S. 1-878 Dossierfiche K. 49-1096

Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de winstdeelnemingen niet meegerekend worden voor de berekening van de loonkostontwikkeling
Regering J.-L. Dehaene II  

loonkosten
participatie van de werknemers
concurrentievermogen
winstdeling voor werknemers
aandeelhouderschap van werknemers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1096/1 Wetsontwerp 2/7/1997
K. 49-1096/2 Amendementen 21/1/1998
K. 49-1096/3 Verslag namens de commissie 6/2/1998
K. 49-1096/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/2/1998
K. 49-1096/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/1998
1-878/1 1-878/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/2/1998
1-878/2 1-878/2 (PDF) Amendementen 31/3/1998
1-878/3 1-878/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/4/1998
1-878/4 1-878/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1998
1-878/5 1-878/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
2/7/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1096/1
11/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7879-7882
12/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7938-7939
12/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+88/-0/o50)
Handelingen, p. 7938
Doc. K. 49-1096/5
12/2/1998   Aanneming na amendering
13/2/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-878/1 1-878/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
9/3/1998   Uitoefening evocatierecht
9/3/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/5/1998   Inschrijving op agenda plenaire
14/5/1998   Algemene bespreking Hand. 1-186 Hand. 1-186 (PDF)
14/5/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-186 Hand. 1-186 (PDF)
Doc. 1-878/5 1-878/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/3/1998   Verzending naar commissie
25/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1998   Niet behandeld
31/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Lisette Nelis-Van Liedekerke
31/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-3/o0)
31/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
31/3/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-878/2 1-878/2 (PDF)
31/3/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-878/2 1-878/2 (PDF)
31/3/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-878/2 1-878/2 (PDF)
21/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1998   vergadering afgelast
29/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-878/4 1-878/4 (PDF)
29/4/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
15/5/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
19/8/1998   Bekendmaking (26312-26313)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/2/1998, 12/2/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 14/5/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 31/3/1998, 29/4/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 14/2/1998 15 9/3/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 145
Onderzoekstermijn (S1) 10/3/1998 60 25/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/1998 19/8/1998, blz 26312-26313