S. 1-931 Dossierfiche K. 49-1390

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1481, 1482 en 1488 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het beslag inzake namaak
Regering J.-L. Dehaene II  

namaak
octrooi
nationale uitvoeringsmaatregel
rechtsvordering
fytosanitair product
beslag op bezittingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1390/1 Wetsontwerp 27/1/1998
K. 49-1390/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/1998
1-931/1 1-931/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/1998
1-931/2 1-931/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/6/1998
1-931/3 1-931/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/6/1998
1-931/4 1-931/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
27/1/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1390/1
26/3/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 235, p. 8312)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o29)
(Handelingen nr. 235, p. 8323)
Doc. K. 49-1390/2
26/3/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-931/1 1-931/1 (PDF)
27/3/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
10/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-194 Hand. 1-194 (PDF)
10/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-194 Hand. 1-194 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
Doc. 1-931/4 1-931/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/1998   Verzending naar commissie
2/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/4/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
22/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1998   Uitgesteld
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
6/5/1998   Beslissing schriftelijk verslag
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Lezing van het verslag
Lezing van het verslag van de h. Luc Coene
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-931/3 1-931/3 (PDF)
3/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-931/2 1-931/2 (PDF)
11/6/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
5/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
28/8/1998   Bekendmaking (27594-27595)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 26/3/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/6/1998, 11/6/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/4/1998, 6/5/1998, 3/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/7/1998 28/8/1998, blz 27594-27595