S. 1-1076 Dossierfiche K. 49-1587

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen
Regering J.-L. Dehaene II  

vrij verrichten van diensten
bescherming van de consument
verzekering
verzekeringsberoep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1587/1 Wetsontwerp 4/6/1998
K. 49-1587/2 Amendementen 7/7/1998
K. 49-1587/3 Verslag namens de commissie 13/7/1998
K. 49-1587/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/1998
K. 49-1587/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/1998
1-1076/1 1-1076/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1076/2 1-1076/2 (PDF) Amendementen 1/12/1998
1-1076/3 1-1076/3 (PDF) Amendement 10/12/1998
1-1076/4 1-1076/4 (PDF) Amendementen 19/1/1999
1-1076/5 1-1076/5 (PDF) Amendementen 26/1/1999
1-1076/6 1-1076/6 (PDF) Verslag namens de commissie 2/2/1999
1-1076/7 1-1076/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/2/1999
1-1076/8 1-1076/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 4/2/1999
K. 49-1587/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 15/2/1999
K. 49-1587/7 Verslag namens de commissie 12/3/1999
K. 49-1587/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
4/6/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1587/1
15/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 265, p. 9366-9367)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+121/-0/o19)
(Handelingen nr. 266, p. 9438-9439)
Doc. K. 49-1587/5
16/7/1998   Aanneming na amendering
20/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1076/1 1-1076/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
15/10/1998   Uitoefening evocatierecht
15/10/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
4/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-242 Hand. 1-242 (PDF)
4/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+48/-0/o12) Hand. 1-242 Hand. 1-242 (PDF)
Doc. 1-1076/8 1-1076/8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/10/1998   Verzending naar commissie
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
1/12/1998   Bespreking
1/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1076/2 1-1076/2 (PDF)
1/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1076/2 1-1076/2 (PDF)
1/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1076/2 1-1076/2 (PDF)
1/12/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1076/2 1-1076/2 (PDF)
10/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
10/12/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1076/3 1-1076/3 (PDF)
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Niet behandeld
6/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
6/1/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
12/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/1/1999   Niet behandeld
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1076/4 1-1076/4 (PDF)
19/1/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1076/4 1-1076/4 (PDF)
19/1/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1076/4 1-1076/4 (PDF)
19/1/1999   Bespreking
26/1/1999   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1076/5 1-1076/5 (PDF)
27/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
27/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2)
27/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1076/7 1-1076/7 (PDF)
2/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1076/6 1-1076/6 (PDF)
7/1/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
14/1/1999   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
5/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1587/6
17/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 322, p. 11386-11387
18/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o4)
Handelingen nr 323, p. 11457
Doc. K. 49-1587/8
18/3/1999   Aanneming zonder amendering
18/3/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1587/8
11/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/1999   Bekendmaking (14645-14647)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 4/2/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 1/12/1998, 10/12/1998, 6/1/1999, 19/1/1999, 27/1/1999, 2/2/1999
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 17/3/1999, 18/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/10/1998 15 20/10/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 175 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 16/10/1998 60 8/1/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 16/10/1998 2
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 16/10/1998 22 4/2/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/10/1998 2 15/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/1999 30/4/1999, blz 14645-14647