S. 1-618 Dossierfiche K. 49-918

Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur
Regering J.-L. Dehaene II  

papier
milieuheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-918/1 Wetsontwerp 5/2/1997
K. 49-918/2 Amendementen 11/3/1997
K. 49-918/3 Verslag namens de commissie 24/3/1997
K. 49-918/4 Tekst aangenomen door de commissie 24/3/1997
K. 49-918/5 Amendement ingediend na neerlegging van het verslag 28/3/1997
K. 49-918/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/4/1997
1-618/1 1-618/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/5/1997
1-618/2 1-618/2 (PDF) Amendementen 27/5/1997
1-618/3 1-618/3 (PDF) Amendement 18/6/1997
1-618/4 1-618/4 (PDF) Amendementen 2/7/1997
1-618/5 A 1-618/5 A (PDF) Bijlage 8/7/1997
1-618/5 1-618/5 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/1997
1-618/6 1-618/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/1997
1-618/7 1-618/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 10/7/1997
K. 49-918/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 11/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
5/2/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-918/1
24/3/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. K. 49-918/4
29/4/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5612-5616, 5616-5617
30/4/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5661
30/4/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+78/-50/o4)
Handelingen, p. 5662
Doc. K. 49-918/6
30/4/1997   Aanneming na amendering
2/5/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-618/1 1-618/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
20/5/1997   Uitoefening evocatierecht
20/5/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
10/7/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 3339-3343
Hand. 1-127 Hand. 1-127 (PDF)
10/7/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+36/-0/o0)
Handelingen, p. 3389
Hand. 1-128 Hand. 1-128 (PDF)
Doc. 1-618/7 1-618/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/5/1997   Verzending naar commissie
27/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
27/5/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
27/5/1997   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de Minister van Volksgezondheid
27/5/1997   Bespreking
27/5/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-618/2 1-618/2 (PDF)
27/5/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-618/2 1-618/2 (PDF)
27/5/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-618/2 1-618/2 (PDF)
27/5/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-618/2 1-618/2 (PDF)
18/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1997   Hoorzitting Vertegenwoordigers van de professionele verenigingen van de papiersector (COBELPA-FETRA-FEBELGRA-GROPACA-GRAPE). Reprťsentants des Fťdťrations professionnelles du secteur du papier (COBEL
18/6/1997   Gedachtenwisseling
18/6/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-618/3 1-618/3 (PDF)
2/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-618/4 1-618/4 (PDF)
2/7/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-618/4 1-618/4 (PDF)
2/7/1997   Artikelsgewijze bespreking
2/7/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-2/o1)
2/7/1997   Beslissing schriftelijk verslag
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding.
Doc. 1-618/5 1-618/5 (PDF)
8/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-618/6 1-618/6 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
10/7/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-918/7
23/10/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6780
23/10/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-33/o23)
Handelingen, p. 6797
23/10/1997   Aanneming zonder amendering
12/7/1997   Opschorting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
6/10/1997   Hervatting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
23/10/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/11/1997   Bekrachtiging en afkondiging
22/11/1997   Bekendmaking (31047-31048)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 29/4/1997, 30/4/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 10/7/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 27/5/1997, 18/6/1997, 2/7/1997, 8/7/1997
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 23/10/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 3/5/1997 15 20/5/1997
Uitoefening evocatierecht
Giffiebulletin nr. 98
Onderzoekstermijn (S1) 21/5/1997 60 14/10/1997
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 21/5/1997 8 14/10/1997
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 21/5/1997 8
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/11/1997 22/11/1997, blz 31047-31048