S. 1-812 Dossierfiche K. 49-1862

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten
Philippe Charlier    Michel Foret    Jean-Marie Happart    Anne-Marie Lizin   

reclame
tabak
nicotineverslaving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-812/1 1-812/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/12/1997
1-812/2 1-812/2 (PDF) Advies 19/12/1997
1-812/3 1-812/3 (PDF) Amendement 13/1/1998
1-812/4 1-812/4 (PDF) Amendement 12/11/1998
1-812/5 1-812/5 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/1998
1-812/6 1-812/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/11/1998
1-812/7 1-812/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/12/1998
K. 49-1862/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/12/1998
K. 49-1862/2 Amendement 8/2/1999
K. 49-1862/3 Verslag namens de commissie 1/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/12/1997   Indiening voorstel Doc. 1-812/1 1-812/1 (PDF)
18/12/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
18/12/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
3/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-226 Hand. 1-226 (PDF)
3/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-226 Hand. 1-226 (PDF)
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-13/o0) Hand. 1-227 Hand. 1-227 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
13/1/1998   Bespreking
13/1/1998   Amendement: Am. 1
21/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1998   Bespreking
4/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1998   Hoorzitting de heer P. Lannoye, lid van het Europees Parlement M. P. Lannoye, membre du Parlement europťen
4/2/1998   Bespreking
10/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1998   Bespreking
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Bespreking
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Bespreking
9/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/11/1998   Bespreking
12/11/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-812/4 1-812/4 (PDF)
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Bespreking
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-812/5 1-812/5 (PDF)
25/11/1998   Vertrouwen rapporteur
25/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-812/6 1-812/6 (PDF)
  Commissie voor advies
18/12/1997   Verzending naar commissie voor advies
19/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/12/1997   Aanwijzing rapporteur : Jean-Marie Happart
19/12/1997   Bespreking
19/12/1997   Uitbrengen advies
De commissie heeft een advies uitgebracht.- Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.
Doc. 1-812/2 1-812/2 (PDF)
3/12/1998   Einde behandeling
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
7/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1862/1
1/3/1999   Verworpen in commissie Doc. K. 49-1862/3
5/5/1999   Einde behandeling
25/2/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
2/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
3/3/1999   Hervatting termijn Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit
Zie doc. 50-384
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Ontheven uit caduciteit  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/12/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 13/1/1998, 21/1/1998, 4/2/1998, 10/2/1998, 20/10/1998, 22/10/1998, 9/11/1998, 24/11/1998, 25/11/1998
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 19/12/1997
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 8/12/1998 60 2/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 8/12/1998 6
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 8/12/1998 36 23/4/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 8/12/1998 6 8/3/1999