S. 1-930 Dossierfiche K. 49-1389

Wetsontwerp betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen
Regering J.-L. Dehaene II  

octrooi
nationale uitvoeringsmaatregel
fytosanitair product

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1389/1 Wetsontwerp 27/1/1998
K. 49-1389/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/1998
1-930/1 1-930/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/1998
1-930/2 1-930/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/6/1998
1-930/3 1-930/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/6/1998
1-930/4 1-930/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 11/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
27/1/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1389/1
26/3/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 235, p. 8312)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
(Handelingen nr. 235, p. 8323)
Doc. K. 49-1389/2
26/3/1998   Aanneming zonder amendering
27/3/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-930/1 1-930/1 (PDF)
2/4/1998   Anticiperend onderzoek in commissie FinanciŽn en Economsiche Aangelegenheden
2/4/1998   Aanwijzing rapporteur : Luc Coene
22/4/1998   Anticiperend onderzoek in commissie: uitgesteld
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/4/1998   Uitoefening evocatierecht
27/4/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
10/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-194 Hand. 1-194 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
Doc. 1-930/4 1-930/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/4/1998   Verzending naar commissie
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
6/5/1998   Beslissing schriftelijk verslag
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Lezing van het verslag
Lezing van het verslag van de h. Luc Coene
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-930/3 1-930/3 (PDF)
3/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-930/2 1-930/2 (PDF)
11/6/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
28/8/1998   Bekendmaking (27593-27594)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 26/3/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/6/1998, 11/6/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 6/5/1998, 3/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/3/1998 15 27/4/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 155
Onderzoekstermijn (S1) 28/4/1998 60 26/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/7/1998 28/8/1998, blz 27593-27594