S. 1-1162 Dossierfiche K. 49-1632

Wetsontwerp houdende afwijking van artikel 20bis van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van BelgiŽ en tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ
Regering J.-L. Dehaene II  

amortisatie
goud
monetaire emissie
deviezenreserve
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1632/1 Wetsontwerp 26/6/1998
K. 49-1632/2 Verslag namens de commissie 29/10/1998
K. 49-1632/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/11/1998
1-1162/1 1-1162/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/11/1998
1-1162/2 1-1162/2 (PDF) Amendementen 15/12/1998
1-1162/3 1-1162/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/1998
1-1162/4 1-1162/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/12/1998
1-1162/5 1-1162/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/12/1998
1-1162/6 1-1162/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/6/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1632/1
18/11/1998   Bespreking
Handelingen nr. 281, p. 10158
19/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-9/o0)
Handelingen nr. 282, p. 10195-10196
Doc. K. 49-1632/3
19/11/1998   Aanneming zonder amendering
20/11/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1162/1 1-1162/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
7/12/1998   Uitoefening evocatierecht
7/12/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1162/5 1-1162/5 (PDF)
16/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1162/5 1-1162/5 (PDF)
16/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1162/5 1-1162/5 (PDF)
17/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-11/o5) Hand. 1-235 Hand. 1-235 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/12/1998   Verzending naar commissie
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
15/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1162/2 1-1162/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1162/2 1-1162/2 (PDF)
15/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1162/2 1-1162/2 (PDF)
15/12/1998   Bespreking
15/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
15/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
16/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1162/4 1-1162/4 (PDF)
16/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1162/3 1-1162/3 (PDF)
17/12/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/1998   Bekendmaking (42110-42111)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/11/1998, 19/11/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 17/12/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/12/1998, 16/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 21/11/1998 15 7/12/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 184
Onderzoekstermijn (S1) 8/12/1998 60 2/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/12/1998 31/12/1998, blz 42110-42111