S. 1-318 Dossierfiche K. 49-71

Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Regering J.-L. Dehaene II  

gezondheid op het werk
arbeidsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-71/1 Wetsontwerp 20/9/1995
K. 49-71/2 Amendementen 8/11/1995
K. 49-71/3 Amendementen 16/1/1996
K. 49-71/4 Amendementen 24/1/1996
K. 49-71/5 Amendementen 7/3/1996
K. 49-71/6 Amendementen 26/3/1996
K. 49-71/7 Verslag namens de commissie 2/4/1996
K. 49-71/8 Tekst aangenomen door de commissie 2/4/1996
K. 49-71/9 Amendementen voorgesteld na neerlegging van het verslag 22/4/1996
K. 49-71/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/1996
1-318/1 1-318/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/4/1996
1-318/2 1-318/2 (PDF) Amendementen 15/5/1996
1-318/3 1-318/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/6/1996
1-318/4 1-318/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/6/1996
1-318/5 1-318/5 (PDF) Amendement 11/6/1996
1-318/6 1-318/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/6/1996
1-318/7 1-318/7 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/6/1996
1-318/8 1-318/8 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/6/1996
1-318/9 1-318/9 (PDF) Amendementen 13/6/1996
1-318/11 1-318/11 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 18/6/1996
1-318/10 1-318/10 (PDF) Aanvullend verslag 19/6/1996
1-318/12 1-318/12 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 27/6/1996
K. 49-71/11 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 28/6/1996
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
20/9/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-71/1
2/4/1996   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-71/8
25/4/1996   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-71/10
25/4/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-71/10
25/4/1996   Aanneming na amendering
26/10/1995   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/4 1-82/4 (PDF)
26/10/1995   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/4 1-82/4 (PDF)
26/4/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-318/1 1-318/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
10/5/1996   Uitoefening evocatierecht
10/5/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
11/6/1996   Amendement: Am. 32
ingediend na de goedkeuring van het verslag
Doc. 1-318/5 1-318/5 (PDF)
13/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
13/6/1996   Amendementen opnieuw ingediend na goedkeuring verslag
Nrs 3 tot 30 van mevr. Nelis-Vsan Liedekerke en de heer Coene
Doc. 1-318/6 1-318/6 (PDF)
13/6/1996   Amendement: Am. 33
ingediend na de goedkeuring van het verslag
Doc. 1-318/7 1-318/7 (PDF)
13/6/1996   Amendement: Am. 34
ingediend na de goedkeuring van het verslag
Doc. 1-318/8 1-318/8 (PDF)
13/6/1996   Amendementen 35 tot 87 ingediend na goedkeuring verslag
door Maxius, Lydia, Delcourt-PÍtre, Andrťe, Cantillon, Bea, Santkin, Jacques, Nelis-Van Liedekerke, Lisette, Buelens, Door
Doc. 1-318/9 1-318/9 (PDF)
19/6/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
27/6/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-54 Hand. 1-54 (PDF)
Doc. 1-318/12 1-318/12 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/5/1996   Verzending naar commissie
15/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
15/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
15/5/1996   Inleidende uiteenzetting
15/5/1996   Bespreking
15/5/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 15 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 16 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 17 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 18 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 19 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 20 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 21 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 22 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 23 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 24 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 25 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 26 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 27 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 28 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 29 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 30 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
15/5/1996   Amendement: Am. 31 Doc. 1-318/2 1-318/2 (PDF)
29/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
29/5/1996   Artikelsgewijze bespreking
29/5/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-3/o1)
29/5/1996   Beslissing schriftelijk verslag
6/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
6/6/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevr. Merchiers is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-318/3 1-318/3 (PDF)
6/6/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Sociale Aangelegenheden
Doc. 1-318/4 1-318/4 (PDF)
19/6/1996   Verzending naar commissie
19/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/6/1996   Artikelsgewijze bespreking
19/6/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-4/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-318/10 1-318/10 (PDF)
19/6/1996   Vertrouwen rapporteur
19/6/1996   Tekst aangenomen oor de commissie na terugzending door plenaire
voor de Sociale Aangelegenheden
Doc. 1-318/11 1-318/11 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
27/6/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-71/11
20/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
20/7/1996   Aanneming zonder amendering
20/7/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/8/1996   Bekrachtiging en afkondiging
18/9/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/4/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 27/6/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/5/1996, 29/5/1996, 6/6/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 19/6/1996
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 20/7/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/4/1996 15 13/5/1996
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin nr. 34 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 11/5/1996 60 9/7/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/8/1996 18/9/1996