S. 1-728 Dossierfiche K. 49-1475

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen
Johan Weyts    Hugo Vandenberghe   

krediet op onroerende goederen
belasting van natuurlijke personen
huisvesting
kredietinstelling
belastingaftrek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-728/1 1-728/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/9/1997
1-728/2 1-728/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/3/1998
1-728/3 1-728/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/3/1998
1-728/4 1-728/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/3/1998
K. 49-1475/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/3/1998
K. 49-1475/2 Amendementen 8/7/1998
K. 49-1475/3 Verslag namens de commissie 13/7/1998
K. 49-1475/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/1998
K. 49-1475/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-728/5 1-728/5 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 20/7/1998
1-728/6 1-728/6 (PDF) Verstrijken van de onderzoekstermijn 21/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/9/1997   Indiening voorstel Doc. 1-728/1 1-728/1 (PDF)
16/10/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/10/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
26/3/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
Doc. 1-728/4 1-728/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/10/1997   Verzending naar commissie
21/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1997   Niet behandeld
18/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
18/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
18/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-728/3 1-728/3 (PDF)
24/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-728/2 1-728/2 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
27/3/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1475/1
15/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 265, p. 9367-9368)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+134/-0/o4)
(Handelingen nr. 266, p. 9439)
Doc. K. 49-1475/5
16/7/1998   Aanneming na amendering
2/7/1998   Opschorting termijn
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
9/7/1998   Hervatting termijn
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
17/7/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-728/5 1-728/5 (PDF)
20/7/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/7/1998   Verzending naar commissie
21/10/1998   Einde behandeling
21/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
De datum van afkondiging werd veranderd door het erratum; 17/11/1998 i.p.v. 21/10/1998
16/1/1999   Bekendmaking (1284)
10/2/1999   Erratum (3815)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 26/3/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/3/1998, 24/3/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 15/7/1998, 16/7/1998
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Onderzoekstermijn verstreken  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 28/3/1998 0
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 28/3/1998 60 11/6/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 28/3/1998 0 9/7/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 28/3/1998 30 26/10/1998
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 5/10/1998 15 20/10/1998
Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S2) Onderzoekstermijn (S2) 5/10/1998 0 20/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/11/1998 16/1/1999, blz 1284
Errata
Op 10/2/1999, blz 3815