S. 1-499 Dossierfiche K. 49-330

Ontwerp van faillissementswet
Regering J.-L. Dehaene II  

faillissement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-330/1 Wetsontwerp 18/12/1995
K. 49-330/2 Amendementen 18/1/1996
K. 49-330/3 Amendementen 15/2/1996
K. 49-330/4 Amendementen 4/3/1996
K. 49-330/5 Amendementen 12/3/1996
K. 49-330/6 Amendementen 13/3/1996
K. 49-330/7 Amendementen 7/5/1996
K. 49-330/8 Amendementen 15/5/1996
K. 49-330/9 Amendementen 21/5/1996
K. 49-330/10 Amendementen 24/5/1996
K. 49-330/11 Amendementen 28/5/1996
K. 49-330/12 Amendementen 11/7/1996
K. 49-330/13 Amendementen 15/10/1996
K. 49-330/14 Amendementen 21/10/1996
K. 49-330/15 Amendement 22/10/1996
K. 49-330/16 Verslag namens de commissie 29/11/1996
K. 49-330/17 Tekst aangenomen door de commissie 29/11/1996
K. 49-330/18 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/12/1996
K. 49-330/19 Amendement 4/12/1996
K. 49-330/20 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 5/12/1996
K. 49-330/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/1996
1-499/1 1-499/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/12/1996
1-499/2 1-499/2 (PDF) Amendementen 19/2/1997
1-499/3 1-499/3 (PDF) Amendementen 2/4/1997
1-499/4 1-499/4 (PDF) Amendementen 16/4/1997
1-499/5 1-499/5 (PDF) Amendementen 16/4/1997
1-499/6 1-499/6 (PDF) Amendementen 22/4/1997
1-499/7 1-499/7 (PDF) Amendementen 6/5/1997
1-499/8 1-499/8 (PDF) Amendementen 20/5/1997
1-499/9 1-499/9 (PDF) Amendementen 14/6/1997
1-499/10 1-499/10 (PDF) Verslag namens de commissie 20/6/1997
1-499/11 1-499/11 (PDF) Verslag namens de commissie 20/6/1997
1-499/12 1-499/12 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/6/1997
1-499/13 1-499/13 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/6/1997
1-499/14 1-499/14 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 24/6/1997
1-499/15 1-499/15 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 26/6/1997
1-499/16 1-499/16 (PDF) Artikel geamendeerd in plenaire vergadering 26/6/1997
1-499/17 1-499/17 (PDF) Amendementen ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering 2/7/1997
1-499/18 1-499/18 (PDF) Aanvullend verslag 2/7/1997
1-499/19 1-499/19 (PDF) Artikel geamendeerd door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 2/7/1997
1-499/20 1-499/20 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 7/7/1997
K. 49-330/22 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 8/7/1997
K. 49-330/23 Amendementen 8/7/1997
K. 49-330/26 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/1997
K. 49-330/24 Verslag namens de commissie 11/7/1997
K. 49-330/25 Artikelen geamendeerd door de commissie 11/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/12/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-330/1
4/12/1996   Bespreking
5/12/1996   Bespreking Doc. K. 49-330/20
12/12/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+130/-0/o16) Doc. K. 49-330/21
12/12/1996   Aanneming na amendering
13/12/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-499/1 1-499/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
17/12/1996   Uitoefening evocatierecht
  Commissie: Justitie
17/12/1996   Verzending naar commissie
6/2/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/15 1-82/15 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
8/7/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-330/22
10/7/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6421
10/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o16)
Handelingen, p. 6440
Doc. K. 49-330/26
10/7/1997   Aanneming zonder amendering
10/7/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/8/1997   Bekrachtiging en afkondiging
28/10/1997   Bekendmaking (p. 28562-28586)
7/2/2001   Erratum (3294)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 4/12/1996, 5/12/1996, 12/12/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Justitie
In commissie  
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 10/7/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 14/12/1996 15 13/1/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 68 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 18/12/1996 60 12/3/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 18/12/1996 120 27/5/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/8/1997 28/10/1997, blz p. 28562-28586
Errata
Op 7/2/2001, blz 3294