S. 1-1067 Dossierfiche K. 49-1585

Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

luchthaven
sociale bijdrage
identiteitsbewijs
overheidsapparaat
farmaceutische industrie
brandbestrijding
assistentschap
begrotingsbeleid
arbeidsverdeling
elektrische industrie
openbare veiligheid
sociale zekerheid
dienst voor arbeidsbemiddeling
beroep in de binnenscheepvaart
opheffing van de zaak
aardgas
farmaceutisch product
delegatie van bevoegdheid
sociale economie
zelfstandig beroep
ioniserende straling
Nationale Arbeidsraad
Maribel
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
begrotingsfonds
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
programmawet
Regie der Gebouwen
navigatiehulpmiddel
non-profitsector

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1585/1 Wetsontwerp 4/6/1998
K. 49-1585/2 Amendement 9/6/1998
K. 49-1585/3 Amendement 17/6/1998
K. 49-1585/4 Verslag namens de commissie 23/6/1998
K. 49-1585/5 Verslag namens de commissie 25/6/1998
K. 49-1585/6 Verslag namens de commissie 30/6/1998
K. 49-1585/7 Verslag namens de commissie 30/6/1998
K. 49-1585/8 Tekst aangenomen door de commissies 30/6/1998
K. 49-1585/9 Amendementen 3/7/1998
K. 49-1585/10 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 7/7/1998
K. 49-1585/11 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 9/7/1998
K. 49-1585/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1067/1 1-1067/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1067/3 1-1067/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/10/1998
1-1067/2 1-1067/2 (PDF) Amendementen 20/10/1998
1-1067/4 1-1067/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/10/1998
1-1067/5 1-1067/5 (PDF) Amendementen 10/11/1998
1-1067/7 1-1067/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissies 10/11/1998
1-1067/6 1-1067/6 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/1998
1-1067/8 1-1067/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 24/11/1998
1-1067/9 1-1067/9 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 25/11/1998
1-1067/10 1-1067/10 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/11/1998
1-1067/11 1-1067/11 (PDF) Artikel geamendeerd in plenaire vergadering 26/11/1998
1-1067/12 1-1067/12 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 3/12/1998
K. 49-1585/13 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 7/12/1998
K. 49-1585/14 Verslag namens de commissie 14/12/1998
K. 49-1585/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
4/6/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1585/1
8/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 261, p. 9191-9192)
9/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 263, p. 9278-9279)
Doc. K. 49-1585/11
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+82/-56/o1)
(Handelingen nr. 266, p. 9429)
Doc. K. 49-1585/12
16/7/1998   Aanneming na amendering
17/6/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/33 1-82/33 (PDF)
17/6/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/33 1-82/33 (PDF)
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
20/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1067/1 1-1067/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
23/7/1998   Uitoefening evocatierecht
23/7/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
23/7/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/7/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
24/11/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1067/8 1-1067/8 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1067/8 1-1067/8 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1067/8 1-1067/8 (PDF)
25/11/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-1067/9 1-1067/9 (PDF)
25/11/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-1067/9 1-1067/9 (PDF)
26/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-224 Hand. 1-224 (PDF)
26/11/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-1067/10 1-1067/10 (PDF)
26/11/1998   Geamendeerd in plenaire vergadering
Art. 11, ß1, al. 2 wet POC
26/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-224 Hand. 1-224 (PDF)
3/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-28/o0) Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
23/7/1998   Verzending naar commissie
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
20/10/1998   Bespreking
20/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1067/4 1-1067/4 (PDF)
20/10/1998   Vertrouwen rapporteur
20/10/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1067/7 1-1067/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/7/1998   Verzending naar commissie
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
14/10/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1067/2 1-1067/2 (PDF)
14/10/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1067/2 1-1067/2 (PDF)
14/10/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1067/2 1-1067/2 (PDF)
14/10/1998   Bespreking
14/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1067/3 1-1067/3 (PDF)
14/10/1998   Vertrouwen rapporteur
14/10/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1067/7 1-1067/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/7/1998   Verzending naar commissie
13/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
13/10/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
13/10/1998   Bespreking
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Vervoer
14/10/1998   Bespreking
20/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1067/2 1-1067/2 (PDF)
20/10/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1067/2 1-1067/2 (PDF)
20/10/1998   Amendement: Am. 6
subsidiair amendement op amendement nr. 5
Doc. 1-1067/2 1-1067/2 (PDF)
20/10/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1067/2 1-1067/2 (PDF)
20/10/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1067/2 1-1067/2 (PDF)
21/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1998   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met de Energie
21/10/1998   Bespreking
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken
10/11/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1067/5 1-1067/5 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1067/5 1-1067/5 (PDF)
10/11/1998   Bespreking
12/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1998   Bespreking
12/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-0/o3)
12/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1067/7 1-1067/7 (PDF)
24/11/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen
Doc. 1-1067/6 1-1067/6 (PDF)
22/10/1998   Opschorting termijn
29/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/36 1-82/36 (PDF)
30/10/1998   Hervatting termijn
23/11/1998   Opschorting termijn
Convocatie POC
25/11/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/37 1-82/37 (PDF)
26/11/1998   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
3/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1585/13
7/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 297, p. 10669-10670
7/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+76/-24/o36)
Handelingen nr 297, p. 10679
Doc. K. 49-1585/15
7/1/1999   Aanneming zonder amendering
7/1/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1585/15
15/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
26/1/1999   Bekendmaking (2053-2058)
2/2/1999   Erratum (2954)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998, 16/7/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 26/11/1998, 3/12/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/10/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 14/10/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 13/10/1998, 14/10/1998, 21/10/1998, 10/11/1998, 12/11/1998, 24/11/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 7/1/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 170
Onderzoekstermijn (S1) 5/10/1998 30 13/11/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 5/10/1998 14
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/10/1998 4 8/10/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 5/10/1998 23
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 5/10/1998 8 3/12/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 5/10/1998 23 30/11/1998
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 5/10/1998 8
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 5/10/1998 8 3/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/1/1999 26/1/1999, blz 2053-2058
Errata
Op 2/2/1999, blz 2954