S. 1-498 Dossierfiche K. 49-329

Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord
Regering J.-L. Dehaene II  

faillissement
akkoordprocedure
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-329/1 Wetsontwerp 18/12/1995
K. 49-329/2 Amendementen 18/1/1996
K. 49-329/3 Amendementen 16/2/1996
K. 49-329/4 Amendementen 20/2/1996
K. 49-329/5 Amendementen 4/3/1996
K. 49-329/6 Amendementen 5/3/1996
K. 49-329/7 Amendement 12/3/1996
K. 49-329/8 Amendementen 25/3/1996
K. 49-329/9 Amendementen 26/3/1996
K. 49-329/10 Amendementen 9/4/1996
K. 49-329/11 Amendementen 9/4/1996
K. 49-329/12 Amendementen 22/4/1996
K. 49-329/13 Amendement 23/4/1996
K. 49-329/14 Amendementen 7/5/1996
K. 49-329/15 Amendementen 11/7/1996
K. 49-329/16 Amendementen 15/10/1996
K. 49-329/17 Verslag namens de commissie 29/11/1996
K. 49-329/18 Tekst aangenomen door de commissie 29/11/1996
K. 49-329/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/12/1996
K. 49-329/20 Amendement 4/12/1996
K. 49-329/21 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 5/12/1996
K. 49-329/22 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/1996
1-498/1 1-498/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/12/1996
1-498/2 1-498/2 (PDF) Amendementen 19/2/1997
1-498/3 1-498/3 (PDF) Amendementen 21/2/1997
1-498/4 1-498/4 (PDF) Amendementen 22/2/1997
1-498/5 1-498/5 (PDF) Amendementen 7/3/1997
1-498/6 1-498/6 (PDF) Amendementen 8/3/1997
1-498/7 1-498/7 (PDF) Amendementen 20/3/1997
1-498/8 1-498/8 (PDF) Amendementen 7/4/1997
1-498/9 1-498/9 (PDF) Amendement 7/5/1997
1-498/10 1-498/10 (PDF) Amendementen 14/6/1997
1-498/11 1-498/11 (PDF) Verslag namens de commissie 20/6/1997
1-498/12 1-498/12 (PDF) Verslag namens de commissie 20/6/1997
1-498/13 1-498/13 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/6/1997
1-498/14 1-498/14 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/6/1997
1-498/15 1-498/15 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 24/6/1997
1-498/16 1-498/16 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 26/6/1997
1-498/17 1-498/17 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 26/6/1997
K. 49-329/23 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 30/6/1997
K. 49-329/24 Amendementen 3/7/1997
K. 49-329/26 Artikel gewijzigd door de commissie 7/7/1997
K. 49-329/25 Verslag namens de commissie 8/7/1997
K. 49-329/27 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/12/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-329/1
4/12/1996   Bespreking
5/12/1996   Bespreking Doc. K. 49-329/21
12/12/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+130/-0/o16) Doc. K. 49-329/22
12/12/1996   Aanneming na amendering
13/12/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-498/1 1-498/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
17/12/1996   Uitoefening evocatierecht
  Commissie: Justitie
17/12/1996   Verzending naar commissie
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
26/6/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-329/23
10/7/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6418-6421
10/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o16)
Handelingen, p. 6439
Doc. K. 49-329/27
10/7/1997   Aanneming zonder amendering
10/7/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
28/10/1997   Bekendmaking (p. 28550-28562)
4/12/1997   Erratum (p. 32337)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 4/12/1996, 5/12/1996, 12/12/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Justitie
In commissie  
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 10/7/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 14/12/1996 15 13/1/1997
Uitoefening evocatierecht
art. 49 tot 54 en 56 (procedure art. 77 Grondwet)
Onderzoekstermijn (S1) 18/12/1996 60 12/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/7/1997 28/10/1997, blz p. 28550-28562
Errata
Op 4/12/1997, blz p. 32337