S. 1-187 Dossierfiche K. 49-208

Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

registratierecht
accijns
inkomstenbelasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
vennootschapsbelasting
bemiddelaar
naturalisatie
obligatie
onderzoeksbeleid
belastingbeleid
loonpremie
krijgsmacht
bewapening
wetenschappelijk onderzoek
personenverzekering
kredietinstelling
arbeidsongevallenverzekering
onderzoeker
gasolie
elektrische industrie
bouwnijverheid
privatisering
postdienst
voertuigenbelasting
telecommunicatie
BTW
provincie Vlaams-Brabant
provincie Waals-Brabant
octrooi
maatschappelijk kapitaal
belastingaftrek
beroepsziekte
paramilitaire troepen
staatsbank
Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren
Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer
Federale Participatiemaatschappij
Proximus
programmawet
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
SELOR

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-208/1 Wetsontwerp 31/10/1995
K. 49-208/2 Advies van de Raad van State 7/11/1995
K. 49-208/3 Amendementen 13/11/1995
K. 49-208/4 Amendement 14/11/1995
K. 49-208/5 Amendement 15/11/1995
K. 49-208/6 Amendementen 16/11/1995
K. 49-208/7 Amendement 17/11/1995
K. 49-208/8 Verslag namens de commissie 24/11/1995
K. 49-208/9 Verslag namens de commissie 24/11/1995
K. 49-208/10 Verslag namens de commissie 24/11/1995
K. 49-208/11 Verslag namens de commissie 24/11/1995
K. 49-208/12 Verslag namens de commissie 24/11/1995
K. 49-208/13 Verslag namens de commissie 24/11/1995
K. 49-208/14 Tekst aangenomen door de commissies 24/11/1995
K. 49-208/15 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 28/11/1995
K. 49-208/16 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 29/11/1995
K. 49-208/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/11/1995
1-187/1 1-187/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/12/1995
1-187/2 1-187/2 (PDF) Amendementen 5/12/1995
1-187/5 1-187/5 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/1995
1-187/6 1-187/6 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/1995
1-187/7 1-187/7 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/1995
1-187/3 1-187/3 (PDF) Amendementen 6/12/1995
1-187/4 1-187/4 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/1995
1-187/8 1-187/8 (PDF) Amendementen 12/12/1995
1-187/9 1-187/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/12/1995
1-187/10 1-187/10 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/12/1995
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
31/10/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-208/1
28/11/1995   Bespreking
30/11/1995   Bespreking
30/11/1995   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-208/17
30/11/1995   Aanneming na amendering
8/11/1995   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/5 1-82/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
AM
29/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
29/11/1995   Bespreking
29/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
PM
29/11/1995   Bespreking
2/12/1995   Verzending naar commissie
5/12/1995   Amendement: Am. 1 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 2 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 3 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 4 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 5 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 6 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 7 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 8 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 9 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 10 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 11 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 12 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 13 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 14 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 15 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 16 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 17 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 18 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 19 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 20 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 21 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 22 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 23 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 24 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 25 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 26 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 27 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 28 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 29 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 30 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 31 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 32 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 33 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 34 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
5/12/1995   Amendement: Am. 35 Doc. 1-187/2 1-187/2 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 36 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 37 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 38 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 39 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 40 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 41 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 42 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 43 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 44 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 45 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 46 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 47 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 48 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 49 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 50 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 51 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 52 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 53 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 54 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 55 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 56 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 57 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Amendement: Am. 58 Doc. 1-187/3 1-187/3 (PDF)
6/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
6/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
6/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-3/o0)
6/12/1995   Beslissing schriftelijk verslag
12/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
12/12/1995   Goedkeuring verslag
Het verslag van de h. Coene wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-187/4 1-187/4 (PDF)
1/12/1995   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-187/1 1-187/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
2/12/1995   Uitoefening evocatierecht
2/12/1995   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
2/12/1995   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/12/1995   Verzending naar commissie: Justitie
2/12/1995   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/1995   Inschrijving op agenda plenaire
14/12/1995   Algemene bespreking Hand. 1-15 Hand. 1-15 (PDF)
14/12/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-16 Hand. 1-16 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
2/12/1995   Verzending naar commissie
5/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
5/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
5/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-1/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-187/5 1-187/5 (PDF)
5/12/1995   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/12/1995   Verzending naar commissie
5/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
5/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
5/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-187/6 1-187/6 (PDF)
5/12/1995   Vertrouwen rapporteur
  Commissie: Justitie
2/12/1995   Verzending naar commissie
5/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Lydia Maximus
5/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
5/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
5/12/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Lydia Maximus
5/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
5/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-187/7 1-187/7 (PDF)
5/12/1995   Vertrouwen rapporteur
18/12/1995   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/1995   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/1995   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 28/11/1995, 30/11/1995
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 14/12/1995
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/12/1995
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/12/1995
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 5/12/1995
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/11/1995, 6/12/1995, 12/12/1995
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/12/1995 3 4/12/1995
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 2 + 9
Onderzoekstermijn (S1) 3/12/1995 15 18/12/1995
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/1995 23/12/1995