S. 1-614 Dossierfiche K. 49-2066

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging
Jacques D'Hooghe    Francy Van der Wildt    Johan Weyts    Hugo Vandenberghe   

concurrentie
economische concentratie
Raad voor de Mededinging
Dienst voor de Mededinging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-614/1 1-614/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/4/1997
1-614/2 1-614/2 (PDF) Amendement 9/6/1998
1-614/3 1-614/3 (PDF) Amendementen 23/6/1998
1-614/4 1-614/4 (PDF) Amendementen 1/7/1998
1-614/5 1-614/5 (PDF) Amendementen 13/7/1998
1-614/6 1-614/6 (PDF) Amendementen 4/12/1998
1-614/7 1-614/7 (PDF) Amendementen 10/12/1998
1-614/8 1-614/8 (PDF) Verslag namens de commissie 6/1/1999
1-614/9 1-614/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/1/1999
1-614/10 1-614/10 (PDF) Amendementen ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering 15/1/1999
1-614/11 1-614/11 (PDF) Amendementen ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering 26/1/1999
1-614/12 1-614/12 (PDF) Advies van de Raad van State 19/2/1999
1-614/13 1-614/13 (PDF) Amendementen ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering 2/3/1999
1-614/14 1-614/14 (PDF) Aanvullend verslag 9/3/1999
1-614/15 1-614/15 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/3/1999
1-614/16 1-614/16 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 11/3/1999
K. 49-2066/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/3/1999
K. 49-2066/2 Amendement 23/3/1999
K. 49-2066/3 Amendement 24/3/1999
K. 49-2066/4 Verslag namens de commissie 26/3/1999
K. 49-2066/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
28/4/1997   Indiening voorstel Doc. 1-614/1 1-614/1 (PDF)
22/5/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
22/5/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
14/1/1999   Algemene bespreking Hand. 1-237 Hand. 1-237 (PDF)
14/1/1999   Herverzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/1/1999   Amendement: Am. 168 Doc. 1-614/10 1-614/10 (PDF)
15/1/1999   Amendement: Am. 169 Doc. 1-614/10 1-614/10 (PDF)
15/1/1999   Amendement: Am. 170 Doc. 1-614/10 1-614/10 (PDF)
15/1/1999   Amendement: Am. 171 Doc. 1-614/10 1-614/10 (PDF)
15/1/1999   Amendement: Am. 172 Doc. 1-614/10 1-614/10 (PDF)
15/1/1999   Amendement: Am. 173 Doc. 1-614/10 1-614/10 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 174 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 175 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 176 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 177 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 178 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 179 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 180 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 181 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 182 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 183 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 184 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 185 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 186 Doc. 1-614/11 1-614/11 (PDF)
29/1/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3 dagen (op aanvraag van 1/3 van de leden)
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+40/-8/o5) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/5/1997   Verzending naar commissie
24/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
24/6/1997   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
24/6/1997   Bespreking
16/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1997   Bespreking
21/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1997   Bespreking
6/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/1/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
12/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/5/1998   Niet behandeld
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Hoorzitting Mevr. Anne Spiritus-Dassesse, Voorzitster van de Rechtbank van Koophandel van Brussel Mevr. Christine Schurmans, Voorzitster van de Raad voor de Mededinging
9/6/1998   Gedachtenwisseling
10/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/6/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie
10/6/1998   Bespreking
23/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/6/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
23/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/6/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Bespreking
Onderzoek van de artikelen en van de amendementen
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Hoorzitting Mevr. S. Velu en de heer P. Maffei, raadsheren bij het Hof van Beroep te Brussel.
1/7/1998   Bespreking
Onderzoek van de artikelen en van de amendementen.
13/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/7/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking. Onderzoek van de artikelen en van de amendementen.
17/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/7/1998   Bespreking
Einde van de bespreking.
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Niet behandeld
10/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Niet behandeld
17/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o0)
17/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
6/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
6/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie
6/1/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heren Robert Hotyat en Jacques D'Hooghe is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
14/1/1999   Herverzending naar commissie
enkel en alleen met het oog op de splitsing van de kwalificatie (77-78) voor beide wetsvoorstellen
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o1)
9/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-614/15 1-614/15 (PDF)
9/3/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 1-614/14 1-614/14 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
11/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2066/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 337, p. 11869-11870
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11917-11918
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+75/-13/o42)
Verbeteringen Handelingen nr 338, p. 11918
Doc. K. 49-2066/5
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
27/4/1999   Bekendmaking (14121-14134)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 14/1/1999, 11/3/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/6/1997, 16/10/1997, 21/10/1997, 6/1/1998, 20/5/1998, 9/6/1998, 10/6/1998, 23/6/1998, 1/7/1998, 13/7/1998, 17/7/1998, 10/12/1998, 17/12/1998, 6/1/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/3/1999
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 12/3/1999 60 26/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/1999 27/4/1999, blz 14121-14134