S. 1-189 Dossierfiche K. 49-214

Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid
Regering J.-L. Dehaene II  

vormingsverlof
sociale bijdrage
loonkosten
werkgelegenheidsbevordering
organisatie van het werk
werkgelegenheidsbeleid
langdurige werkloosheid
herintreding
werkloosheidsbestrijding
gedeelde arbeidsplaats
vervroegd pensioen
minimumbestaansinkomen
deeltijdarbeid
nieuwe werkvorm
jongerenarbeid
sociale balans
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
programmawet
loopbaanonderbreking
flexibiliteit van de arbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-214/1 Wetsontwerp 7/11/1995
K. 49-214/2 Erratum 16/11/1995
K. 49-214/3 Amendementen 20/11/1995
K. 49-214/4 Amendementen 22/11/1995
K. 49-214/5 Verslag namens de commissie 27/11/1995
K. 49-214/6 Tekst aangenomen door de commissie 27/11/1995
K. 49-214/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 28/11/1995
K. 49-214/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 29/11/1995
K. 49-214/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/11/1995
1-189/1 1-189/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/12/1995
1-189/2 1-189/2 (PDF) Amendementen 12/12/1995
1-189/3 1-189/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/1995
1-189/4 1-189/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/1995
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
7/11/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-214/1
16/11/1995   Erratum Doc. K. 49-214/2
27/11/1995   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-214/6
29/11/1995   Bespreking
30/11/1995   Bespreking
30/11/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-214/9
30/11/1995   Aanneming zonder amendering
21/11/1995   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/6 1-82/6 (PDF)
21/11/1995   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/6
Doc. 1-82/6 1-82/6 (PDF)
1/12/1995   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-189/1 1-189/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
2/12/1995   Uitoefening evocatierecht
2/12/1995   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
21/12/1995   Inschrijving op agenda plenaire
21/12/1995   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-18 Hand. 1-18 (PDF)
21/12/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-19 Hand. 1-19 (PDF)
21/12/1995   Beslissing tot niet-amendering Doc. 1-189/4 1-189/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
2/12/1995   Verzending naar commissie
12/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
12/12/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe
12/12/1995   Amendement: Am. 1 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 2 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 3 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 4 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 5 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 6 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 7 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 8 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 9 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 10 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 11 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Amendement: Am. 12 Doc. 1-189/2 1-189/2 (PDF)
12/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
12/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-3/o0)
12/12/1995   Beslissing schriftelijk verslag
18/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
18/12/1995   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 1-189/3 1-189/3 (PDF)
21/12/1995   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/1995   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/1995   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 29/11/1995, 30/11/1995
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/1995, 21/12/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/12/1995, 18/12/1995
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/12/1995 5 6/12/1995
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin nr. 6 + 9
Onderzoekstermijn (S1) 3/12/1995 20 22/12/1995
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/1995 30/12/1995