S. 1-660 Dossierfiche K. 49-997

Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen
Regering J.-L. Dehaene II  

loopbaanonderbreking
besluit
ziekteverzekering
pensioenregeling
concurrentievermogen
sociale bijdrage
schepping van werkgelegenheid
identiteitsbewijs
kredietinstelling
farmaceutische industrie
gedelegeerde wetgeving
kaderwet
werkloosheidsbestrijding
organisatie van het werk
kleine en middelgrote onderneming
werkgelegenheidsbeleid
farmaceutisch product
zelfstandig beroep
Regie voor Maritiem Transport
vervroegd pensioen
sociale zekerheid
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
opleidingsstage
deeltijdarbeid
derde fase van de EMU
werkgelegenheidsbevordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-997/1 Wetsontwerp 16/4/1997
K. 49-997/2 Amendement 25/4/1997
K. 49-997/3 Amendementen 30/4/1997
K. 49-997/4 Amendementen 7/5/1997
K. 49-997/5 Verslag namens de commissie 30/5/1997
K. 49-997/6 Verslag namens de commissie 30/5/1997
K. 49-997/7 Tekst aangenomen door de commissie 30/5/1997
K. 49-997/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 30/5/1997
K. 49-997/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 4/6/1997
K. 49-997/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/6/1997
1-660/1 1-660/1 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 6/6/1997
1-660/2 1-660/2 (PDF) Amendementen 18/6/1997
1-660/3 1-660/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/6/1997
1-660/4 1-660/4 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/1997
1-660/5 1-660/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissies 24/6/1997
1-660/6 1-660/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 24/6/1997
1-660/7 1-660/7 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 25/6/1997
1-660/8 1-660/8 (PDF) Voorstel van beslissing om niet te amenderen 26/6/1997
1-660/9 1-660/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen aangenomen in plenaire vergadering 26/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/4/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-997/1
4/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5880-5898 + 5919-5922
5/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5961-5967
5/6/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+75/-51/o0)
Handelingen, p. 5968
Doc. K. 49-997/10
5/6/1997   Aanneming zonder amendering
6/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-660/1 1-660/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
12/6/1997   Uitoefening evocatierecht
12/6/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/6/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/6/1997   Inschrijving op agenda plenaire
24/6/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-660/6 1-660/6 (PDF)
24/6/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-660/6 1-660/6 (PDF)
24/6/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-660/6 1-660/6 (PDF)
25/6/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-660/7 1-660/7 (PDF)
26/6/1997   Algemene bespreking Hand. 1-122 Hand. 1-122 (PDF)
26/6/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-122 Hand. 1-122 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/6/1997   Verzending naar commissie
18/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Charlier
18/6/1997   Bespreking
18/6/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-660/2 1-660/2 (PDF)
18/6/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-660/2 1-660/2 (PDF)
18/6/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-660/2 1-660/2 (PDF)
19/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/6/1997   Bespreking
20/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/6/1997   Bespreking
20/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur
20/6/1997   Vertrouwen rapporteur
20/6/1997   Vertrouwen aan de rapporteur Doc. 1-660/3 1-660/3 (PDF)
20/6/1997   Tekst aangenomen door de commissies Doc. 1-660/5 1-660/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/6/1997   Verzending naar commissie
20/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene, Robert Hotyat
20/6/1997   Bespreking
20/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/6/1997   Beslissing schriftelijk verslag
24/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-660/4 1-660/4 (PDF)
24/6/1997   Tekst aangenomen door de commissies Doc. 1-660/5 1-660/5 (PDF)
26/6/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/6/1997   Bekrachtiging en afkondiging
28/6/1997   Bekendmaking (17344)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 4/6/1997, 5/6/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/6/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1997, 19/6/1997, 20/6/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/6/1997, 24/6/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 7/6/1997 15 23/6/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 103 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 13/6/1997 60 17/11/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/1997 28/6/1997, blz 17344