S. 1-944 Dossierfiche K. 49-1158

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen
Louis Vanvelthoven   Louis Michel   Claude Eerdekens   Luc Willems   Pierrette Cahay-Andrť  

landelijke verkiezing
partijfinanciering
financiering van een verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1158/1 Wetsvoorstel 1/8/1997
K. 49-1158/2 Amendement 29/1/1998
K. 49-1158/3 Amendementen 10/2/1998
K. 49-1158/4 Amendementen 11/2/1998
K. 49-1158/5 Amendementen 18/2/1998
K. 49-1158/6 Corrigendum 20/2/1998
K. 49-1158/7 Amendementen 4/3/1998
K. 49-1158/8 Advies van de Raad van State 4/3/1998
K. 49-1158/9 Amendementen 11/3/1998
K. 49-1158/10 Verslag namens de commissie 27/3/1998
K. 49-1158/11 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/1998
K. 49-1158/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 31/3/1998
K. 49-1158/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/4/1998
K. 49-1158/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/4/1998
1-944/1 1-944/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/4/1998
1-944/2 1-944/2 (PDF) Ontwerp geherkwalificeerd door de Parlementaire Overlegcommissie 22/4/1998
1-944/3 1-944/3 (PDF) Amendementen 2/6/1998
1-944/4 1-944/4 (PDF) Amendementen 15/6/1998
1-944/5 1-944/5 (PDF) Amendementen 16/6/1998
1-944/6 1-944/6 (PDF) Verslag namens de commissie 30/6/1998
1-944/7 1-944/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/6/1998
1-944/8 1-944/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/7/1998
1-944/9 1-944/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/7/1998
1-944/10 1-944/10 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/7/1998
1-944/11 1-944/11 (PDF) Aanvullend verslag 9/7/1998
1-944/12 1-944/12 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 9/7/1998
K. 49-1158/15 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1158/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/8/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1158/1
9/10/1997   Inoverwegingneming
20/2/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
4/3/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1158/8
1/4/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8340-8353, 8361-8389
2/4/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8422-8427
2/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+96/-29/o15)
Handelingen, p. 8427-8429
Doc. K. 49-1158/14
2/4/1998   Aanneming na amendering
22/4/1998   Beslissing POC
Zal behandeld worden overeenkomstig artikel 77 van de Grondwet
Doc. 1-82/29 1-82/29 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
3/4/1998   Overzending aan Senaat
POC 82/29 procedure art. 77 Grondwet
Doc. 1-944/1 1-944/1 (PDF)
3/4/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/7/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-944/8 1-944/8 (PDF)
8/7/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-944/8 1-944/8 (PDF)
8/7/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-944/8 1-944/8 (PDF)
8/7/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-944/8 1-944/8 (PDF)
8/7/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-944/8 1-944/8 (PDF)
8/7/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-944/8 1-944/8 (PDF)
9/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Herverzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
9/7/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 34 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 35 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 36 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 37 Doc. 1-944/9 1-944/9 (PDF)
9/7/1998   Amendement: Am. 38 Doc. 1-944/10 1-944/10 (PDF)
9/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+41/-14/o6)
Handelingen, p. 5931-5932
Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
3/4/1998   Verzending naar commissie
2/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
2/6/1998   Bespreking
2/6/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-944/3 1-944/3 (PDF)
2/6/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-944/3 1-944/3 (PDF)
2/6/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-944/3 1-944/3 (PDF)
2/6/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-944/3 1-944/3 (PDF)
2/6/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-944/3 1-944/3 (PDF)
2/6/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-944/3 1-944/3 (PDF)
15/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-944/4 1-944/4 (PDF)
15/6/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-944/4 1-944/4 (PDF)
15/6/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-944/4 1-944/4 (PDF)
16/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/6/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-944/5 1-944/5 (PDF)
16/6/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-944/5 1-944/5 (PDF)
16/6/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-944/5 1-944/5 (PDF)
16/6/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-944/5 1-944/5 (PDF)
16/6/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-944/5 1-944/5 (PDF)
16/6/1998   Bespreking
16/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-1/o1)
16/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
30/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-944/7 1-944/7 (PDF)
30/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-944/6 1-944/6 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1158/15
22/10/1998   Bespreking
Handelingen, p. 9812
22/10/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-36/o9)
Handelingen, p. 9824
Doc. K. 49-1158/16
9/7/1998   Herverzending naar commissie
9/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1998   Bespreking
9/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-944/11 1-944/11 (PDF)
9/7/1998   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
9/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering Doc. 1-944/12 1-944/12 (PDF)
22/10/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
10/12/1998   Bekendmaking (39435-39439)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/4/1998, 2/4/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 9/7/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/6/1998, 16/6/1998, 30/6/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/7/1998
[K3] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 22/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/11/1998 10/12/1998, blz 39435-39439