouw Laurette Onkelinx, Minister-President van de regering van de Franse Gemeenschap
over de discussiepunten inzake het gezondheidsbeleid, het bejaardenbeleid, de jeugdbescherming en het etenschapsbeleid
4/12/1998   Hoorzitting met de heer Christian Decoster, directeur-generaal van het Bestuur Gezondheidszorg van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
over de discussiepunten inzake het gezondheidsbeleid
11/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/12/1998   Hoorzitting met de heer Francis Renneboog, adviseur van de heer Rufin Grijp, lid van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
over de discussiepunten inzake het wetenschapsbeleid
11/12/1998   Hoorzitting met de heer Eric Deloof, secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
over de discussiepunten inzake het bejaardenbeleid
8/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1999   Hoorzitting met de heer Marc Morris, directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
over de discussiepunten inzake de jeugdbescherming
8/1/1999   Hoorzitting met de heer Herbert Van Keymeulen, afdelingshoofd bijzondere jeugdzorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
over de discussiepunten inzake de jeugdbescherming
21/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1999   Hoorzitting met de heer Pierre Cornelis, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep van Brussel
over de discussiepunten inzake de jeugdbescherming
21/1/1999   Hoorzitting met de heer Marc Preumont, hoogleraar aan de ULB
over de discussiepunten inzake de jeugdbescherming
21/1/1999   Hoorzitting met de heer Geert Cappelaere, Unicef
over de discussiepunten inzake de jeugdbescherming
22/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
22/1/1999   Bespreking
van de werking van de instellingen
5/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking van de werking van de instellingen
12/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/2/1999   Bespreking
van de strafrechtelijke bevoegdheden en het openbaar ambt
12/2/1999   Bespreking
van de fiscale en financiële bevoegdheden
26/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/2/1999   Regeling der werkzaamheden
26/2/1999   Bespreking
van deel II, afdelingen 6, 7, 8 en 9
4/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1999   Bespreking
van deel II, afdeling 8 en van de gewestbevoegdheden
5/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1999   Regeling der werkzaamheden
5/3/1999   Bespreking
van deel II, afdeling 1 en van de gemeenschapsbevoegdheden, afdeling 1
11/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1999   Bespreking
van de gemeenschapsbevoegdheden, afdelingen 1 en 2
12/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1999   Bespreking
van het tweede luik, afdelingen 3 en 4, van de gewestbevoegdheden, afdeling 6, en van het verslag van de professoren Maes, De Bruycker en De Rynck : "De provinciebesturen tussen Staat, Gemeenschappen en Gewesten"
18/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1999   Bespreking
van de gemeenschapsbevoegdheden, afdelingen 3 en 4, en van het tweede luik, afdelingen 1, 2 en 3
19/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/3/1999   Bespreking
van de gewestbevoegdheden, afdelingen 2, 3, 4, 6, 7, en 8
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Bespreking
van de gewestbevoegdheden, afdelingen 5, 9 en 10, van het tweede luik, afdeling 8, en van het derde luik
24/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwé, Luc Coene, Claude Desmedt, Robert Hotyat
26/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1999   Lezing van het verslag
29/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/3/1999   Lezing van het verslag
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/6/1996, 3/10/1996, 5/12/1996, 9/1/1997, 30/1/1997, 6/2/1997, 20/2/1997, 27/2/1997, 6/3/1997, 13/3/1997, 20/3/1997, 15/1/1998, 22/1/1998, 5/2/1998, 5/3/1998, 13/3/1998, 18/6/1998, 25/6/1998, 6/7/1998, 9/7/1998, 10/7/1998, 13/7/1998, 16/7/1998, 23/10/1998, 30/10/1998, 13/11/1998, 27/11/1998, 4/12/1998, 11/12/1998, 8/1/1999, 21/1/1999, 22/1/1999, 5/2/1999, 12/2/1999, 26/2/1999, 4/3/1999, 5/3/1999, 11/3/1999, 12/3/1999, 18/3/1999, 19/3/1999, 24/3/1999, 30/3/1999