S. 1-808 Dossierfiche K. 49-1265

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie
Regering J.-L. Dehaene II  

bemiddelaar
jaarboek
eerbiediging van het privť-leven
bescherming van de consument
geheime dienst
telecommunicatie
marktliberalisatie
nationale uitvoeringsmaatregel
concurrentiebeperking
telefoon
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Proximus
mobiele telefoon
universele dienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1265/1 Wetsontwerp 4/11/1997
K. 49-1265/2 Amendementen 12/11/1997
K. 49-1265/3 Amendementen 18/11/1997
K. 49-1265/4 Amendementen 25/11/1997
K. 49-1265/5 Verslag namens de commissie 1/12/1997
K. 49-1265/6 Tekst aangenomen door de commissie 1/12/1997
K. 49-1265/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/12/1997
K. 49-1265/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/12/1997
1-808/1 1-808/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/12/1997
1-808/2 1-808/2 (PDF) Amendementen 9/12/1997
1-808/3 1-808/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/1997
1-808/4 1-808/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 16/12/1997
1-808/5 1-808/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/12/1997
1-808/6 1-808/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
4/11/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1265/1
3/12/1997   Bespreking
(Handelingen nr. 200, p. 7102-7118)
4/12/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd
(Handelingen nr. 201, p. 7141-7144)
Doc. K. 49-1265/8
4/12/1997   Aanneming na amendering
24/11/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/22 1-82/22 (PDF)
24/11/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/22 1-82/22 (PDF)
  [S2] Anticiperende behandeling door Senaat
2/12/1997   Anticiperend onderzoek in senaatscommissie
2/12/1997   Bespreking in commissie
  Anticiperende behandeling in commissie
2/12/1997   Bespreking in commissie
2/12/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
2/12/1997   Bespreking
Inleidende uiteenzetting door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie
23/4/1998   Einde behandeling
5/12/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-808/1 1-808/1 (PDF)
  [S3] Eerste behandeling door Senaat
6/12/1997   Uitoefening evocatierecht
6/12/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/1997   Inschrijving op agenda plenaire
17/12/1997   Amendement: Am. 37
17/12/1997   Amendement: Am. 3
17/12/1997   Amendement: Am. 4
17/12/1997   Amendement: Am. 10
17/12/1997   Amendement: Am. 11
18/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-155 Hand. 1-155 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/12/1997   Verzending naar commissie
9/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1997   Bespreking
Einde van de algemene bespreking.
9/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0)
9/12/1997   Beslissing schriftelijk verslag
9/12/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 25 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 26 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 27 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 28 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 29 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 30 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 31 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 32 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 33 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 34 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 35 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 36 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 37 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 38 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 39 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 40 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 41 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 42 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 43 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 44 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 45 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 46 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 47 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 48 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 49 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
9/12/1997   Amendement: Am. 50 Doc. 1-808/2 1-808/2 (PDF)
16/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-808/3 1-808/3 (PDF)
16/12/1997   Tekst verbeterd door de commissie Doc. 1-808/4 1-808/4 (PDF)
18/12/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/1997   Bekendmaking (34986)
23/4/1998   Erratum (12443)
30/11/2000   Erratum (40236)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 3/12/1997, 4/12/1997
[S2] Anticiperende behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 2/12/1997
Anticiperende behandeling in commissie
Behandeling beŽindigd 2/12/1997
[S3] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 18/12/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/12/1997, 16/12/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/12/1997 5 10/12/1997
Uitoefening evocatierecht
nrs 1000 enz. = Bijlage 1 nrs 2000 enz. = Bijlage 2 nrs 3000 enz. = Bijlage 3 Griffiebulletin nr. 129
Onderzoekstermijn (S1) 7/12/1997 15 6/1/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/1997 30/12/1997, blz 34986
Errata
Op 23/4/1998, blz 12443
Op 30/11/2000, blz 40236