S. 1-1315 Dossierfiche K. 49-1937

Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

Brussels Airport Company
Stichting Biermans-LapŰtre
verzekeringsmaatschappij
betaalde vakantie
luchthaven
commerciŽle distributie
vennootschapsrecht
schuldenlast
kredietgarantie
grootwarenhuis
muziek
begrotingsbeleid
monetair beleid
gezinsuitkering
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
langdurige werkloosheid
vervroegd pensioen
pensioenregeling
openbare veiligheid
sociale zekerheid
financiŽle dienst van de post
handelsmaatschappij
administratieve formaliteit
mijnwerker
consumptief krediet
euro
arbeidsongeval
uitvoering van de begroting
rechtspersoon
besluit
delegatie van bevoegdheid
zelfstandig beroep
centrale bank
ioniserende straling
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
OMNIO
Rijksdienst voor Pensioenen
begrotingsfonds
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
programmawet
kamers van ambachten en neringen
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1937/1 Wetsontwerp 20/1/1999
K. 49-1937/2 Amendement 28/1/1999
K. 49-1937/3 Amendement 3/2/1999
K. 49-1937/4 Amendement 8/2/1999
K. 49-1937/5 Verslag namens de commissie 11/2/1999
K. 49-1937/6 Verslag namens de commissie 24/2/1999
K. 49-1937/7 Verslag namens de commissie 24/2/1999
K. 49-1937/8 Verslag namens de commissie 24/2/1999
K. 49-1937/9 Verslag namens de commissie 24/2/1999
K. 49-1937/10 Verslag namens de commissie 24/2/1999
K. 49-1937/11 Tekst aangenomen door de commissies 24/2/1999
K. 49-1937/12 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 1/3/1999
K. 49-1937/13 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 2/3/1999
K. 49-1937/14 Advies van de Raad van State 3/3/1999
K. 49-1937/15 Aanvullend verslag 11/3/1999
K. 49-1937/16 Tekst aangenomen door de commissies 11/3/1999
K. 49-1937/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/1999
1-1315/1 1-1315/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/3/1999
1-1315/3 1-1315/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/1999
1-1315/4 1-1315/4 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/1999
1-1315/2 1-1315/2 (PDF) Amendementen 31/3/1999
1-1315/5 1-1315/5 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1315/6 1-1315/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissies 20/4/1999
1-1315/7 1-1315/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
20/1/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1937/1
2/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 316, p. 11195-11197
2/3/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 316, p. 11197
11/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 321, p. 11341
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+76/-44/o17)
Handelingen nr 321, p. 11358
Doc. K. 49-1937/17
11/3/1999   Aanneming na amendering
3/2/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/40 1-82/40 (PDF)
3/2/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/40 1-82/40 (PDF)
12/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1315/1 1-1315/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
17/3/1999   Uitoefening evocatierecht
17/3/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
17/3/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/3/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-21/o2) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
Doc. 1-1315/7 1-1315/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
17/3/1999   Verzending naar commissie
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
23/3/1999   Bespreking
23/3/1999   Artikelsgewijze bespreking
23/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-1/o3), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1315/3 1-1315/3 (PDF)
23/3/1999   Vertrouwen rapporteur
23/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1315/6 1-1315/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/3/1999   Verzending naar commissie
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Poty
23/3/1999   Bespreking
23/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1315/4 1-1315/4 (PDF)
23/3/1999   Vertrouwen rapporteur
23/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1315/6 1-1315/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/3/1999   Verzending naar commissie
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Niet behandeld
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Leo Delcroix
24/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
24/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
25/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1999   Artikel 9 aangenomen (5 -2 1).
Het artikel 9 is aangenomen met 5 tegen 2 stemmen bij 1 onthouding.
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Artikelen 10, 11, 22, 23, 24 t/m 32 en 34 aangenomen met 7 stemmen tegen 1 stem.
31/3/1999   Artikelen 38 t/m 40 niet behandeld.
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Artikelen 38 t/m 40 zijn eenparig aangenomen (8 stemmen).
31/3/1999   Amendement: Am. 1
van de heer Coene op artikel 29
Doc. 1-1315/2 1-1315/2 (PDF)
31/3/1999   Amendement: Am. 2
subsidiair amendement van de heer Coene op zijn amemendement nr. 1
Doc. 1-1315/2 1-1315/2 (PDF)
19/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/4/1999   Niet behandeld.
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1315/6 1-1315/6 (PDF)
20/4/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Leo Delcroix is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-1315/5 1-1315/5 (PDF)
22/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
4/5/1999   Bekendmaking (15240-15249)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/3/1999, 11/3/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/3/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/3/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 24/3/1999, 20/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 13/3/1999 5 17/3/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr 205
Onderzoekstermijn (S1) 18/3/1999 30 3/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/1999 4/5/1999, blz 15240-15249