S. 1-556 Dossierfiche K. 49-817

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten
Regering J.-L. Dehaene II  

wisselrecht
kredietbrief

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-817/1 Wetsontwerp 2/12/1996
K. 49-817/2 Verslag namens de commissie 20/2/1997
K. 49-817/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/1997
1-556/1 1-556/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/2/1997
1-556/2 1-556/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/5/1997
1-556/3 1-556/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/5/1997
1-556/4 1-556/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/5/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
2/12/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-817/1
26/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4991
27/2/1997   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-817/3
27/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+139/-0/o5)
Handelingen, p. 5023
27/2/1997   Aanneming zonder amendering
28/2/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-556/1 1-556/1 (PDF)
11/3/1997   Bespreking opportuniteit evocatie in commissie voor de FinanciŽn en de Ec. Aang.
Bespreking over de opportuniteit om het wetsontwerp te evoceren met het oog op een volledig onderzoek van deze materie
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
17/3/1997   Uitoefening evocatierecht
17/3/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/5/1997   Inschrijving op agenda plenaire
22/5/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 2959-2962
Hand. 1-109 Hand. 1-109 (PDF)
22/5/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0)
Handelingen, p. 2968
Hand. 1-109 Hand. 1-109 (PDF)
Doc. 1-556/4 1-556/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/3/1997   Verzending naar commissie
23/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/4/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
23/4/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
23/4/1997   Beslissing schriftelijk verslag
21/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/5/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen) - Zie Gedr. St. 1-555/2
Doc. 1-556/2 1-556/2 (PDF)
21/5/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-556/3 1-556/3 (PDF)
22/5/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/5/1997   Beslissing POC
verlenging termijn met 7 dagen
Doc. 1-82/17 1-82/17 (PDF)
10/6/1997   Bekrachtiging en afkondiging
19/7/1997   Bekendmaking (18969)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 26/2/1997, 27/2/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/5/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/4/1997, 21/5/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 1/3/1997 15 17/3/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 85
Onderzoekstermijn (S1) 18/3/1997 60 2/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/1997 19/7/1997, blz 18969