S. 1-384 Dossierfiche K. 49-607

Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
Regering J.-L. Dehaene II  

betaalde vakantie
kaderwet
gezinsuitkering
ziekteverzekering
pensioenregeling
sociale zekerheid
dienst voor arbeidsbemiddeling
opneming in het beroepsleven
administratieve formaliteit
kosten voor gezondheidszorg
sociale integratie
delegatie van bevoegdheid
zelfstandig beroep
volksgezondheid
afhankelijkheidssituatie van ouderen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-607/1 Wetsontwerp 7/6/1996
K. 49-607/2 Amendementen 17/6/1996
K. 49-607/3 Amendementen 18/6/1996
K. 49-607/4 Amendement 21/6/1996
K. 49-607/5 Amendementen 24/6/1996
K. 49-607/6 Amendementen 25/6/1996
K. 49-607/7 Amendementen 26/6/1996
K. 49-607/8 Amendementen 27/6/1996
K. 49-607/9 Verslag namens de commissie 1/7/1996
K. 49-607/10 Tekst aangenomen door de commissie 1/7/1996
K. 49-607/11 Amendementen voorgesteld na neerlegging van het verslag 1/7/1996
K. 49-607/12 Amendementen voorgesteld na neerlegging van het verslag 3/7/1996
K. 49-607/13 Amendementen voorgesteld na neerlegging van het verslag 3/7/1996
K. 49-607/14 Advies van de Raad van State 9/7/1996
K. 49-607/15 Amendement 10/7/1996
K. 49-607/16 Advies van de Raad van State 10/7/1996
K. 49-607/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/1996
1-384/1 1-384/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/7/1996
1-384/2 1-384/2 (PDF) Amendementen 12/7/1996
1-384/3 1-384/3 (PDF) Amendementen 12/7/1996
1-384/4 1-384/4 (PDF) Advies van de Raad van State 12/7/1996
1-384/5 1-384/5 (PDF) Amendementen 12/7/1996
1-384/6 1-384/6 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/1996
1-384/7 1-384/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/7/1996
1-384/9 1-384/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/1996
1-384/8 1-384/8 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/7/1996
1-384/10 1-384/10 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/7/1996
1-384/11 1-384/11 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
7/6/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-607/1
11/6/1996   Urgentieverzoek
Handelingen, p. 2161-2168
3/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2409-2413 + p. 2418-2472
4/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2475-2492 + p. 2510-2540
5/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2543-2610
10/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 2619-2635 + p. 2639-2704
10/7/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+81/-62/o0)
Handelingen, p. 2704
Doc. K. 49-607/17
10/7/1996   Aanneming na amendering
12/7/1996   Algemeen debat over de 3 ontwerpen van kaderwet
Handelingen, p. 2822-2887
12/6/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/9 1-82/9 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin, Pierre Hazette
3/7/1996   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken
9/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
9/7/1996   Bespreking
9/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
9/7/1996   Bespreking
10/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
10/7/1996   Bespreking
10/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
10/7/1996   Bespreking
10/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM (avond)
10/7/1996   Bespreking
12/7/1996   Verzending naar commissie
12/7/1996   Indiening amendementen nrs. 1 tot 99
door Nelis-Van Liedekerke, Lisette en Coene, Luc
Doc. 1-384/2 1-384/2 (PDF)
12/7/1996   Indiening amendementen nrs. 100 tot 106
door de heer Buelens
Doc. 1-384/2 1-384/2 (PDF)
12/7/1996   Indiening amendementen nrs. 107 tot 119
door mevr. Dardenne en mevr. Dua
Doc. 1-384/2 1-384/2 (PDF)
12/7/1996   Indiening amendementen nrs. 120 tot 122
door hh. Hazette, Pierre, Destexhe, Alain, Foret, Michel
Doc. 1-384/2 1-384/2 (PDF)
12/7/1996   Amendement: Am. 123 Doc. 1-384/3 1-384/3 (PDF)
12/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
12/7/1996   Bespreking
12/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
12/7/1996   Bespreking
12/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM (avond)
12/7/1996   Indiening amendementen nrs. 124 tot 205
door hh. Hazette, Piere, Destexhe, Alain, Foret, Michel
Doc. 1-384/5 1-384/5 (PDF)
12/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
12/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0)
12/7/1996   Beslissing schriftelijk verslag
12/7/1996   Advies Raad van State Doc. 1-384/4 1-384/4 (PDF)
15/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
15/7/1996   Lezing van het verslag
16/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-384/6 1-384/6 (PDF)
16/7/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Sociale Aangelgenheden
Doc. 1-384/7 1-384/7 (PDF)
22/7/1996   Amendementen opnieuw ingediend na goedkeuring verslag Doc. 1-384/8 1-384/8 (PDF)
3/7/1996   Voorlopig onderzoek in Senaatscommissie
11/7/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-384/1 1-384/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
12/7/1996   Uitoefening evocatierecht
12/7/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
19/7/1996   Amendement: Am. 206 Doc. 1-384/9 1-384/9 (PDF)
19/7/1996   Amendement: Am. 207 Doc. 1-384/9 1-384/9 (PDF)
19/7/1996   Amendement: Am. 208 Doc. 1-384/9 1-384/9 (PDF)
22/7/1996   Amendement: Am. 209 Doc. 1-384/10 1-384/10 (PDF)
22/7/1996   Amendement: Am. 210 Doc. 1-384/10 1-384/10 (PDF)
22/7/1996   Algemene bespreking Hand. 1-60 Hand. 1-60 (PDF)
23/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-62 Hand. 1-62 (PDF)
24/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-67 Hand. 1-67 (PDF)
Doc. 1-384/11 1-384/11 (PDF)
24/7/1996   Aanneming zonder amendering
24/7/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/7/1996   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 3/7/1996, 4/7/1996, 5/7/1996, 10/7/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/7/1996, 23/7/1996, 24/7/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 3/7/1996, 9/7/1996, 10/7/1996, 12/7/1996, 15/7/1996, 16/7/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 12/7/1996 5 16/7/1996
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 41 + 50 + Addendum + Addendum bis
Onderzoekstermijn (S1) 13/7/1996 21 30/9/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/7/1996 1/8/1996