S. 1-707 Dossierfiche K. 49-1061

Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ
Regering J.-L. Dehaene II  

derde fase van de EMU
Europese verdragen
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1061/1 Wetsontwerp 4/6/1997
K. 49-1061/2 Amendementen 17/6/1997
K. 49-1061/3 Verslag namens de commissie 27/6/1997
K. 49-1061/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/6/1997
K. 49-1061/5 Amendement 1/7/1997
K. 49-1061/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 2/7/1997
K. 49-1061/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 3/7/1997
K. 49-1061/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 8/7/1997
K. 49-1061/11 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/7/1997
K. 49-1061/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/1997
1-707/1 1-707/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/7/1997
K. 49-1061/9 Aanvullend verslag 15/7/1997
K. 49-1061/10 Artikel gewijzigd door de commissie 15/7/1997
1-707/2 1-707/2 (PDF) Amendementen 3/12/1997
1-707/3 1-707/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/1/1998
1-707/4 1-707/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/1/1998
1-707/5 1-707/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/1/1998
1-707/6 1-707/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/1/1998
1-707/7 1-707/7 (PDF) Advies van de Raad van State 10/2/1998
1-707/8 1-707/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
4/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1061/1
3/7/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6305-6315 +6318
3/7/1997   Terugzending naar commissie
10/7/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6422-6425 + 6440-6441
10/7/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+78/-33/o29)
Handelingen, p. 6441
Doc. K. 49-1061/12
10/7/1997   Aanneming na amendering
11/7/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-707/1 1-707/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
17/10/1997   Uitoefening evocatierecht
17/10/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/1/1998   Inschrijving op agenda plenaire
28/1/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-707/5 1-707/5 (PDF)
28/1/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-707/5 1-707/5 (PDF)
28/1/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-707/5 1-707/5 (PDF)
28/1/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-707/5 1-707/5 (PDF)
28/1/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-707/5 1-707/5 (PDF)
28/1/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-707/5 1-707/5 (PDF)
29/1/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-707/6 1-707/6 (PDF)
29/1/1998   Algemene bespreking Hand. 1-161 Hand. 1-161 (PDF)
29/1/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
over amendement nr. 12 van de h. Coene
10/2/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-707/7 1-707/7 (PDF)
12/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
12/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-164 Hand. 1-164 (PDF)
12/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-164 Hand. 1-164 (PDF)
12/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-164 Hand. 1-164 (PDF)
Doc. 1-707/8 1-707/8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/10/1997   Verzending naar commissie
22/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
22/10/1997   Bespreking
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Bespreking
3/12/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-707/2 1-707/2 (PDF)
8/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1998   Bespreking
21/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1998   Bespreking
21/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-4/o0)
21/1/1998   Beslissing schriftelijk verslag
27/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/1/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-707/4 1-707/4 (PDF)
27/1/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 1-707/3 1-707/3 (PDF)
30/12/1997   Opschorting termijn
8/1/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/24 1-82/24 (PDF)
9/1/1998   Hervatting termijn
29/1/1998   Opschorting termijn
Advies Raad van State over amendement nr. 12
11/2/1998   Hervatting termijn
12/2/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/1998   Bekendmaking (9377-9384)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 3/7/1997, 10/7/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 29/1/1998, 12/2/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 22/10/1997, 3/12/1997, 8/1/1998, 21/1/1998, 27/1/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/10/1997 15 21/10/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 18/10/1997 79 29/1/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 118
Onderzoekstermijn (S1) 18/10/1997 60 12/1/1998
Opschorting termijn
Advies Raad van State over amendement nr. 12
Onderzoekstermijn (S1) 18/10/1997 1
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 18/10/1997 1 9/1/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 18/10/1997 1 11/2/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 18/10/1997 1
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/2/1998 28/3/1998, blz 9377-9384