S. 1-1282 Dossierfiche K. 49-1912

Wetsontwerp betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
plaatselijke overheid
vormingsverlof
betaalde vakantie
Europese Raad
arbeidscontract
collectieve arbeidsovereenkomst
sociale bijdrage
loonkosten
zoeken naar een baan
sociaal recht
werkgelegenheidsbevordering
beroepsopleiding
belasting van natuurlijke personen
belasting op inkomsten uit kapitaal
vennootschapsbelasting
arbeidsinspectie
indeling van de werktijd
organisatie van het werk
participatie van de werknemers
assistentschap
varend en vliegend personeel
kleine en middelgrote onderneming
EU-werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbeleid
arbeidsverdeling
langdurige werkloosheid
werkloosheidsbestrijding
tijdelijk werk
opleidingsstage
ondernemer
bijkomend voordeel
vervroegd pensioen
administratieve sanctie
sociale zekerheid
dienst voor arbeidsbemiddeling
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
zwartwerk
grensarbeider
opneming in het beroepsleven
administratieve formaliteit
aandeel
mijnwerker
werkloosheid
verlet
koopvaardijvloot
geldboete
edelsteen
arbeidstijdverkorting
sociale economie
werkloosheidsverzekering
jongerenarbeid
winstdeling voor werknemers
topconferentie
werknemer met een beperking
sociale balans
aandeelhouderschap van werknemers
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Maribel
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
programmawet
loopbaanonderbreking
integratiebedrijf
non-profitsector
administratieve overtreding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1912/1 Wetsontwerp 6/1/1999
K. 49-1912/2 Erratum 13/1/1999
K. 49-1912/3 Amendementen 19/1/1999
K. 49-1912/4 Amendement 20/1/1999
K. 49-1912/5 Amendementen 27/1/1999
K. 49-1912/6 Amendementen 4/2/1999
K. 49-1912/7 Advies van de Raad van State 5/2/1999
K. 49-1912/8 Verslag namens de commissie 8/2/1999
K. 49-1912/9 Verslag namens de commissie 9/2/1999
K. 49-1912/10 Tekst aangenomen door de commissie 9/2/1999
K. 49-1912/11 Tekst aangenomen door de commissies 9/2/1999
K. 49-1912/12 Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 22/2/1999
K. 49-1912/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1282/1 1-1282/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/2/1999
1-1282/3 1-1282/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/1999
1-1282/2 1-1282/2 (PDF) Amendementen 17/3/1999
1-1282/4 1-1282/4 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/1999
1-1282/5 1-1282/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissies 24/3/1999
1-1282/6 1-1282/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 25/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
6/1/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1912/1
28/1/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
9/2/1999   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1912/7
9/2/1999   Ontwerp gesplitst in commissie Doc. K. 49-1912/9
23/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 311, p. 11025-11042 en nr 312, p. 11053-11069
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 315, p. 11150-11152
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+77/-14/o50)
Handelingen nr 315, p. 11152-11153
Doc. K. 49-1912/13
25/2/1999   Aanneming na amendering
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
26/2/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1282/1 1-1282/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/2/1999   Uitoefening evocatierecht
27/2/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
27/2/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-11/o15) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
Doc. 1-1282/6 1-1282/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/2/1999   Verzending naar commissie
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon
10/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1282/3 1-1282/3 (PDF)
10/3/1999   Vertrouwen rapporteur
10/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1282/5 1-1282/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/2/1999   Verzending naar commissie
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Niet behandeld
17/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
17/3/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van FinanciŽn.
17/3/1999   Bespreking
17/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1282/2 1-1282/2 (PDF)
17/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1282/2 1-1282/2 (PDF)
17/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1282/2 1-1282/2 (PDF)
17/3/1999   Artikelsgewijze bespreking
17/3/1999   Artikelsgewijze bespreking
17/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur
17/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Niet behandeld
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1282/5 1-1282/5 (PDF)
24/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1282/4 1-1282/4 (PDF)
24/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/45 1-82/45 (PDF)
25/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
1/4/1999   Bekendmaking (10904-10935)
10/11/1999   Erratum (41932)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/2/1999, 25/2/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 25/3/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 10/3/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 17/3/1999, 24/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/2/1999 5 3/3/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 199 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 28/2/1999 30 29/3/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 28/2/1999 33 1/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/1999 1/4/1999, blz 10904-10935
Errata
Op 10/11/1999, blz 41932