S. 1-693 Dossierfiche K. 49-946

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet en tot wijziging van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet
Regering J.-L. Dehaene II  

krediet op onroerende goederen
rente
huisvesting
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-946/1 Wetsontwerp 27/2/1997
K. 49-946/2 Amendementen 22/4/1997
K. 49-946/3 Amendementen 5/5/1997
K. 49-946/4 Amendementen 6/5/1997
K. 49-946/5 Amendementen 30/5/1997
K. 49-946/6 Amendementen 3/6/1997
K. 49-946/7 Verslag namens de commissie 23/6/1997
K. 49-946/8 Tekst aangenomen door de commissie 23/6/1997
K. 49-946/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 25/6/1997
K. 49-946/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/6/1997
1-693/1 1-693/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/6/1997
1-693/2 1-693/2 (PDF) Amendementen 21/10/1997
1-693/3 1-693/3 (PDF) Amendementen 2/12/1997
1-693/4 1-693/4 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/1997
1-693/5 1-693/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/12/1997
1-693/6 1-693/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/12/1997
1-693/7 1-693/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 18/12/1997
K. 49-946/11 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 19/12/1997
K. 49-946/12 Amendementen 20/1/1998
K. 49-946/13 Verslag namens de commissie 29/1/1998
K. 49-946/14 Tekst aangenomen door de commissie 29/1/1998
K. 49-946/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
27/2/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-946/1
23/6/1997   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-946/8
25/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6247-6250, 6250-6251
26/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6274-6275
26/6/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+86/-0/o51)
Handelingen, p. 6275
Doc. K. 49-946/10
26/6/1997   Aanneming na amendering
27/6/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-693/1 1-693/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
1/7/1997   Uitoefening evocatierecht
1/7/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/1997   Inschrijving op agenda plenaire
17/12/1997   Amendement: Am. 25
Art. 2 doen vervallen
Doc. 1-693/6 1-693/6 (PDF)
17/12/1997   Amendement: Am. 26 Doc. 1-693/6 1-693/6 (PDF)
17/12/1997   Amendement: Am. 27 Doc. 1-693/6 1-693/6 (PDF)
18/12/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 4071-4075
Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+37/-7/o17)
Handelingen, p. 4117
Hand. 1-155 Hand. 1-155 (PDF)
Doc. 1-693/7 1-693/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/7/1997   Verzending naar commissie
16/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
16/10/1997   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie
16/10/1997   Bespreking
Algemene bespreking
21/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1997   Bespreking
Voortzetting van de algemene bespreking (samen met nr. 1-728/1).
21/10/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
21/10/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-693/2 1-693/2 (PDF)
25/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
Niet behandeld.
25/11/1997   Niet behandeld
2/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-3/o0)
2/12/1997   Beslissing schriftelijk verslag
2/12/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-693/3 1-693/3 (PDF)
2/12/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-693/3 1-693/3 (PDF)
2/12/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-693/3 1-693/3 (PDF)
11/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/12/1997   Niet behandeld
11/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/12/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-693/4 1-693/4 (PDF)
11/12/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-693/5 1-693/5 (PDF)
12/7/1997   Opschorting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
6/10/1997   Hervatting termijn Doc. 1-82/19 1-82/19 (PDF)
12/11/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/21
Doc. 1-82/21 1-82/21 (PDF)
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
18/12/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-946/11
4/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7835-7836
12/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7937
12/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+80/-0/o59)
Tegengeamendeerd Handelingen, p. 7937
Doc. K. 49-946/15
12/2/1998   Aanneming na amendering
12/2/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
9/4/1998   Bekendmaking (10785-10787)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 25/6/1997, 26/6/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 18/12/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/10/1997, 21/10/1997, 2/12/1997, 11/12/1997
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 4/2/1998, 12/2/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn Evocatietermijn 28/6/1997 1
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/6/1997 15 6/10/1997
Hervatting termijn Evocatietermijn 28/6/1997 1 6/10/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 109 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 2/7/1997 60 4/12/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/21
Onderzoekstermijn (S1) 2/7/1997 75 19/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/1998 9/4/1998, blz 10785-10787