S. 1-801 Dossierfiche K. 49-1219

Wetsontwerp tot verlenging van de tijdelijke bepalingen van artikel 1ter en artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
Trees Pieters   Maurice Didden   Danny Pieters  

woningbeleid
BTW-tarief

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1219/1 Wetsvoorstel 6/10/1997
K. 49-1219/2 Amendementen 22/10/1997
K. 49-1219/3 Verslag namens de commissie 30/10/1997
K. 49-1219/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 5/11/1997
K. 49-1219/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/11/1997
K. 49-1219/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/11/1997
K. 49-1219/7 Aanvullend verslag 17/11/1997
K. 49-1219/8 Tekst aangenomen door de commissie 17/11/1997
K. 49-1219/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 27/11/1997
K. 49-1219/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/11/1997
1-801/1 1-801/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/11/1997
1-801/2 1-801/2 (PDF) Amendementen 8/1/1998
1-801/3 1-801/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/1998
1-801/4 1-801/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/1/1998
1-801/5 1-801/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/1/1998
1-801/6 1-801/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/1/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
6/10/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1219/1
16/10/1997   Inoverwegingneming
16/10/1997   Urgentieverzoek (aangenomen)
Handelingen, p. 6664
30/10/1997   Verwerping in commissie Doc. K. 49-1219/3
12/11/1997   Terugzending naar commissie
Handelingen, p. 6914
27/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7078-7084, 7089
27/11/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+97/-0/o42)
Handelingen, p. 7089
Doc. K. 49-1219/10
27/11/1997   Aanneming na amendering
28/11/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
15/12/1997   Uitoefening evocatierecht
15/12/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/1/1998   Inschrijving op agenda plenaire
13/1/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-801/5 1-801/5 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-801/5 1-801/5 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-801/5 1-801/5 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-801/5 1-801/5 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-801/5 1-801/5 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-801/5 1-801/5 (PDF)
13/1/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-801/5 1-801/5 (PDF)
15/1/1998   Algemene bespreking Hand. 1-157 Hand. 1-157 (PDF)
15/1/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-157 Hand. 1-157 (PDF)
15/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-157 Hand. 1-157 (PDF)
Doc. 1-801/6 1-801/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/1997   Verzending naar commissie
8/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
8/1/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-801/2 1-801/2 (PDF)
8/1/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-801/2 1-801/2 (PDF)
8/1/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-801/2 1-801/2 (PDF)
8/1/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-801/2 1-801/2 (PDF)
8/1/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-801/2 1-801/2 (PDF)
8/1/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-801/2 1-801/2 (PDF)
8/1/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-801/2 1-801/2 (PDF)
8/1/1998   Bespreking
8/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0)
8/1/1998   Beslissing schriftelijk verslag
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-801/3 1-801/3 (PDF)
13/1/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-801/4 1-801/4 (PDF)
15/1/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/1/1998   Bekrachtiging en afkondiging
5/2/1998   Bekendmaking (3226-3227)
20/6/1998   Erratum (20224)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 27/11/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 15/1/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/1/1998, 13/1/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 29/11/1997 15 15/12/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 132
Onderzoekstermijn (S1) 16/12/1997 60 10/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/1/1998 5/2/1998, blz 3226-3227
Errata
Op 20/6/1998, blz 20224